Jste zdeAgregátor zdrojů / Zdroje / Vysočina News

Vysočina News


Syndikovat obsah
Zpravodajství z Vysočiny
Aktualizace: 16 hodin 27 min zpět

Kouzlo Vysočiny Tomáše Blažka v jihlavském muzeu

26. Květen 2018 - 15:49

Kavárna Muzeum hostí od úterý 29. května výstavu nazvanou Kouzlo Vysočiny, která představí fotografie Tomáše Blažka. Zájemci si ji mohou prohlédnout do 8. července. 

Tomáše Blažka znají Jihlavané jako redaktora a fotografa regionálních médií. Jeho nejoblíbenějším žánrem je reportážní a portrétní fotografie. Na výstavě ale představí svoji krajinářskou tvorbu za poslední tři roky.

„Podle autorových slov se fotografování krajiny věnuje s vytrvalou nahodilostí, podle nálady, momentálního přirozeného dostupného světla a vlastních časových možností, bez velkého plánování, ale se zápalem. Nejvíce vystavených snímků pochází z Jihlavska a Třebíčska, kam autor zavítal při svých reportážních cestách, a vystavené fotografie jsou vlastně vedlejším produktem pracovních cest,“ popisuje Ludmila Moržolová z Muzea Vysočiny Jihlava.

O tom, že Vysočina má své kouzlo ve všech svých podobách, se můžete přijít přesvědčit do kavárny Muzeum až do 8. července.

Dílo Josefa Hoffmanna a Kolomana Mosera v Brtnici

26. Květen 2018 - 13:04

V neděli 27. května zahajuje Moravská galerie v Brně společně s Muzeem užitého umění ve Vídni  v rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici výstavu Josef Hoffmann – Koloman Moser, která se zaměřuje na vztah mezi těmito dvěma uměleckými přáteli a designéry vídeňské moderny.

Dílo Kolomana Mosera (1868–1918) je v oblasti designu považováno za umělecký protiklad tvorby Josefa Hoffmanna (1870–1956): zatímco Hoffmann trvale zůstával tektonicky strohým autorem, Koloman Moser vždy využíval dekorativní, malířské prvky. Vystavené návrhy a objekty z oblasti grafické, sklářské a keramické tvorby mají práci těchto výjimečných umělců prezentovat formou dialogu a současně mají představit jejich individuální přístup.

Koloman Moser

Kariéra a tvorba obou tvůrců byla úzce propojena. Oba patřili k zakládajícím členům Vídeňské secese a od roku 1899 oba učili na vídeňské Škole umění a řemesel (dnešní Univerzitě užitého umění). Spolu s průmyslníkem Fritzem Waerndorferem zakládali v roce 1903 uměleckořemeslné dílny Wiener Werkstätte, a jejich prostřednictvím na začátku dvacátého století výrazně ovlivňovali místní užité umění. Jejich vídeňský styl se stal synonymem čistého designu, přísné geomerie a stylizovaných dekorací.

Moser svým dekorativním přístupem působil jako významná protiváha Hoffmanna, jenž vyznával strohé linie. Společně vytvořili styl interiérového designu založený na základních geometrických tvarech, jak bylo patrné z jejich interiérů v uměleckořemeslných dílnách Wiener Werkstätte na Neustiftgasse (1903) a také v módním salonu sester Flögeových (1904).

Josef Hoffmann

Od roku 1907 se Moser soustředil především na malbu a na rozdíl od Hoffmanna nadále považoval barvu a plochu za důležitou součást tvůrčího procesu. Ze společných realizací je nejznámější zařízení pro sanatorium Westend v Purkersdorfu (1904/1905), kde Moserův bílý konkávní nábytek a barevný textil zajímavě kontrastoval s Hoffmannovým přísným stylem a modro-bílým barevným pojetím.

Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice
Josef Hoffmann se narodil v barokním domě v Brtnici, který v roce 1907 upravil podle zásad Vídeňské umělecké díly (Wiener Werkstätte). Muzeum užitého umění ve Vídni v Brtnici působí od roku 1992, od roku 2006 je Rodný dům Josefa Hoffmanna společným pracovištěm Moravské galerie v Brně a Muzea užitého umění ve Vídni a výsledkem spolupráce obou institucí jsou každoroční výstavy.

Výstavu bylo možné připravit díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj a je součástí projektu Bilaterale Designnetzwerke realizovaného v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Architektonická soutěž na revitalizaci náměstí v Jihlavě začíná

26. Květen 2018 - 12:50

Statutární město Jihlava vyhlašuje otevřenou soutěž o návrh na řešení prostoru Masarykova náměstí. Předmětem soutěže je revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obyvatelnosti Masarykova náměstí v Jihlavě.

„Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt obyvatel i návštěvníků a to změnou organizace dopravy, novou koncepcí městské zeleně a mobiliáře, to vše s respektem k historickému vývoji centra města a jeho pamětihodnostem,“ sdělila Tereza Kafková, koordinátorka projektu Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě.

Soutěž je otevřená všem autorizovaným architektům, účastníci soutěže mohou své návrhy odevzdávat do 10. srpna, poté budou soutěžní návrhy hodnoceny porotou soutěže. Předsedou poroty je prof. Petr Pelčák, mimo jiné autor návrhu revitalizace Denisových sadů v Brně, místopředsedou poroty je náměstek primátora Radek Popelka, v porotě dále zasednou architekti a jihlavští politici, kteří spolupracovali na soutěžních podmínkách a zadání soutěže. Zároveň s porotci budou soutěžní návrhy hodnotit odborní znalci z hlediska dopravy, památkové péče, participace veřejnosti atd.

