Jste zdeAgregátor zdrojů

Agregátor zdrojů


O Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro bojuje bývalá fara v Křeči

Vysočina News - 16. Červenec 2019 - 13:05

V letošním roce probíhá šestý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Za Vysočinu byla nominována komplexní obnova bývalé fary v Křeči na Pelhřimovsku.

Areál fary v Křeči, která je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, prošel pozoruhodnou a zdařilou obnovou v letech 2016-2018. Farní komplex je tvořen přízemní obytnou budovou z 2. poloviny 18. století, kolnou, stodolou, chlévy, dvorem a zahradou. Fara nebyla několik desítek let obývána ani udržována, až do roku 2015, kdy ji zakoupil současný vlastník a zahájil její obnovu. Zatímco samotná fara byla v té době chráněna alespoň novou střešní krytinou, hospodářské objekty se dochovaly pouze v torzální podobě bez střech, částí zdiva a výplní stavebních otvorů.

„Díky vstřícné spolupráci a ochotě vlastníka provést všechny práce tradičním způsobem a s maximálním respektem k vlastní kulturní památce, byl farní areál zachráněn a obnoven v téměř nezměněné podobě, přičemž dále slouží k obytným účelům,“ konstatuje Terezie Vohralíková, garantka obnovy z územního odborného pracoviště NPÚ v Telči.
Během rekonstrukce došlo k zajímavým objevům – např. k nálezu dochovaného malovaného dekoru dřevěných okenic ve formě drobných květů růží (zakonzervováno) či k nálezu keramického střepu s reliéfem Panny Marie. Našla se také dřevěná vyřezávaná kartuše s mariogramem, části keramických nádob (džbán) a v neposlední řadě bylo objeveno dobové malované plátno divadelní kulisy, kterou využívali farní ochotníci.

„Velké ocenění patří majiteli objektu za iniciativu, energii a stálé finanční zabezpečení, které do procesu realizace i dalších plánovaných obnov neustále vkládá,“ dodává Pavel Macků, ředitel telčského pracoviště NPÚ.
Pozitivně se na výsledku podepsal i výběr projektanta, který se specializuje na obnovu historických budov. Díky nadstandardnímu pochopení a snaze, aby technologie i výsledek odpovídaly historicky věrohodné obnově, se vlastník rozhodl také pro zkušené a renomované zhotovitele jednotlivých řemesel. Na pracích se podíleli tesaři, zedníci, umělečtí skláři, truhláři,

kamnáři, štukatéři, restaurátoři nástěnných maleb i maleb na dřevě. Vzorová byla rovněž spolupráce s Národním památkovým ústavem jak při průběžných konzultacích, tak v projekční i stavební fázi obnovy. Rekonstrukce fary v Křeči se z pozice památkové péče jeví jako vítaný stavební zásah do technického i vizuálního stavu památky. Materiálově, řemeslně i technologicky se jí z pohledu památkové péče dostalo obnovy, která je založena na principech tradičních stavebních postupů z doby, kdy byl objekt vystavěn.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyhlašuje Národní památkový ústav letos šestým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků, která z řady akcí dokončených v roce 2018 v Kraji Vysočina vybrala jednu nejzajímavější a jako vítěze krajského kola ji nominovala do celostátního kola ceny NPÚ, zasedala na územním odborném pracovišti v Telči letos v dubnu Komise na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ vybraly do konce dubna 2019 krajské vítěze a nominovaly je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií – obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky.


Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. Generální ředitelka může rovněž udělit mimořádné ocenění, případně vyzdvihnout za přínos památkové péči výraznou osobnost. Cena má podobu diplomu a pamětní plakety, laureáti navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Barokní fara prošla v letech 2015-2018 celkovou obnovou. Na přelomu srpna a září byla provedena finální fáze obnovy fasády, a to podle nálezů stratigrafie při OPD. Při průzkumu byly objeveny zdobné prvky ryté linkou do omítky v kombinaci šedé a bílé barevnosti. Dvorní fasáda byla těchto prvků prostá. Omítky i nátěr byly vápenné, barevnost soklu docílena příměsí sazí i barevného pigmentu. Průčelí fary směrem ke kostelu.

Své favority však letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Slavnostní vyhlášení Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2019 za počiny roku 2018 proběhne začátkem října.

Fara v Křeči na Pelhřimovsku – pohled od západu na farní areál s torzem kolny a ohradní zdi, foto M. Čermák

Obyvatelé Třebíče čtyři návrhy do participativního rozpočtu

Vysočina News - 16. Červenec 2019 - 11:37

V období od 1. dubna do 30. června měli Třebíčané možnost podávat návrhy na projekty, které podle nich mohou přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru v Třebíči a jejích místních částech. Vítězný projekt nebo projekty budou realizovány v roce 2020.

„V prvním ročníku participativního rozpočtu budou realizovány investiční akce do výše 3,5 milionu korun. Lidé poslali do konce června čtyři návrhy, které nyní projdou na příslušných odborech kontrolou a posouzením, zda jsou realizovatelné,“ uvedl starosta města Pavel Pacal.

„Kontrola podaných návrhů bude probíhat do 15. září, poté budou návrhy projednány veřejně na Fóru Zdravého města a následně ověřeny veřejným hlasováním na webu města. Realizace návrhů proběhne v příštím roce,“ doplnil radní Jan Burda, odpovědný za participativní rozpočet města.

Lidé navrhli například propojení ulic Polní a Mikuláškovy, zázemí a zahradu Na Hrubínce, hřiště v Novodvorské ulici a zastínění dětského hřiště v Pocoucově.