Celková částka určená na odměny oceněným účastníkům je 1,5 mil Kč, odměna pro vítěze je 700 tisíc korun, za druhé 400 tisíc a za třetí místo 200 tisíc korun, 200 tisíc je určeno pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení.

Vyhlášení soutěže předcházel průzkum uživatelských praktik a potřeb a také veřejná plánovací setkání, jejichž výstup je součástí soutěžního zadání. V únoru 2018 se rovněž na jihlavské radnici uskutečnil odborný workshop k zadání soutěže.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na podzim 2018 a následně bude město jednat s vítězem soutěže, případně dalšími oceněnými, o zadání zpracování dalších stupňů projektové dokumentace.

Soutěžní podmínky, zadání soutěže a další podklady jsou zveřejněny na webu města zde.

Výtvarník Radomír Dvořák vytvořil sokola pro budovu klubu Oko v Brodě

26. Květen 2018 - 11:07

Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkův Brod pořádá v pátek 1. června od 16.00 slavnostní odhalení makety sokola od havlíčkobrodského výtvarníka Radomíra Dvořáka na objektu bývalé sokolovny a nynějšího klubu Oko na Smetanově náměstí čp. 30 v Havlíčkově Brodě. 

Socha Sokola se vrací na průčelí historické budovy z roku 1905 po desítkách let. Zmínka o tělocvičné jednotě Sokol v Havlíčkově (dříve Německém) Brodě se datuje do roku 1878, kdy uspořádal Sokol v slavnostní pochodňový průvod na počest návštěvy královéhradeckého biskupa. Tehdy byl zařazen do Župy Havlíčkovy, kde působí dodnes.

Původní socha sokola na budově, archiv Sokol Havlíčkův Brod

V roce 1905 si Tělocvičná jednota Sokol nechala u stavitelů Františka a Otakara Liškových postavit patrovou budovu se zdobnou historizující fasádou a vrcholovou plastikou Sokola, umístěnou na vrcholu průčelí střechy. Jednalo se o budovu v podobě antického chrámu, nejdříve využívanou jako tělocvičnu, následně jako kulturní sál. Během první světové války posloužila jako lazaret. V 60. letech stát budovu znárodnil, provedl rekonstrukci a otevřel v objektu kino Oko, jehož nový název stále připomínal starou sokolovnu. Po pádu komunismu byla budova vrácena Sokolu Havlíčkův Brod. V současné době budovu využívá pro kulturní účely jako klub Oko Orel jednota Havlíčkův Brod.

V roce 2017 proběhla celková rekonstrukce uličního průčelí, které navrátilo objektu jeho původní historizující podobu. Na opravu fasády výrazně přispělo téměř jedním milionem korun město Havlíčkův Brod, finančně se podíleli Kraj Vysočina, TJ Sokol a Orel Havlíčkův Brod, který financoval vnitřní přestavbu.

Model sokola od Radomíra Dvořáka, archiv Sokol Havlíčkův Brod

„Nápad dozdobit průčelí střechy maketou sokola a vrátit tak budově její téměř původní podobu měl brodský patriot sochař Radomír Dvořák, který bez nároku na honorář vymyslel stávající podobu sokola. Jedná, a možná je to škoda, o teprve druhou výraznější expozici Radomíra Dvořáka ve městě. Na vlastním zhotovení Sokola se podílela firma ACO Industries, k. s., Přibyslav, která dodala materiál a Stanislav Rýpal ze Štoků, který vyrobil nerezového sokola podle modelu Radomíra Dvořáka. Jako problém se ukázalo upevnění sokola v takové výšce, ale nakonec jsme našli odvážného muže, Ondřeje Pavlase, který sokola namontoval a odhalí. K instalaci bylo potřeba povolení stavebního úřadu a památkářů,“ popisuje realizaci staronové ozdoby budovy Petr Pavel, starosta Sokol Havlíčkův Brod.

Startují registrace na letošní ročník Tour de aleje

26. Květen 2018 - 8:34

Závod i rodinná cyklojízda startují 14. července v Přibyslavi. Připravena je také naučná cyklostezka s bohatým doprovodným programem. Startovným přispějí účastníci na výsadbu nových alejí, natírání kmenů podél silnic bezpečnostními pruhy nebo na provoz ekoporadny.Sportovci, rodiny s dětmi, milovníci kol a přírody se mohou už nyní zapsat na www.aleje.org.

„Vezměte si kolo a přijeďte na závod Tour de Aleje, kde bude nádherná trať a mnoho zábavy. Startovným přispějete na dobrou věc,“ zve loňský mistr světa v Cyklotrialu v národních týmech Marek Pochtiol z Trial klubu Žižkovo Pole. Cyklistický závod Tour de Aleje startuje v 11.00 od přibyslavské sportovní haly. Závodníci si mohou vybrat ze tří tras, které jsou svou náročností vhodné jak pro zkušené cyklisty, tak i pro rodiny s dětmi. Vítěze letošního ročníku čekají praktické cyklistické potřeby, bylinné životabudiče a samozřejmě dobrý pocit!

O půl hodiny později od místního koupaliště odstartuje rodinná cyklojízda. Na trase vedoucí alejemi se mohou malí i velcí cyklisté těšit na komentované zastávky v alejích, stromolezení s arboristy a setkání s místními spolky a pamětníky. V cíli u rybníka Řeka čeká účastníky doprovodný program z dílny partnerských organizací, divadlo, koncert a koupání u Moře. Výtěžek této benefiční akce pomůže Arnice chránit a obnovovat aleje. „Léto a krásná krajina Vysočiny jsou pro jízdu na kole jako dělané. Proč ji nespojit s pohledem do korun majestátních stromů? Zkušení sportovci si změří síly během závodu a milovníci přírody se dozví spoustu zajímavého o alejích. Šlápněte s námi do pedálů za kampaň Zachraňme stromy,“ vyzývá organizátorka Natálie Pivoňka Faltýnová z Arniky.

Aleje snižují prašnost, teplotu a hluk, v krajině pomáhají udržovat vodu a zlepšují orientaci při zhoršené viditelnosti. Jediný strom během vegetačního období vyrobí kyslík pro deset lidí. Navíc jsou stromy domovem pro stovky druhů hmyzu, ptáků, savců a dalších organismů.

Stingův kytarista zahraje na benefici v Pacově

26. Květen 2018 - 8:11

Dominic Miller, kytarista po desetiletí nerozlučně spjatý se Stingem, zahraje po letech opět v České republice. V rámci Silent Light Tour zahraje v Brně a v Praze, ale  v sobotu 2. června, bude hlavní hvězdou benefice v Pacově. Právě v tomto malém městě se v roce 2014 Miller objevil u nás vůbec poprvé bez Stinga a s vlastní kapelou.

Tehdy byl součástí hudebního festivalu Pacovský poledník a na jednom pódiu se mimo jiné setkal s Danem Bártou a Illustratosphere. O rok později přijel do Pacova na letní festival znovu. Tentokrát v doprovodu belgického baskytaristy Nicolase Fiszmana. Kromě koncertu uspořádal pro své příznivce i kytarový workshop.

„Jsme nesmírně rádi, že se tento vynikající kytarista, a přitom velmi skromný člověk, opět vrací k nám do Pacova,“ uvedla Jana Hrušková, organizátorka benefice. „Další ročník festivalu se uskuteční až na sklonku srpna, ale červnová akce bude zajímavým bonusem pro všechny naše fanoušky nebo i pro ty, kteří nebudou mít čas navštívit Millerovy koncerty v Brně a v Praze. U nás si navíc mohou kromě Dominica s kapelou poslechnout i další zajímavé interprety,“ dodala Jana Hrušková.

Dan a Dominic, archiv pořadatelů

Benefice se uskuteční pouhý den po mezinárodním dni dětí. Organizátoři se proto rozhodli věnovat ji dětem, které musely opustit své domovy kvůli válečným konfliktům. „Dominic Miller vystoupí bez nároku na honorář, a i ostatní účinkující přijedou především proto, aby podpořili naši myšlenku. Uvědomujeme si, kolik radosti hudba může lidem dávat. Rozhodli jsme se, že výtěžek z benefice předáme organizaci Člověk v tísni. Ta za peníze nakoupí drobné hudební nástroje pro děti. Z naší strany je to jen symbolická podpora a snaha reagovat na současnou situaci v oblastech, kde se mnoho let válčí. Vnímáme to citlivě zvlášť v dnešní době, kdy se z různých míst mezi lidmi šíří strach a atmosféra v naší společnosti se vyznačuje převážně negativním postojem vůči migrantům. Chceme tímto gestem vyjádřit podporu a sounáležitost hlavně s dětmi, které jsou bezbranné a ve válečných konfliktech se ocitají zcela nevinně,“ vysvětlila organizátorka akce.

Stingova kytaristu v Pacově doprovodí baskytarista Nicolas Fiszman a bubeník Miles Bould. Na benefici se dále představí blues crossoverové power trio The Bladderstones, slovenští Longital a známý karikaturista Mirek Kemel s hercem Vladimírem Javorským. Součástí benefice bude vystoupení dětského Dismanova rozhlasového souboru a v jejich podání zazní slavné Here Comes The Sun od Beatles. Tuto skladbu, jako symbolické poselství dětem, zazpívají společně s diváky a všemi účinkujícími.
Pokud nemůžete tuto výjimečnou hudební událost osobně navštívit v Pacově, záměr benefice lze podpořit na: www.smsticket.cz.

Dominic Miller (58)
Narodil se v Argentině irsko-americkému páru, studoval v Anglii a žije ve Francii. Miller pochází z hudebně založené rodiny, na kytaru hraje od svých 11 let. Vystudoval bostonskou Berklee College of Music a především londýnskou Guildhall School of Music and Drama.
V roce 1988 se podílel na několika nahrávkách bubeníka Milese Boulda (stejného Boulda, který dnes doprovází Millera na turné…) a dostal doporučení, aby participoval na albu Julie Fordham (Porcelain), které produkoval Hugh Padgham. Ten jej doporučil Phillu Collinsovi… a tady někde začala Millerova skvělá kariéra. S Collinsem nahrál album But seriously, které bylo nejprodávanějším albem let 1989/1990 a zahrnovalo celosvětový hit Another Day in Paradise. Od Collinse už vedla cesta ke Stingovi, s kterým je Miller nerozlučně spjat od alba Soul Cages, tedy od roku 1991.
Kytarista Dominic Miller spojuje to nejlepší ze starého i nového kontinentu. Na svých sólových albech umně míchá žánry a promítá do nich všechny své vlivy, ať už se to týká typického anglického folku, amerického R&B, latinskoamerické rytmiky, progresivního rocku, francouzského šansonu či arabské melodiky.
Miller patří k nejlepším rockovým kytaristům všech dob, ale po slávě moc netouží. Naopak, vedle práce se Stingem sice natáčí své vlastní desky, ale nejde o nic bombastického, většinou jsou to jen instrumentální skladby. Přiznává, že nejvíce jej ovlivňuje Sting, především smyslem pro harmonii, ale i stylem skládání textů a písní. „Zkouším to samé aplikovat do své instrumentální hudby. Vyjadřuji se pomocí hudebních aranžmá,“ netají se Miller.