Srážka dodávky a nákladního auta u Věže

Vysočina News - 16. Červenec 2019 - 8:33

U Věže na Havlíčkobrodsku se v pondělí 15. července večer před devátou hodinou střetla dodávka s nákladním autem. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Humpolce a Havlíčkova Brodu.

„Při nehodě se zranil jeden z účastníků. Zdravotníci ji po nezbytném ošetření na místě události převezli k dalšímu ošetření sanitním vozem do nemocnice.
Hasiči provedli na havarovaných vozidlech protipožární opatření, uniklé provozní kapaliny zlikvidovali speciálním sorbentem a místo události technicky zabezpečili.
Po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému byl provoz na komunikaci uzavřen,“ popsala Petra Musilová, tisková mluvčí krajských hasičů na Vysočině s tím, že příčinu, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody vyšetřují policisté.

Filmy a hosté 4. ročníku Start filmu, letos poprvé i v Novém Městě na Moravě

Vysočina News - 16. Červenec 2019 - 7:37

Filmový program čtvrtého ročníku festivalu studentské tvorby Start film se koná od 11. do 17. srpna v Bystřici nad Pernštejnem a opět nabídne mnoho setkání se zajímavými hosty z filmového prostředí. Letos se navíc poprvé rozšíří také do Nového Města na Moravě, kde bude probíhat paralelní filmová přehlídka.

Filmová pohoda pod širým nebem
Festival oficiálně odstartuje v Bystřici nad Pernštejnem v neděli 11. srpna, a to rovnou ve velkém stylu. Zahajovacím filmem bude Čertí brko, jedna z nejlepších českých pohádek za poslední roky, kterou do Bystřice přijede osobně uvést její producent Ondřej Beránek a spolu s ním i další tvůrci. Projekce na Masarykově náměstí začne ve 21.00, stejně jako všechny následující projekce v letním kině.

Také další snímky uváděné pod širým nebem nabídnou publiku zábavu (úspěšné české komedie Teroristka či Ženy v běhu) a někdy i zajímavá setkání či překvapení. Čtvrteční projekci dokumentu Trabantem tam a zase zpátky například doprovodí hudební vystoupení historicky nejstarší bystřické kapely Kroky. V pátek 16. srpna pak do Bystřice dorazí vzácný host, aby uvedl poslední festivalovou projekci – světový kinohit Bohemian Rhapsody mapující životní peripetie Freddieho Mercuryho. Na hudební legendu spolu s diváky zavzpomíná Peter Freestone, který byl 12 let Mercuryho osobním asistentem a jako konzultant se podílel také na snímku Bohemian Rhapsody.

Mezinárodní filmové zážitky
Jako každoročně se bude promítat také v sálech bystřického Kulturního domu. Právě sem mohou zamířit diváci, kteří o filmech rádi diskutují a přemýšlejí. Každý den se tu uskuteční hned dvě projekce, obvykle s účastí zajímavých hostů a doprovázené besedami. Hned v pondělí 12. srpna je na programu snímek Karel, já a ty – tragikomedie nejen pro ty, které trápí krize raného středního věku. Celovečerní debut režiséra a herce Bohdana Karáska se stal velkým překvapením festivalu v Karlových Varech. Někteří z kritiků se dokonce vyjadřují o zatím nejlepším českém filmu letošního roku. Projekce se kromě Bohdana Karáska zúčastní i Petra Nesvačilová, která si ve snímku zahrála.

Další programové tituly slibují lákavá mezinárodní setkání. Například s Harunou Honcoop, autorkou s česko-japonskými kořeny, která se ve své tvorbě zaměřuje na prozkoumávání architektury a jejích historických odkazů. Divákům představí svůj oceňovaný snímek Na věčné časy – Relikty architektury socialistické éry a navíc nechá nahlédnout do svého nově vznikajícího projektu o olympijských městech. Mimořádná bude i čtvrteční návštěva zástupců bulharského studia Zmei, kteří zájemcům předvedou ukázky vlastní animované tvorby.

V Kulturním domě se publikum seznámí také s nejlepšími studentskými počiny. Celkem tři programové bloky budou shrnovat to nejzajímavější, co se urodilo v letošní soutěži studentské tvorby – české a slovenské snímky animované, hrané i dokumentární. Sami si ostatně můžete vytipovat své favority a s napětím čekat do pátku, kdy v Kulturním domě proběhne slavnostní zakončení festivalu spojené s vyhlašováním cen.

Poprvé v Novém Městě na Moravě
Festival se letos z Bystřice rozšíří také do nedalekého Nového Města na Moravě. Ani zdejší diváci nebudou ochuzeni o filmové zážitky pod noční oblohou – od úterý 13. srpna do soboty 17. srpna mohou v Horácké galerii navštěvovat letní kino na zámeckém nádvoří. A ani zde nebudou chybět mimořádní hosté. Filmovou přehlídku zahájí v úterý ve 20.30 koncert skupiny Hrabě Monte Crazy, po němž bude od 22.00 následovat projekce snímku Zlatý podraz. Historické drama ze sportovního prostředí získalo letos devět nominací na České lvy a v Novém Městě ho představí režisér Radim Špaček spolu s herci Filipem Březinou, Alanem Weissabelem a Janem Mansfeldem, trojicí členů hvězdného filmového basketbalového týmu. Stejná delegace poctí svou přítomností také projekci v Bystřici.

Diváci v Novém Městě na Moravě zhlédnou v letním kině i některé další výše zmiňované tituly. Projekce jsou naplánované také v prostorách místního Kulturního domu, kde budou odpromítány kolekce nejlepších studentských snímků letošního festivalu. Kompletní filmový program, včetně přítomnosti hostů na konkrétních projekcích, najdete na webových stránkách Start filmu pod sekcí program. Vstupné na veškeré festivalové projekce je dobrovolné.