Silent Light Tour 2018
První sólovou desku Dominic Miller vydal v roce 1995 (First Touch). Původně na ní chtěl spolupracovat s nejlepšími studiovými muzikanty z celého světa, s velkými hudebními esy, ale nakonec ji celou natočil sám.
Poslední, v pořadí jedenáctá sólová deska pod názvem Silent Light, je inspirovaná mimo jiné i Egbertem Gismontim a Patem Methenym. Je klasická, má trochu americký feeling, ale umně pracuje s tichem i atmosférou, což předznamenává už úvodní What You Didn’t Say nebo atmosférická Water.

Turné k nové desce Silent Light začalo v dubnu a skončí 15. června v Madridu.

ZUŠ Jihlava pořídila unikátní hudební nástroj claviorganum

25. Květen 2018 - 13:46

Claviorganum, hudební nástroj, který nemá v uměleckých školách v České republice obdobu. Unikátní nástroj škola oficiálně představila veřejnosti, za přítomnosti vedení školy a zástupců města byl nástroj požehnán kaplanem od kostela sv. Jakuba Většího.

„Neřekl bych, že je to ojedinělý nástroj. Je jediný,“ vtipně uvedl svoje dílo varhanář Martin Bednařík z Tišnova, který na postavení nástroje pracoval tři roky.

Nejprve vzniklo dvourejstříkové cembalo podle barokní předlohy historického nástroje z dílny holandského stavitele Andrease Ruckerse z roku 1637. Cembalo vyniká kvalitou provedení, ušlechtilým tónem a barvou zvuku.

V druhé fázi se stavěly malé varhany. Prioritou nástroje je ušlechtilý zvuk a precizní ovládání. Technickou zvláštností je možnost snadného vyjmutí spodního manuálu (klaviatura i s píšťalami) a jeho následné použití jako přenosný samostatný nástroj k doprovodu i sólové hře (varhanní pozitiv).

„Při návrhu cembala a varhan se naskytla příležitost technicky upravit oba nástroje tak, aby byla možnost je spojit v tzv. claviorganum. Jedná se o dvoumanuálový nástroj, který má na jedné klaviatuře cembalové tóny (struny) a na druhé varhanní tóny (píšťaly). Tyto barevně odlišné zvuky lze potom jakkoliv kombinovat mezi sebou,“ popsala jedinečný nástroj, který nemá v žádné umělecké škole v ČR obdobu, ředitelka školy Dana Fučíková.

Pořízení výjimečného hudebního vybavení v hodnotě bezmála 1,5 milionu korun podpořila radnice. „Věřím, že nástroj bude přinášet užitek a radost jak učitelům a žákům, tak posluchačům. Pomůže k výchově budoucích hudebníků, nebo dokonce virtuózů, je to smysluplná investice,“ řekl náměstek primátora Jaromír Kalina a k pobavení přítomných vysvětlil svoji přítomnost jako zástupce radnice: „Jsem jediný náměstek, který umí na něco hrát.“

Kaplan od kostela sv. Jakuba Většího P. Hyacint OPraem při žehnání připomněl, že varhany mají sloužit. „A když na ně někdo hraje a někdo poslouchá, pak se jejich smysl naplní.“ Zvukové i technické možnosti nástroje pak přítomným představil a komentoval varhaník Petr Sobotka.

Hasičská jízda T. G. Masaryka v Třebíči

25. Květen 2018 - 12:21

V pátek 25. května projela hasičská jízda T. G. Masaryka Třebíčí. Akci organizovalo Hasičské muzeum v Heralticích a jízda u příležitosti 100. výročí vzniku České republiky projela městy a obcemi Heraltice, Okříšky, Třebíč, Vladislav, Náměšť nad Oslavou a Kralice nad Oslavou.

V Třebíči předal hasičům starosta Pavel Janata oficiální praporec jízdy a historickým hasičským vozem přejel i s hasiči na rozhlednu T. G. Masaryka Na Hrádku, kde navštívili pamětní desku tohoto našeho prvního prezidenta.

Soutěž mladých hasičů v Jaroměřicích nad Rokytnou

25. Květen 2018 - 11:11

Sbor dobrovolných hasičů v Jaroměřicích nad Rokytnou pořádá v neděli 27. května šestý ročník soutěže mladých hasičů. 

Soutěž se koná na hasičském sportovišti Střelnice od 9.00. Po skončení soutěže bude na travnaté dráze v areálu udělána pěna pro děti.

Na hlavním nádraží v Jihlavě jsou zdarma k dispozici knihy

25. Květen 2018 - 10:59

Statutární město Jihlava a společnost ASMJ s. r. o. dlouhodobě spolupracují při vzdělávání dětí i dospělých na téma třídění papíru a plastu. V letošním roce spolupráce pokračuje prostřednictvím pilotního projektu zaměřeného na opětovné využití starších knih.

Další várka putuje tentokrát za cestujícími Českých drah, kteří nastupují na jihlavském Hlavním vlakovém nádraží.  Předání knih se uskutečnilo ve středu 23. května v prostorách Hlavního nádraží Jihlava. Za České dráhy je převzal osobně z rukou jednatele ASMJ s. r. o. Radka Kourka přednosta osobní stanice Jihlava Vladimír Šabata. Knihy je možné si vyzvednout ve vestibulu nástupiště.

„Na naší třídicí lince v Hruškových Dvorech jsme v březnu začali přijímat mimo režim odpadů starší, ale zachovalé knihy, romány i cestopisy. Ve spolupráci s odborem životního prostředí města Jihlavy jsme pro ně nalezli další využití. Tentokrát knihy zkrátí čekání lidem na peróně nebo potěší cestující ve vlaku cestou do práce či na výlet,“ vysvětluje Radek Kourek, jednatel firmy ASMJ.

Shromážděná literatura dále poslouží i klientům domovů pro seniory zřizovaných Krajem Vysočina, v nichž rozšíří nabídku knižních titulů. Po přečtení si je zapůjčí další domov, a tak je zajištěno jejich opětovné použití pro velké množství čtenářů.

Do projektu se zapojí též studenti jihlavského gymnázia. Ve čtvrtek 21. června se ve spolupráci s Krajem Vysočina a Gymnáziem Jihlava uskuteční sběrová akce. Do velkoobjemového kontejneru přistaveného k budově gymnázia mohou nejen studenti darovat časopisy nebo knihy, které také poslouží pro čtenáře v domovech seniorů.

Super ligová tečka FC Vysočina: přímá bitva o záchranu proti Karviné

25. Květen 2018 - 10:20

V posledním kole aktuálního ročníku první ligy se na jihlavském stadionu odehraje bitva dvou týmů přímo ohrožených sestupem. Jihlavě k záchraně stačí remíza, Karviná musí zvítězit. Zápas roku začíná v sobotu 26. května od 16.00. 

Karviná na závěr podzimu v předehrávaném 16. kole porazila Bohemians, čímž se dostala na zisk 14 bodů a přezimovala na 13. příčce s náskokem čtyř bodů na Jihlavu. Do jara vstoupila velmi cennou a překvapivou výhrou v Mladé Boleslavi, kterou potvrdila 25. února vysokou domácí výhrou nad Zlínem. Jenže v dalších jedenácti kolech karvinští ani jednou nevyhráli a získali jen sedm remízových bodů. Tým kouče Josefa Muchy, kterému od ledna asistuje exjihlavský trenér Ivan Kopecký, se tak propadl na sestupovou 15. pozici se ziskem 27 bodů. Ztráta na FC Vysočina Jihlava tak kolo před koncem činí tři body. Karvinské vítězství na Vysočině by však bodové konto obou soků srovnalo a hosty by v elitní soutěži zachránila lepší bilance vzájemných utkání. Tu výrazně ovlivňuje úvodní duel této sezóny, v němž Jihlava koncem července 2017 pod vedení kouče Kopeckého prohrála ve Slezsku 2:0.

Karviná dlouho čeká na výhru, navíc venku v probíhajícím ročníku zvítězila pouze jednou právě v Mladé Boleslavi. Na druhou stranu představují prakticky všechny její jarní zápasy velice vyrovnané bitvy. Co si o jarní formě nadcházejícího soupeře myslí Michal Šmarda, asistent trenéra FC Vysočina? „Čeká nás velice houževnatý a bojovný soupeř, což jasně dokládají jeho výsledky. V defenzívě se prezentují jednoduchou hrou, kombinaci nekomplikují. Využívají nákopů na urostlého Wagnera či ofenzívního Panáka. Následně se snaží o zisk odražených míčů.“

Kteří fotbalisté náleží mezi klíčové hráče Karviné? „Krom zmíněných nelze opomenout nebezpečného křídelníka Kalabišku, tvůrce hry Budínského, dělníka středu pole Šislera nebo defenzivně laděného bojovníka Janečku. Kvalitu mají i krajní beci Čolić a Eismann, kteří dokáží podpořit útočnou fázi,“ upozornil Šmarda.

Je výhodou FC Vysočina, že nastoupíte v domácím prostředí a stačí vám remízový výsledek? „Hraní na nerozhodný stav je strašně ošidné. Na to se rozhodně spoléhat nemůžeme! Na zápas se velmi pečlivě připravujeme a víme, co je ve hře. Jde o poslední zápas play-off, vrchol sezóny, duel o všechno. S Karvinou si to v sobotu rozdáme o záchranu v lize. Věříme, že naši fanoušci v tomto enormně důležitém utkání zaplní stadión a pomohou nám jarní záchranářskou jízdu dotáhnout do úspěšného konce. Už jsme udělali velký kus práce, ale před námi je ještě poslední krok,“ završil svůj komentář asistent trenéra Martina Svědíka.

Mladí umělci vystoupili před plným divadlem DIOD v Jihlavě

25. Květen 2018 - 9:01

Rozmanitý festival Svoboda umění: Počátek připravili ve spolupráci se statutárním městem Jihlavou dva mladí divadelníci Jakub Kos a Vojtěch Šoula. V jihlavském divadle DIOD vystoupila desítka neobjevených umělců a diváci zaplnili celý sál.

„Tak vysokou účast jsme nečekali, pro některé jsme museli sehnat náhradní místa k sezení. Potěšilo nás, že mají lidé takový zájem o studentské umění a přišli se podívat,“ uvedl Jakub Kos s tím, že na příští rok plánují druhý ročník.

Akce na podporu mladých autorů, výtvarníků, divadelníků, hudebníků i tanečníků ukázala žánrově rozmanitou tvorbu napříč celým uměleckým spektrem. Cílem akce bylo neobjevené umělce podpořit, zviditelnit jejich práci a dodat odvahu k setrvání ve svém řemeslu.