Program v Bystřici nad Pernštejnem Program v Novém městě na Moravě

Vysočina má svého adepta v letošních nominacích na Českou cenu za architekturu

Vysočina News - 16. Červenec 2019 - 7:23

Česká komora architektů v lednu 2019 vyhlásila čtvrtý ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili 186 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota do užšího výběru nominovala 34 děl, ze kterých v listopadu 2019 vzejdou finalisté a držitel historicky čtvrté České ceny za architekturu. Vysočina v soutěži reprezentuje Chata u rybníka od atelieru 111 architekti.

Stejně jako v předchozích ročnících byla většina nominovaných děl dokončena v loňském roce (26). Jejich typologie je různorodá. Silné zastoupení mají, jak bývá zvykem, projekty pro bydlení, ať už soukromé, určené pro rekreaci nebo hromadné. V letošním roce vzrostl počet přihlášených realizací veřejných prostranství, což se projevilo také u nominovaných děl.

Zda letošní realizace nacházejících se v kraji Vysočina osloví porotce natolik, že se zařadí mezi finalisty, bude jasné 14. listopadu na slavnostním galavečeru ve Foru Karlín v Praze. Na akci budou rovněž vyhlášeny výsledky ocenění za výjimečný počin a ceny partnerů. Předcházet bude pečlivý výběr poroty, která se s realizacemi seznámí přímo v terénu.

Více fotografií: ZDE.

Čtyři jednotky hasičů likvidovaly hořící zahradní domek v Kozlově

Vysočina News - 16. Červenec 2019 - 6:30

K požáru zahradního domku v Kozlově na Žďársku vyjížděli v pondělí 15. července po půl desáté profesionální hasiči z Velkého Meziříčí společně s dobrovolnými hasiči z Velkého Meziříčí, Kozlova a Křižanova.

„Požár, který zasáhl zahradní domek s dřevníkem, trampolínu a okrasné dřeviny, se hasičům podařilo dostat pod kontrolu po několika minutách intenzivního hašení.
V 10.40 hod byl požár zcela zlikvidován a jednotky se vrátily zpět na své základny. Při požáru ani samotném zásahu nebyl nikdo zraněn. Majetková škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku 60 tisíc korun,“ přiblížila zásah Petra Musilová, tisková mluvčí krajských hasičů na Vysočině s tím, že se příčina vzniku požáru nadále vyšetřuje.

V třebíčském Alternátoru oslaví stovku energetického zákona

Vysočina News - 15. Červenec 2019 - 13:41

Slavnostní otevření nové expozice k výročí sto let energetického zákona se uskuteční v Ekotechnickém centru Alternátor Třebíč ve středu 17. července v 11.00. Expozice se věnuje elektrifikaci českých zemí a potěší každého, kdo se zajímá o historii i techniku. Alternátor na ní spolupracoval se společností E.ON Distribuce.

Nepočítáme-li lokální elektrárny, které ve městech fungovaly už koncem 19. století, první pokusy o elektrifikaci větších území na území dnešní České republiky začaly před 1. světovou válkou. Ta ale tyto snahy přerušila, takže s elektrifikací se plně začalo až s nově vzniklým Československem a jeho Zákonem o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace ze dne 22. července 1919. Právě období první republiky se expozice věnuje nejvíce.

Návštěvníci zde mohou spatřit nejen dobové přístroje, většinou plně funkčních, ale také fotografie či třeba tzv. úrazové plakáty, které varovaly před nebezpečím poranění elektřinou. Nutno podotknout, že mnohé z nich v dnešní době již působí poněkud úsměvně a návštěvníka zřejmě pobaví.

V Třebíči promítají Filmy pro Karla IV.

Vysočina News - 15. Červenec 2019 - 12:59

Od pondělí 15. do neděle 21. července proběhne na Karlově náměstí v Třebíči promítání filmů nazvané Filmy pro Karla IV. Na plátně se vystřídá sedm snímků s Annou Polívkovou.

V programu jsou zařazeny následující filmy Dvě nevěsty a jedna svatba, Špindl, Účastníci zájezdu, Pohádky pro Emu, Po čem muži touží, Špunti na vodě a Strašidla. Začátky po setmění, nejdříve 21.15. Vstup je zdarma.

Když obrázky od dětí pomáhají maminkám v těžkých chvílích

Vysočina News - 15. Červenec 2019 - 12:38

Někdy může obrázek dítěte být tím pravým pohlazením na duši a pomáhat při uzdravení. Přesvědčují se o tom pacienti i zdravotníci v Nemocnici Havlíčkův Brod díky projektu havlíčkobrodského gymnázia.

„Když se procházím po chodbě a koukám na ty obrázky, rozptýlím se a nemyslím na starosti,“ shrnula jedna z hospitalizovaných maminek novou výzdobu gynekologické části Nemocnice Havlíčkův Brod.
Další dvě desítky obrazů namalovaných studenty havlíčkobrodského gymnázia zkrášlují od začátku července chodby gynekologicko-porodnického oddělení. Už tříletý projekt pod vedením Daniela Korába, pedagoga Gymnázia Havlíčkův Brod, pomáhá vytvářet příjemné, zajímavé prostředí a přátelskou atmosféru na pokojích a chodbách tohoto oddělení.