Na pódiu divadla DIOD vystoupila například studentská kapela Joyners, muzikálové melodie zazpívaly A. Čermáková a K. Zachová, moderní tanec předvedly performerky K. Rausová a D. Fremundová. Vedly se také monology, a to ústy Šimona Škrdly a Adély Vašíčkové. Promítaly se i krátkometrážní filmy a na chodbě jihlavského divadla byla možnost shlédnout výstavu fotografií Davda Slanaře, Pavly Pěničkové, Jiřího Antoňů a Sama Statiffa.

Studenti z Jihlavy postavili Národní knihovnu ČR z vlnité lepenky

25. Květen 2018 - 7:15

Studenti Střední školy stavební Jihlava postavili v rámci dvanáctého ročníku celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky návrh Národní knihovny ČR. O postup do finále usiluje celkem 32 modelů, ale postoupit může pouze šest nejlepších.  

 

O tom, kdo postoupí mezi šest finalistů, rozhodne odborná porota do pondělí 28. května, finále se uskuteční ve středu 13. června v Zrcadlové kapli Klementina, v sídle Národní knihovny České republiky, kde budou finalisté soutěžit o ceny v hodnotě 42 000 Kč.

 

Návrh knihovny

Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM a Národní knihovnou České republiky.

Dva členové havlíčkobrodské hospodářské komory získali ocenění

25. Květen 2018 - 5:01

V rámci letošního udílení Merkurových medailí Hospodářské komory ČR (HK ČR), které proběhlo v předvečer XXX. Sněmu HK ČR v Ostravě, převzali ocenění za Okresní hospodářskou komoru Havlíčkův Brod (OHK HB) Jiří Holešák a Igor Zahrádka.


Jiří Holešák získal zlatou Merkurovou medaili za svou celoživotní činnost pro HK ČR. Jako jednatel společnosti HBH odpady, s. r. o., byl zakládajícím členem OHK HB, předsedou představenstva OHK HB v letech 1994-2005 a místopředsedou v letech 2005-2008 a spoluzakládal Krajskou hospodářskou komoru Kraje Vysočina. „Svou dlouholetou prací v pozici předsedy a místopředsedy představenstva Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod se zasloužil o její rozvoj a popularizaci nejen mezi podnikatelskou veřejností v okrese Havlíčkův Brod,“ hodnotila práci svého předchůdce současná předsedkyně OHK HB Ludmila Dočkalová.

Jiří Holešák (druhý zleva) a Igor Zahrádka (vpravo) na slavnostním večeru, archiv HK ČR

Jiří Holešák je jednatelem společnosti HBH odpady, s. r. o., české soukromé firmy, která v roce 2007 navázala na působení firmy Jiří Holešák – HBH Sběr surovin fungující na trhu od roku 1991. Firma se zabývá především výkupem, sběrem a úpravou druhotných surovin (papír, plasty, sklo, železný šrot, barevné kovy). Provozuje pro město Havlíčkův Brod a okolní obce sběrný dvůr, zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a svoz nebezpečných odpadů. V roce 2015 uvedla do provozu třídící linku odpadů a ve stejném roce získala v soutěži Společensky odpovědná organizace Kraje Vysočina první místo a o rok později pak druhé.

Igor Zahrádka, generální ředitel a spolumajitel společnosti B:TECH, a. s., byl oceněn stříbrnou Merkurovou medailí. „S Hospodářskou komorou České republiky spolupracuje Igor Zahrádka v rámci její regionální složky Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod zejména v oblastech podpory a propagace technických oborů. Pod vedením Igora Zahrádky začala společnost realizovat pravidelný tříhodinový interaktivní program pro žáky základních a studenty středních škol z regionu, otevřela elektrotechnický kroužek, který nyní navštěvuje 26 žáků a studentů, a v neposlední řadě prohloubila spolupráci s žáky a studenty ve formě brigád, stáží a účasti na řešení témat diplomových a absolventských prací. Igor Zahrádka se zapojil do interaktivního programu s žaky a patří k jeho hlavním aktérům, čímž umožňuje ze své vysoce kvalifikované pozice nahlédnout mladé generaci do tajů nejen technických oborů, ale i podnikání jako takového. Společnost B:TECH, a. s., se pod jeho vedením stala nejvýznamnějším partnerem Okresní hospodářské komory Havlíčkův Brod v oblasti osvěty a propagace technických oborů žákům a studentům v regionu,“ doplnila práci druhého oceněného Ludmila Dočkalová.
Merkurovy medaile se předávají každoročně na slavnostním večeru před Sněmem HK ČR a udílejí se za významnou spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Třebíčská radnice: Tři čtvrtiny Třebíčanů vítají plánovaný obchvat

25. Květen 2018 - 4:57

S vybudováním obchvatu Třebíče souhlasí bezmála 70 procent obyvatel města. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který v dubnu a květnu pro třebíčskou radnici zpracoval jihlavský sociolog Daniel Hanzl.

„Celková míra souhlasu (ta vznikla spojením varianty odpovědí rozhodně souhlasím a spíše souhlasím) se blíží sedmdesáti procentům. Nesouhlasících respondentů je 11,5 %,“ uvedl Daniel Hanzl v závěrečné zprávě k průzkumu.

Podle obyvatel Třebíče se vybudováním obchvatu významně zlepší dopravní situace. Více než 85 % respondentů se domnívá, že dojde k ulehčení jejich situace při dopravních uzavírkách. Zároveň 83,4 % respondentů řeklo, že je obchvat velmi přínosný pro dopravní situaci obecně.