Dlouhodobě se v havlíčkobrodské nemocnici snaží uspořádáním a výzdobou interiérů docítil toho, aby se pacienti v rámci možností cítili v prostorách nemocnice dobře. „Opravdu krásné obrazy jsou zpestřením prostředí pro pacientky, ale i pro personál oddělení. Velké poděkování patří všem studentům třídy 1D a 1C i pedagogickému vedení za podporu a spolupráci s naší nemocnicí,“ okomentovala aktivitu gymnazistů vrchní sestra oddělení Martina Horáčková.
Celkem se projektu tento rok zúčastnilo 19 studentů.Téma Zahrady inspirované Zahradou Jiřího Trnky a Břetislava Pojara si už v předchozích letech získalo velkou oblibu. „Změnou je ale technika, kterou tentokrát studenti zvolili. Jedná se o enkaustiku na enkaustickém papíře, kde pomocí zahřívací desky, enkaustické žehličky a potřebných nástrojů studenti vytvořili tyto nádherné obrazy,“ upřesnil Daniel Koráb.

Instalace obrazů proběhla za plného provozu oddělení a ihned si získala pozornost hospitalizovaných pacientek. Studenti pak od personálu oddělení dostali sladkou odměnu v podobě dortu, který ihned s chutí snědli. Podle slov Daniela Korába, vedoucího výtvarných kroužků a výtvarné sekce uměleckého kurzu, se mohou návštěvníci nemocnice těšit zase v příštím roce na další výtvarná díla havlíčkobrodských gymnazistů, třeba i na dalších odděleních nemocnice.

Bitva o Notorburg v Ledči nad Sázavou

Vysočina News - 15. Červenec 2019 - 8:33

Tradiční akce vycházející z legendy o zázračném Notorbugském prameni štěstí, o který se po staletí svádí krvavé bitvy, se chystá v Ledči nad Sázavou na sobotu 20. července.

Opět vypukne na louce pod Sechovem. Už šestnáctý ročník Bitvy o Notorburg. Začátek programu je ve 13.00, samotná bitva bude zahájena v 16.00. Kromě bitvy se návštěvníci mohou těšit na lidová řemesla, dobové tržiště, krčmy i ohnivou show Novus Origo. Připravena bude také dětská bitva či soutěže nejen pro nejmenší. A navíc dřevěný kolotoč, kouzelník Cave, turnaj gladiátorů a pyrotechnické efekty v podání Draco Ardens. Ukázka dravců ze stanice Pavlov. Večer od 18.00 budou hrát posluchačům kapely: Novoveska, Primitiv Plebs, Peshata, Decibelo Retardo a Třetí stupeň tortury. Areál na louce pod Sechovem bude otevřen od 12.00.
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč a do 111 cm zdarma. Akce se koná za každého počasí.

Baseballisté Třebíč Nuclears stále na špici

Vysočina News - 15. Červenec 2019 - 8:32

Třebíč si stále drží první příčku v nadstavbové části nejvyšší soutěže. I přes první dvě porážky má pořád náskok dvou vítězství před ostatními týmy a výbornou výchozí pozici do posledních dvou kol. V těch hráče z Vysočiny čeká nejlepší celek První ligy Blesk Jablonec a zatím předposlední Klasik Frýdek-Místek.

Třebíč Nuclears – SaBaT Praha 10:0, 7:9
O víkendu narazili hráči Nuclears na SaBaT Praha, přes který nedávno prošli do finále Českého baseballového poháru. Vzájemné měření sil těchto soupeřů letos pravidelně provází déšť a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Po počátečním zdržení a úpravách hřišť se ale nakonec podařilo odehrát oba zápasy.
Na Hvězdě v Třebíči bylo utkání od začátku do konce v režii domácích a utkání bylo ukončeno už po sedmi směnách rozdílovým výsledkem 10:0 pro Nuclears. Celý zápas byl v rukou amerického nadhazovače ve službách Třebíče Jose Florese, který pálkaře soupeře moc nepustil do hry. Sám naopak přidal homerun a v útoku ho podpořili i zbývající hráči Nuclears. Třemi hity a třemi doběhy se blýskla další zahraniční posila Trey Bridis, shodně dva úspěšné odpaly a dva stažené body si připsali Ivan Hamža a Kamil Pejchal. Dvě RBI za stažení dvou doběhů získal i nejstarší hráč Nuclears Jan Urbánek.
Také v Praze to nejdřív vypadalo na jasnou záležitost a výhru Třebíče, když se hned v první směně dostala do vedení 4:0. Klíčovým se ale ukázal pátý inning, kdy se probudili pálkaři SaBaT a odskočili týmu z Vysočiny o tři doběhy. Třebíčský útok držel na uzdě nadhazovač Rick Dijck a přestože Nuclears v osmé směně ještě snížili na 9:7, Pražané si už vítězství vzít nenechali. Na pálce byl za Třebíč nejúspěšnější Jose Flores se třemi hity, třemi doběhy a jedním staženým bodem.

Zápas baseballistů Třebíče se SaBaT Praha byl jasnou záležitostí domácího týmu, který vyhrál 10:0. Dva stažené doběhy si svým účinkováním na pálce připsal do statistik i nejstarší hráč Nuclears Jan Urbánek. Marek Krejčiřík autuje pražského soupeře na druhé metě.

Diváci v Třebíči se teď můžou těšit na dvojutkání s lídrem První ligy. Nadstavbová část o extraligu je nesmírně vyrovnaná. Druhý a šestý tým dělí v tabulce jediné vítězství a k dispozici jsou jen čtyři postupová místa. Blesku Jablonec tak půjde o vše. Zápasy Třebíč Nuclears – Blesk Jablonec začínají na třebíčské Hvězdě v sobotu 20. července ve 13.00 a v 16.00.

Leap Parkour parkouristi z Havlíčkova Brodu

Vysočina News - 15. Červenec 2019 - 7:24

Už je to skoro pět let co začínali s parkourem u sebe na zahradě. První pokusy a vidina zlepšení je posunula až do pozice učitelů, kdy mohou předávat svoje zkušenosti i těm nejmladším. Ze tří kluků se jejich tým rozšířil až na osm trenérů. Poslední dva roky fungují v Havlíčkově Brodě jako skupina Leap parkour.

A co je na tom nejvíc baví. Svoboda, protože ať přijde kdokoliv, může si v parkouru najít svojí cestu, neboť i slovo parkour znamená cesta. Celé to to je o velkém překonávání, není těžké překonávat ostatní, ale nejtěžší je překonat sám sebe.
Vyzkoušet si to může každý a motivovat se k lepším výkonům a společně se naučit něco nového. Havlíčkobrodští parkouristi radí, neposlouchejte úplně všechny youtubery. Některé triky jsou mnohem složitější, než to na první pohled vypadá, a po pár nezdarech by to mohlo někoho odradit. Za vším stojí roky trénování a nic nejde hned. Co si všechno pořídit, když chcete s parkourem začít? Není potřeba nic speciálního, stačí vám sportovní oblečení a boty. Nejdůležitější je chuť začít a hlavně vytrvalost.
V Havlíčkově Brodě poradí i po stránce individuálních tréninků, takže se s nimi mohou zájemci domluvit a začít trénovat klidně sami.

Více informací na: www.leapparkour.cz.

Na Brodsku nebylo pusto ani před 1500 lety. Už tehdy krajem chodili obchodníci

Vysočina News - 15. Červenec 2019 - 5:34

Přemýšleli jste někdy o tom, co se v okolí dnešního Havlíčkova Brodu dělo před 1000 nebo třeba dokonce 1500 lety? Pokud si myslíte, že nic, mýlíte se. Přes husté vysočinské lesy už tehdy vedla důležitá obchodí cesta. A nejméně jedno místo ji připomíná dodnes – najdete ho ve vesnici Sobíňov u Chotěboře.

Mohl se psát rok 400 nebo možná 450 našeho letopočtu. Římská říše byla dávno za vrcholem, spíš by se dalo říct, že byla na pokraji definitivního krachu. A přesto v téhle době zasáhla do dějin Havlíčkobrodska.

Právě z tohoto období totiž pocházejí římské mince, které archeologové našli v okolí řeky Doubravy – tedy u dnešní Chotěboře, Libice či Ždírce. Mnohé z těchto nálezů nedovodíme. Písemné záznamy přirozeně neexistují, a tak se můžeme jen domnívat, že římští obchodníci tehdy přes Brodsko procházeli kamsi k severu, kde obchodovali s kmeny, jež byly zrovna utábořené v českých zemích.

Po definitivním rozpadu římského impéria tento obchodní ruch utichl. Jeho obnova následovala až po vzniku českého státu. Poutníci začali přes dnešní Havlíčkobrodsko znovu procházet snad někdy na počátku druhého tisíciletí – většinou tudy nosili zboží mezi Čáslaví a Brnem.

Trasa, kudy procházeli, později dostala název Libická stezka. Na území bývalého havlíčkobrodského okresu vedla přes Libici, Sobíňov a Ždírec. Ani o ní toho však mnoho nevíme, písemné prameny o ní totiž prakticky mlčí. Historikové za vrchol jejího významu označují období mezi lety 1000 a 1200. Pak ji zastínila stezka Haberská. Její příběh jsme už dříve popsali ZDE.

Tajemná tvrz Soběnov

Libická stezka je poprvé zmiňována v nedatované listině, která vznikla pravděpodobně až na počátku 13. století. Stojí v ní, že v okolí stezky tehdy (tedy přibližně kolem roku 1200) prakticky nikdo nebydlel. Toto tvrzení odpovídá skutečnosti, dnešní Havlíčkobrodsko bylo totiž významněji osídleno právě nedlouho po roce 1200.

Rozhodně se však nedá tvrdit, že by tehdy v hustých lesích na severu Vysočiny nebyla žádná civilizace. Naopak. Tehdejší vládcové českých zemí totiž museli přinejmenším zajistit zázemí a bezpečí pro poutníky. V okolí Libické stezky proto vznikaly různé strážní tvrze.

Jedna z nich byla na území dnešního Sobíňova. Nesla název Soběnov a ani o ní nevíme prakticky nic. Její nepatrné zbytky je však možné označit za jednu z mála připomínek Libické stezky. Kdy tvrz vznikla, netušíme. Dokonce i odhadnout je to velmi obtížné. Mohlo to být snad někdy před rokem 1150. Na Soběnově měli své zázemí především vojáci, kteří dohlíželi na to, aby poutníky na stezce například nikdo nepřepadával.

Do kdy tvrz tomuto účelu sloužila, se můžeme opět jen domnívat. Mohlo to být přibližně do roku 1300. Pak totiž Libická stezka přestala definitivně ztrácet svůj význam a stala se z ní spíš regionální spojnice mezi Žďárem a Chotěboří.

Co bylo dál?

Soběnov však nezanikl. Prokazatelně víme, že mezi lety 1358 a 1367 ho vlastnil prakticky neznámý šlechtic Ješek Kokot ze Soběnova. Následně tvrz snad krátce patřila ještě jeho synovi Ondřejovi, její další historie je ale opět neznámá. Tehdy už však nesloužila vojákům, ale spíš jako sídlo malého panství, jež se živilo hlavně zemědělstvím.

Zřícenina Soběnova stála ještě asi před dvěma sty lety, následně ji ale obyvatelé rozšiřující se vesnice Sobíňov rozebrali a kámen použili na stavbu svých domů. Od roku 1968 pak na místě bývalé tvrze stojí malý pomník. V témže roce tam byla zasazena taky lípa svobody – jako připomínka 50. výročí vzniku samostatného Československa.