Třebíčané si podle průzkumu uvědomují, jak klíčový je obchvat pro vybudování pátého bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. Bezmála polovina z nich chápe, že bez obchvatu je výstavba pátého bloku ohrožena i se souvisejícím negativním dopadem na život v celém regionu.

Naopak se průzkum věnoval i případným negativním dopadům výstavby. Tazatelé se obyvatel našeho města ptali na možné poškození životního prostředí v Třebíči. Bezmála 62 procent z nich se poškození neobává a v další otázce více než 60 % z nich uvedlo, že obchvat v centru města zlepší ovzduší.

Od respondentů, kteří uvedli, že jim na výstavbě obchvatu něco vadí (zhruba třetina odpovědí) se tazatelé dále snažili zjistit, co přesně to je. Třetina z těchto odpovědí zněla, že obchvat rozdělí Borovinu a čtvrtina uvedla, že lidé měli při plánování trasy málo prostoru k připomínkám. Čtvrtina si také myslí, že trasa obchvatu není dobře vedena.

Kromě výstavby obchvatu se průzkum věnoval také celkové dopravní situaci a pohledu Třebíčanů na Městskou autobusovou dopravu (MAD). „Známky nespokojenosti s MAD zvolilo pouze 8,4 % dotázaných, naopak známky spokojenosti vybraly dvě třetiny respondentů,“ uvedl Daniel Hanzl. Nejvíce spokojeni jsou obyvatelé Třebíče s dostupností, rozmístěním zastávek a bezbariérovostí MAD.

Průzkum veřejného mínění probíhal v dubnu 2018, zúčastnilo se jej 643 respondentů. „Pro potřeby dotazníkového šetření byly stanoveny následující kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání a místo trvalého bydliště v rámci města Třebíče,“ uzavřel Daniel Hanzl.

V Brodě opět předali Cenu Karla Havlíčka Borovského

24. Květen 2018 - 16:22

Moderátorka České televize Světlana Witowská převzala ve čtvrtek 24. května v Havlíčkově Brodě Cenu Krala Havlíčka Borovského. Vedle novinářských křepelek pro novináře do 33 let věku si z Vysočiny odvezl cenu za celoživotní práci novinář Petr Uhl.

Světlana Witowská získala cenu za umění vést rozhovor s nadhledem, důsledností a elegancí, což prokazuje nejen v pravidelných rozhovorech v České televizi, ale ukázala to i televizní prezidentské debatě před posledními volbami.

První novinářskou křepelku udělila Nadace Český literární fond Kristýně Novotné, redaktorce serveru iROZHLAS.cz,  za příkladné nasazení, průbojnost, důslednost a snahu dělat novinařinu ve veřejném zájmu. Druhou křepelku převzal Jakub Zelenka, redaktor zpravodajského portálu Aktuálně.cz, za investigativní nasazení, zejména v oblasti dezinformací a fake news.

Petr Uhl je dalším novinářem, který si z Havlíčkova Brodu odváží Čestnou cenu Opus vitae za celoživotní prosazování spravedlnosti, lidských práv a za osobní statečnost.

 

Panenka, Vízek i Jan Beger – hvězdná sestava turnaje SENI CUP v Havlíčkově Brodě

24. Květen 2018 - 16:14

Fotbalový turnaj v malé kopané SENI CUP, jehož se účastní týmy reprezentující zařízení sociálních služeb pro zdravotně postižené, se letos bude hrát už po třinácté. Tentokrát se na něm objeví  hvězdná sestava patronů – přijede Panenka, Vízek a poprvé i sparťanská legenda Honza Berger.

Turnaj se hraje ve středu 30. května jako vždy na hřišti Slovanu Havlíčkův Brod. Celodenní klání 16 týmů zahájí kolem půl desáté dopoledne slavnostním výkopem starosta města Jan Tecl a náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizaci Pavel Franěk. Po vyřazovacích bojích ve čtyřech skupinách po čtyřech týmech a na čtyřech hřištích přijde po obědě na řadu semifinále a hned poté souboj o třetí místo a finálové klání. Turnaj uzavře exhibiční utkání vítězného týmu s týmem sestaveným z patronů turnaje a zástupců pořádající společnosti Bella Bohemia. SENI Cup 2018 pak bude zakončen slavnostním nástupem všech týmů a předáním cen.

Hráče letos poprvé přijedou povzbudit a podpořit hned tři patroni turnaje. A jsou to jména opravdu slavná: Antonín Panenka z Bohemians Praha a Rapidu Vídeň, Ladislav Vízek z Dukly Praha a Honza Berger ze Sparty Praha. V průběhu dne uspořádají všichni tři fotbaloví internacionálové autogramiádu.