Kromě lípy a památníku dnes tvrz připomínají snad už pouze zbytky bývalých příkopů. Soběnov se nacházel na území dnešního Sobíňova – konkrétně za obchodem se smíšeným zbožím. Téměř až k tvrzišti se dá dojet autem. Turisté se k němu pak dostanou také po zelené turistické značce od vlakové nebo autobusové zastávky.

Na letišti u Henčova proběhne vojenský výcvik

Vysočina News - 13. Červenec 2019 - 13:29

V druhé polovině července proběhne na letišti Henčov a v blízkém okolí Jihlavy Vojenský výcvik útvarů Armády České republiky. Výsadkový výcvik bude probíhat v pracovních dnech od 15. do 19. července.

„V těchto dnech mohou občané zaznamenat zvýšený pohyb příslušníků AČR včetně vojenské letecké techniky v uvedené lokalitě. Za způsobenou hlukovou zátěž se omlouváme,“ uvedl kapitán Pavel Heřman, inspektor bezpečnosti letů AČR.

V třebíčském Alternátoru si připomenou let na Měsíc speciální projekcí

Vysočina News - 12. Červenec 2019 - 11:11

V týdnu od 15. do 20. července zařadí Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči do svých komentovaných projekcí na projekční kouli program s názvem Luna a jiné měsíce.

Připomene tak padesáté výročí prvního letu na Měsíc, na němž 20. července 1969 přistáli Neil Armstrong a Buzz Aldrin v rámci mise Apollo 11.
Ve všední dny se promítá vždy v 10.30, v případě zájmu a většího počtu účastníků také ve 14.30. V sobotu 20. července se bude promítat v 10.30 i 14.30. V neděli se projekce nekonají.

Projekční koule Science on a Sphere je unikátní projekční zařízení, které vyvinuli vědci v agenturách NOAA a NASA. V Evropě jich najdeme pouze deset.

Žďárský zámek nabízí letní dětské prohlídky

Vysočina News - 12. Červenec 2019 - 6:21

Každé prázdninové pondělí, středu a pátek od 10.00 nabízí zámek ve Žďáře nad Sázavou kromě dalších možností zábavné putování klášterem pro rodiče s dětmi.

„Společně se vydáme na procházku plnou veselých her, na které budeme poznávat obyvatele kláštera, dozvíme se, jak trávili svůj den, co měl na starost dveřník nebo kde byl pivovar. Děti také na vlastní oči uvidí, jak vlastně chodil mnich oblečený a zjistí, jak to v klášteře vonělo,“ popisuje zábavně vzdělávací program vedoucí lektorského oddělení Martina Schutová.
Domů si děti odnesou originální zámeckou omalovánku nebo veselou fotografii z fotokoutku. Prohlídka trvá 1,5 hodiny, je určena pro rodiny s dětmi od čtyř let a vstupné je 90 Kč za osobu. Objednat se mohou zájemci předem na čísle 736 776 840.

Policisté kontrolovali plavidla na Dalešické přehradě, problémy nezjistili

Vysočina News - 12. Červenec 2019 - 6:06

Policisté z Hrotovic kontrolovali společně se zástupcem Státní plavební správy ve čtvrtek 11. července dodržování právních předpisů lidí, kteří se pohybují na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady.

Kontroly se konají na přehradě podle informací policistů proto, že loni docházelo k nárůstu přestupkového jednání na vodních cestách, především v rekreační sezoně.

Hrotovičtí policisté kontrolovali nejen pohyb plavidel po vodní hladině také dodržování užívání lesních pozemků a rekreačních ploch kolem přehrady. „Patří mezi ně například zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, zákaz stanování mimo vyhrazené stanové plochy. Kontroly se dotýkaly i parkování vozidel v blízkosti hráze a porušování dalších zákazů v blízkosti vodních toků. Zejména zákaz rozdělávání ohňů je za současných klimatických podmínek velice aktuální,“uvedla Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Policisté vyjeli na vodu ráno krátce po desáté hodině dopoledne a kontroly na hladině přehrady prováděli až do odpoledne. „Při kontrolách prováděli u všech vůdců plavidel orientační dechové zkoušky, všechny měly negativní výsledek. V rámci akce nezjistili žádná protiprávní jednání. Svoji roli zřejmě sehrálo také počasí, kdy se na hladině přehrady pohybovalo minimum plavidel. Jen za uplynulý prodloužený víkend policisté zjistili u vůdců plavidel jedenáct přestupků. Všechny přestupky vyřešili uložením pokuty v příkazním řízení,“ dodala tisková mluvčí.

Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání a pohyb plavců ve vodě. S ohledem na ochranu plavců a břehů je povolena rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti 50 metrů od břehu nebo od vyznačených prostor pro koupání maximálně 10 kilometrů v hodině. Na ostatních vodních cestách do vzdálenosti 25 metrů. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve „skluzu“.

„Na plavidle v barvách Policie České republiky vyjíždíme na přehradu v závislosti na klimatických podmínkách a samozřejmě také s ohledem na období dovolených, kdy kolem přehrady tráví volné dny velký počet rekreantů, kteří by se mohli dopouštět protiprávního jednání. Jedná se většinou o různé přestupky, které nelze jiným způsobem než z vodní hladiny vůbec zjistit a zadokumentovat,“ doplnil ke kontrolám Jaroslav Haza, vedoucí obvodního oddělení Hrotovice.

Kontroly policistů na Dalešické přehradě potrvají celou sezonu, foto: Policie ČR

Na hladinu přehrady vyjel do akce s policejním plavidlem hrotovický policista Vladimír Doležal, který má dokonalou místní znalost přehrady. „My se zaměřujeme nejen na kontrolu plavidel, ale zajímá nás také všechno, co se děje v zátokách kolem přehrady. Tam se jiným způsobem nedostaneme a lidé na to často spoléhají. Často zjistíme například nedovolené táboření, nedovolené vjezdy osobních automobilů nebo rozdělávání ohňů v lese nebo na okraji lesa. Především v současné době letního období, kdy je dlouhodobé sucho, by mohl požár, který by se vymkl kontrole, způsobit fatální následky. Proto při řešení zjištěných přestupků postupujeme nekompromisně,“ dodává Vladimír Doležal. Podle jeho slov před pár dny přijela k přehradě skupinka cizinců, kteří zřejmě nevěděli o zákazu a v blízkosti hráze rozdělali oheň. Na jejich nebezpečné chování okamžitě upozornili rybáři a policisté vyjeli na místo, oheň už byl uhašen.

Policistům ujížděl na Jihlavsku motocyklista

Vysočina News - 11. Červenec 2019 - 18:58

V úterý 9. července dopoledne kolem desáté hodiny ohrožoval na Jihlavsku devatenáctiletý řidič na motocyklu značky Kawasaki při rychlé a riskantní jízdě nejen svůj živit, ale také život svého o rok mladšího spolujezdce. Policejní hlídce ale neujel.
„Policisté se služebním vozidlem v civilním provedení měřili dodržování nejvyšší povolené rychlosti na silnici II/602 v Loudilce na Jihlavsku. Kolem hlídky projel řidič motocyklu ve směru od Velkého Beranova na Řehořov rychlostí 109 kilometrů v hodině, když nejvyšší povolená rychlost v obci je zde upravena dopravní značkou a je stanovena na 70 kilometrů v hodině,“ uvedl Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vyssočině.

Hlídka vyjela za motocyklem a dojela jej na silnici II/602 u odboček na Luka nad Jihlavou a Kozlov. „Motocyklista ale náhle výrazně zvýšil rychlost jízdy. Hlídka uvedla do činnosti systém výstražného světelného a zvukového zařízení a přední nápis Stop. Na to ale motocyklista nijak nereagoval a pokračoval dál v rychlé a velice riskantní jízdě. Jeho rychlost dosahovala více než 200 kilometrů v hodině, což bylo také vzhledem k tomu, že s ním cestoval na motocyklu ještě spolujezdec velice nebezpečné. Po chvíli motocyklista rychlost snížil, protože dojel pomaleji jedoucí nákladní vozidlo, ale na výzvu hlídky k zastavení motocyklu stále nereagoval. Po chvíli nákladní vozidlo předjel a vysokou rychlostí pokračoval dále v jízdě směrem na Řehořov. Hlídka pokračovala v pronásledování motocyklu a po celou dobu měla v činnosti zvláštní výstražné zařízení modré barvy a přední nápis Stop, včetně zvukového signálu. Motocykl měla hlídka po celou dobu jízdy na dohled. Řidič s motocyklem následně zastavil na silnici II/602 u odbočky na Vysoké Studnice,“ dodala tisková mluvčí.

Hlídka po zastavení řidiče motocyklu vyzvala, aby zanechal svého protiprávního jednání a sesedl z motocyklu. „Řidič motocyklu uposlechl výzvy a policistům sdělil, ať se nezlobí, že zkusil ujíždět, ale když viděl, že policisté jsou neustále za ním, tak ujíždění zanechal. Řidiče policisté vyzvali k přeložení dokladů potřebných pro provoz a řízení vozidla na pozemních komunikacích a spolujezdec byl vyzván k prokázání totožnosti. Řidič hlídce předložil řidičský a občanský průkaz, ale nepředložil osvědčení o registraci vozidla ani doklad o zákonném pojištění motocyklu.
Na dotaz hlídky, proč s motocyklem ujížděl, řidič uvedl, že nevlastní řidičské oprávnění pro danou skupinu motocyklů, což se potvrdilo v rámci následné lustrace. Řidič se podrobil dechové zkoušce, jejíž výsledek byl negativní. Negativní byl také výsledek provedeného testu na případnou přítomnost omamných a psychotropních látek. Lustrací vozidla v dotazu kanceláře pojistitelů policisté zjistili, že k motocyklu není sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti,“ uzavřela tisková mluvčí.
Policisté všechny zjištěné přestupky zadokumentovali a věc předají do správnímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu.

V průběhu prvních šesti měsíců letošního roku šetřili policisté na Vysočině celkem 2 281 dopravních nehod. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet dopravních nehod zvýšil o 288 dopravních nehod, což představuje zvýšení o čtrnáct procent. Policisté letos šetřili také dopravní nehody, při kterých mělo účast 50 motocyklistů. Dva motocyklisté při nehodě zemřeli, jedenáct se těžce zranilo a 32 dalších se zranilo lehce. Bez zranění z nehody vyvázlo pouhých pět motocyklistů. Jeden motocyklista, který byl účastníkem nehody, byl v podnapilém stavu.

Nemocnice Havlíčkův Brod otevřela pracoviště magnetické rezonance

Vysočina News - 11. Červenec 2019 - 18:42

Nemocnice Havlíčkův Brod ve čtvrtek 11. července otevřela a zprovoznila nové moderní pracoviště magnetické rezonance, které by mělo zkvalitnit lékařské vyšetření.