Hort Siegel a Ladislav Vízek byli patrony turnaje v minulosti, archiv Vysočina-news.cz

Antonín Panenka, který se do role patrona vrací po loňské absenci, svým způsobem už patří k inventáři turnaje. „Do Brodu přijedu už nejmíň podeváté, tak vím, co mám očekávat. Vezu hráčům plakáty, na závěr si zase zahrajeme exhibiční zápas. Tento turnaj je podle mě nejen užitečný, ale pro zdravé lidi, kteří měli v životě více štěstí, i velmi poučný, a všichni jeho organizátoři si zaslouží velký dík.“
Ladislav Vízek se na turnaji objeví potřetí. „Od začátku, co sem jezdím se mi moc líbí atmosféra turnaje, to nadšení, radost a bojovnost všech hráčů. Proto se chystám i letos, cítím to jako svoji povinnost. Těším se také, že tu tentokrát budeme jako patroni my tři. S Tondou Panenkou se vídám často na golfu a na tenise. S Honzou spíš jen na fotbalových srazech a zápasech starých gard, protože ten nemá tolik času jako my dva,“ usmívá se Vízek.
Honza Berger zavítá do Brodu poprvé. „Na takovém turnaji jsem ještě nebyl, ale právě s Tondou Panenkou jsme párkrát navštívili domovy s postiženými dětmi, a vím, jak je potěšilo, když se osobně potkali se slavným Tondou Panenkou.“

Turnaje se účastní několik týmů z různých míst republiky, archiv Vysočina-news.cz

Turnaj SENI Cup je vynikajícím příkladem toho, že sport – v tomto případě fotbal – je pro hendikepované amatérské sportovce skvělým zdrojem zábavy a uspokojení. Pohled na hráče, kteří se s neuvěřitelným nasazením vrhají do každého souboje a radují z každé povedené přihrávky či gólu, je výmluvným dokladem užitečnosti této akce. Turnaj SENI Cup se tak postupem let stal mimořádnou událostí pro celou oblast sociální péče.

O dobrou náladu všech zúčastněných se opět postará zpěvák Martin Maxa, který do Brodu přijede už počtvrté. Po velkém úspěchu, který loni sklidilo vystoupení zpěvačky Heidi Janků, se do Brodu tato zpěvačka opět vrací s kolekcí svých největších hitů.
Pro (nejen)vítězný tým je také tradičně připravena řada atraktivních cen – například návštěva studií České televize, která navíc z turnaje přinese zpravodajství, zájezd na domácí zápas SK Slavia Praha, volné vstupenky do IMAXu a mnohé další pro všechny zúčastněné

Nad letošním ročníkem SENI Cupu, jehož organizátorem je dodavatel hygienických, kosmetických a zdravotnických výrobků na český trh, společnost Bella Bohemia, převzalo záštitu, stejně jako v předchozích letech Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zahájení turnaje se zúčastní také místostarostka města Havlíčkův Brod, Ivana Mojžyšková, a vedoucí odboru sociálních věcí za Kraj Vysočina Věra Švarcová.

Partnery turnaje jsou město Havlíčkův Brod, Asociace poskytovatelů sociálních služeb, časopis Rezidenční péče, FAČR, Nadace ČEZ, SK Slavia Praha, CATUS, Kalpe, Marli.

Velký koncert v centru Havlíčkova Brodu

24. Květen 2018 - 16:03

Druhý ročník celostátního happeningu ZUŠ Open se uskutečnil ve čtvrtek 24. května ve 330 městech po celé republice, připojila se i řada míst na Vysočině.  V Havlíčkově Brodě se konal na Havlíčkově náměstí Velký koncert aneb Přehlídka všeho, co se děje v ZUŠ

 

 

 

 

 

 

Ceny města Chotěboř ozdobí zpěvačka Tanja i tanečnice z TK Ella

24. Květen 2018 - 14:07

V rámci městské kulturní akce Dny města se letos opět uskuteční předávání cen osobnostem Chotěboře. Ceny města za rok 2017 budou předcházet velkému sobotnímu programu a připadly na pátek 15. června. Slavnostní galavečer se uskuteční v chotěbořském kině a návštěvníkům opět nabídne atraktivní kulturní program, který zajistila příspěvková organizace města CEKUS Chotěboř.

„Slavnostní oceňování zpříjemní TK Ella Chotěboř, což je klub, který si připisuje na celorepublikových mistrovstvích jeden úspěch za druhým. A jsme rádi, že můžeme divákům nabídnout alespoň malou ochutnávku této jedinečné a elegantní taneční podívané. TK Ella předvede jeden standardní a jeden latinskoamerický tanec,“ popsal ředitel CEKUS Chotěboř Josef Hospodka.
Vyvrcholením slavnostního večera bude vystoupení rockové zpěvačky Tanji. Ta se však představí v netradičním, jemnějším tónu. Doprovázet ji bude saxofonistka Andrea.
Ti, kteří letošní Ceny města Chotěboř nestihnou, nemusí být smutní. Slavnostní dekorování si opět mohou vychutnat v přímém přenosu na adrese vysilamezive.cz. „Vloni se nám online přenos velmi osvědčil. Měli jsme poměrně vysokou sledovanost, což nás mile překvapilo. Těm, kteří se do chotěbořského kina z jakéhokoliv důvodu nedostanou, chceme proto znovu tuto možnost nabídnout,“ upřesnil starosta města Tomáš Škaryd.
Celým večerem provede moderátor Hitrádia Vysočina Pavel Bláha.

V Jaroměřicích nad Rokytnou se představí nejen hasiči a policisté

24. Květen 2018 - 13:08

V sobotu 26. května se v Jaroměřicích nad Rokytnou uskuteční akce nazvaná Odpoledne s BESIPem a složkami Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. 

Akce se zaměří na prevenci bezpečnosti a ukázku činností složek integrovaného záchranného systému, návštěvníci uvidí ukázky hasičské a policejní techniky, práce policejních psovodů, zadržení nebezpečného pachatele, poskytnutí první pomoci zraněnému, a s tím spojená resuscitace, zastavení krvácení a mnoho dalšího. Začátek je v sobotu v 15.00 na dětském dopravním hřišti v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Počasí v Hodově

Radar bouřky