„Magnetická rezonance přináší jiné možnosti vyšetření, než jaké jsme měli dosud k dispozici díky CT či gama kamerám. Hlavní výhodou je vyšší schopnost rozlišení složek měkkých tkání a absence rentgenového záření,“ řekl primář radiodiagnostického oddělení Robert Pípal.
Pracoviště slavnostně otevřel hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. „I přesto, že Kraj Vysočina má obrovskou snahu krajské nemocnice stále dovybavovat nejmodernější diagnostickou technikou, uvědomujeme si, že bez kvalifikovaných zaměstnanců, kteří mají na prvním místě blaho a zdraví pacienta je naše veškerá snaha jen poloviční. V tomto ohledu máme na Vysočině obrovské štěstí,“ nechal se slyšet hejtman Jiří Běhounek. V odpoledních hodinách si pak přístroj a zázemí pracoviště prohlédli zaměstnanci nemocnice a široká veřejnost. Nové pracoviště pacientům přináší výrazné zkrácení čekací doby na vysoce speciální vyšetření, navíc odpadne cestování za diagnostikou do jiných zdravotnických zařízení.
Aby mohlo pracoviště v Nemocnici Havlíčkův Brod vzniknout, musela nemocnice přistavět adekvátní prostor k hlavní lůžkové budově s přímou návazností na radiodiagnostické oddělení. Stavbu zafinancoval zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina., samotný přístroj pak byl financován z projektu IROP. „Pořizovací cena přístroje byla s daní 31,6 miliónů korun. Stavební investice dosáhla částky 16,7 miliónů korun, přičemž větší část již byla investována v minulém roce,“ doplnil ekonomický náměstek ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod Jiří Hiblbauer.
Hlavním dodavatelem stavební části byla vybrána ve veřejné soutěži firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s. „Přístavba má obdélníkový půdorys. Je umístěna do proluky mezi pavilony chirurgie a diagnostické centrum a realizovaná z monolitického železobetonu. Pracoviště je koncipováno jako zcela samostatný funkční celek skládající se z vyšetřovny, ovladovny přístroje, dvou svlékacích kabinek a přípravny. Součástí provozu je čekárna, popisovna pro lékaře a sociální zařízení,“ doplnil o stavbě technický náměstek ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod Josef Tvrdý.
Přístroj MAGNETOM Aera 48 se supravodivým kryogenním magnetem o síle 1,5 T /včetně chlazení a speciálního přístrojového vybavení/ dodala společnost Siemens Healthcare, s. r. o. „Tento přístroj patří mezi špičková zařízení a umožňuje všechny moderní metody současné MR diagnostiky, jako difusní, perfusní i celotělové vyšetření. Vyniká vysokou kvalitou zobrazení, komfortem pro obsluhu i pacienty. Díky bohatému cívkovému a SW vybavení umožní značně rozšířit spektrum prováděných vyšetření,“ uvedl Vratislav Švorčík, ředitel Siemens Healthcare. Přístroj tvoří obrovský magnet ve tvaru tunelu a pohyblivé vyšetřovací lůžko. Součástí celého zařízení je vyhodnocovací systém, obslužný pult ve vedlejší místnosti a technické zázemí. Přístroj má největší elektrický příkon ze všech instalovaných zařízení v havlíčkobrodské nemocnici.
Magnetická rezonance je moderní zobrazovací vyšetření, které je nebolestivé a šetrné pro lidský organismus. „Vznikem pracoviště magnetické rezonance došlo k rozšíření diagnostických metod a tím i k urychlení diagnostiky řady onemocnění. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení a moderním vyšetřovacím postupům, kterými nyní disponuje naše radiodiagnostické oddělení, můžeme poskytovat špičkové diagnostické zázemí všem klinickým oddělením a v případě potřeby i součinnost ostatním nemocnicím v kraji,“ dodal ředitel nemocnice David Rezničenko.
Magnetická rezonance vytváří podobně jako CT vizuální řezy těla. Nepoužívá k tomu ale rentgenové záření. Využívá signálů, které vysílají vodíkové ionty v magnetickém poli. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem a nejčastěji využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů (např. vazů nebo meziobratlových plotének) a cév.

Jihlava: Staňte se součástí programu Svobodná třicítka!

Vysočina News - 11. Červenec 2019 - 18:29

Stěžejním jihlavským projektem je performance a happening, který je naplánovaný do celého týdne před 17. listopadem. Jeho podstatou je Zeď svobody jako symbol železné opony a dominantními prvek připomínající rozdíl svobody a nesvobody, a to jak v prostoru samotném, tak v myslích vystupujících i diváků.

„Nejsilnější moment výstupu cítíme v tom, že výsledek projektu zasáhne ty obyvatele Jihlavy, kteří by si nenašli cestu ani čas nějakou takovou připomínku tohoto zásadního výročí navštívit,“ uvedla primátorka města Karolína Koubová.

Zeď svobody tématem volně navazuje na projekt Proletí 100letí, který byl realizován v minulém roce k příležitosti výročí založení Československé republiky. Téma projektu Zeď svobody tak přímo pokračuje svou formou připomínání zásadních dějinných událostí naší společnosti. Instalace zdi je připomínkou nesvobody, a především oslavou možnosti žít ve svobodné zemi.

„Svobodnou třicítku i Zeď svobody považujeme za zásadní připomenutí důležitého výročí s akcentem na fakt, že svoboda není jednou pro vždy a že je o ni potřeba neustále pečovat. Tento projekt má ambici uvedené skutečnosti ukázat těm, kteří tuto zkušenost neprožili, a především připomenout těm, kteří už zapomněli a vnímají svobodu jako něco samozřejmého,“ dodala Silvie Čermáková.

Do programu Svobodné třicítky mohou organizátoři přihlásit své akce průběžně až do konce roku. Město jim zajistí společnou propagaci a poskytne společné logo. Chcete-li se připojit, kontaktujte Janu Petrůjovou z oddělení vnějších vztahů, e-mail: jana.petrujova@jihlava-city.cz.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky