Jste zdeAgregátor zdrojů / Zdroje / Vysočina News

Vysočina News


Syndikovat obsah
Zpravodajství z Vysočiny
Aktualizace: 1 hodina 52 min zpět

Ze soboty na neděli se uzavře dálnice D1 na Vysočině

15. Březen 2019 - 18:37

K uzavření dálnice D1 proběhne od soboty 16. do neděle 17. března mezi exitem 21 Mirošovice a exitem 90 Humpolec. Důvodem jsou stavební práce související s modernizací – demolice dálničního nadjezdu u Mirošovic – na 22, 2 km.

„Úplná uzavírka dálnice D1 v obou směrech je plánována mezi Humpolcem a Mirošovicemi od soboty 16. března od 18.00 do neděle 17. března do 8.00 pro vozidla nad 12 tun. Objízdná trasa bude stanovena pro vozidla nad 12 tun – povede obousměrně z exitu 90 Humpolec po silnici I/34 – I/19 – dálnici D3 – silnici I/3 – a na exitu Mirošovice najedou vozidla zpět na dálnici D1.
Pro vozidla do 12 tun povede objízdná trasa také obousměrně z exitu 21 Mirošovice pojedou vozidla po silnici II/112 poté po silnici II/111 a na dálnici najednou na exitu 41 Šternov. Policisté budou v dostatečném předstihu informovat řidiče parkujících nákladních vozidel nad 12 tun na odpočívadlech na 89. kilometru a 84. kilometru směr Praha, aby mohli opustit parkoviště ještě před uzavřením dálnice.
Policejní hlídky budou kromě jiného také na sjezdu na 90. kilometru a na silnici I/34 z důvodu dohledu nad případným nerespektováním objízdné trasy pro nákladní vozidla nad 12 tun.
Do bezpečnostního opatření, které bude zahájeno zítra v 16.30 a skončí v neděli ráno, se zapojí policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově,“ popsala Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Startuje pátý ročník soutěže o Odpadového Oskara na Vysočině

15. Březen 2019 - 14:57

Arnika letos po páté hledá obce z Vysočiny s nejefektivnějším odpadovým hospodářstvím. Odpadového Oskara získají obce s nejnižší produkcí směsných komunálních odpadů.

Zvláštní ocenění čeká na města s nízkou produkcí a zároveň vynikající mírou recyklace nebo zajímavým nápadem pro hospodaření s odpadem. O umístění měst rozhodne odborná porota a vítěze vyhlásí během letošního června.

Obce a města po celé republice hledají cesty, jak nejefektivněji motivovat své obyvatele, aby co nejlépe třídili a do směsných kontejnerů vyhazovali co nejméně odpadu[i]. Vítězové z minulých ročníků jsou důkazem, že chytře nastavené odpadové hospodářství šetří nejen přírodu, obecní rozpočty, ale i peněženky domácností.

„Vysoká produkce směsného odpadu je velkým problémem v oblasti nakládání s odpady v České republice[ii]. Abychom v roce 2025 dosáhli cíle oběhového hospodářství a recyklovat 55 % komunálních odpadů[iii], bude třeba do té doby ze skládek odklonit téměř jeden milión tun těchto odpadů a umět je využít. Je téměř jisté, že dojde ke zdražení skládkování. Je proto v zájmu všech obcí, aby se pokusili produkci směsného odpadu snížit. Vzhledem k tomu, kolik obcí to již dokázalo, to považuji za možné,“ upozorňuje Milan Havel z Arniky.

Arnika ocení města a obce, jejichž roční produkce směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele nepřesáhne 150 kilogramů. Rozhodující přitom budou data za rok 2017. Jedná se o hodnotu, které běžně dosahují města a obce ve vyspělých státech, jako například v Německu nebo Rakousku.

Své tipy může posílat každý do 30. dubna 2019 na mail milan.havel@arnika.org.

Více informací včetně výsledků soutěže z minulých let je na www.arnika.org.

Březnový Radok o třídění odpadu nebo dopravě v Lidické ulici

15. Březen 2019 - 14:52

Televizní pořad města Havlíčkův Brod Radniční okénko mapuje v dalším vydání například mobilní aplikaci Třídění odpadů na dosah ruky, dopravní komplikace v Lidické ulici či výstava Klima se mění, změň se i ty.

Další reportáže nabídnou informace o akci Do práce na kole, o autorském muzikálu Aleše Kohouta Anna Kareninová, který míří do Brodu, nebo pozvání na přednášku Můj pes, můj kamarád.

 

Velký úklid Třebíče začne koncem března

15. Březen 2019 - 12:58

Od pondělí 25. března začne v Třebíči tradiční jarní blokové čištění. Termín dokončení plánuje radnice na 7. května. Před samotným blokovým čištěním nechá odbor dopravy a komunálních služeb Městského úřadu v Třebíči uklidit také chodníky a silnice, nezařazené v harmonogramu.

To jsou zejména silnice v trasách Městské autobusové dopravy a chodníky kolem páteřních tahů do města.

Blokové čištění budou, stejně jako zimní údržbu, provádět dvě společnosti. Sever bude čistit společnost ČIKOM, jih společnost KLEE.

Úklidové firmy budou čistit město podle časového rozvrhu, vždy v době od 7.00 do 17.00. Nejméně týden před začátkem čištění budou komunikace a parkoviště v jednotlivých ulicích označeny přenosnými dopravními značkami Zákaz stání nebo Zóna s dopravním omezením, s napsaným textem dle doby platnosti.

Provozovatelé, řidiči a majitelé vozidel jsou povinni odstranit svoje auta z komunikace do doby začátku čištění. Odbor komunálních služeb města a provádějící firmy žádají občany, aby ve vlastním zájmu ve dnech čištění na komunikacích neparkovali, jinak se vystavují nepříjemnostem spojeným s odtahem vozu.

Komu bude vozidlo odtaženo, ať se obrátí na městskou policii, Bedřicha Václavka 59/11, telefon 568 896 383 nebo 603 859 512. Cena za odtah auta je tisíc korun za nedokončený odtah, dva tisíce za dokončený a 3 500 korun zaplatí ten, kdo si nechá auto vrátit zpět.

Tabulku s rozpisem denního čištění, týdenní plán čištění i aplikaci, která upozorňuje na čištění, najdou zájemci na webu města, v sekci Informace pro občany.

 

V Dalešicích oslaví Světový den vody speciálními exkurzemi pro návštěvníky

15. Březen 2019 - 9:50

O víkendu 23. – 24. března budou v Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice probíhat mimořádné exkurze. Otevření bran dalešické přehrady připravili energetici u příležitosti Světového dne vody.

Působivá elektrárna nedaleko Náměště nad Oslavou v loňském roce pomyslně pokryla spotřebu téměř 132 tisíc průměrných českých domácností. Její hlavní účel je ale jiný. Je významným prvkem energetické soustavy, který umožňuje vyrovnávat rychlé změny spotřeby či výroby v důsledku například změn počasí. Vodní nádrž současně slouží k rekreačním účelům i jako zásobárna vody pro provoz Jaderné elektrárny Dukovany. Ke Světovému dni vody, který se slaví 22. března, proto energetici připravili pro zájemce speciální exkurze pro omezený počet návštěvníků. Brány tohoto vodního díla otevřou dokořán o víkendu 23. – 24. března, do běžně nepřístupných prostor by se mohlo podívat přes 500 návštěvníků.

Nejsilnějším zážitkem pro návštěvníky bývá návštěva prostor přivaděčů vody, které mají v průměru šest metrů a na lopatky turbíny přivádí množství vody 150 m/s. Samotné Infocentrum může navštívit každý, bez omezení věku a dokonce i předchozí registrace, v době od 9.00 do 15.00 po oba dva dny. Prohlídky začínají v každou celou hodinu, poslední v 15.00. Pro zájemce, starší patnácti let, je navíc připravena prohlídka provozu. Návštěvníci se podívají nejen do strojovny k turbínám, ale zajdou se podívat až na kótu -27 metrů pod sypanou hráz. Děti do patnácti let si budou moci strojovnu prohlédnout z galerie Infocentra.

Brod před 80 lety: nacisté pod návaly sněhu i vysmívaná přehlídka

15. Březen 2019 - 6:00

Když Emil Hácha v noci ze 14. na 15. března 1939 svým podpisem stvrzoval okupaci Čech a Moravy, v okleštěné zemi klidně spalo přes sedm miliónů lidí. 17 tisíc z nich tehdy bydlelo v Německém Brodě. Ani oni netušili, že za pár hodin přijdou události, které jim na řadu let změní život. Co se tedy 15. března v dnešním Havlíčkově Brodě dělo…

Patnáctého března po čtvrté hodině ranní dostala noční směna pražského rozhlasu z Úřadu vlády zprávu, že přesně v šest překročí německá vojska hranice Čech a Moravy. Přibližně za půl hodiny už informace mířila do éteru. Ranní tisk přirozeně o blížícím se obsazení ještě neinformoval.

Ráno před odchodem do práce si však rozhlas v Německém Brodě zdaleka všichni nepustili. Řada lidí se tak vydala do zaměstnání nebo třeba do školy, aniž by tušili, co se v příštích hodinách stane. Během dopoledne tak byl ve městě absolutní klid. Zpráva se šeptandou šířila jen pomalu.

 

Vojáci z německobrodské posádky už brzy ráno dostali rozkaz, aby zůstali v kasárnách.  Všichni ho dodrželi. Během dopoledne se v ulicích města začalo pohybovat víc policistů, aby potlačili případné protesty.

A kolem třinácté hodiny to přišlo: od Čáslavi do Brodu přijíždí dlouhá kolona německých vojenských aut. Parkují na náměstí a vojáci po dlouhé cestě od hranic odpočívají. Ve městě velmi hustě sněží. Velitele německých okupantů musí na náměstí přijít přivítat starosta Josef Šindelář nebo velitel městské vojenské posádky Nosek.

První opatření

Nacistická vojska si již během odpoledne začínají ve městě zjednávat respekt: jednak vydávají nařízení, že z každé rodiny musí nastoupit aspoň jedna osoba, která bude odklízet čerstvě napadaný sníh. Zároveň okupanti nechávají vyklidit téměř všechny městské školy – vojáci v nich nově mají mít kasárna.

Vyučování od 16. března může pokračovat jen ve škole V Sadech. Nově se tam učí na směny a ve všech místnostech, kde se dá.

Druhý den okupace přebírání moci do rukou okupantů pokračuje. Brzy ráno přijíždí na letiště a k německobrodské vojenské posádce nákladní auta – českoslovenští vojáci Němcům musí odevzdat všechny své zbraně a střelivo. Odpoledne pak nacističtí důstojníci přebírají taky vojenskou techniku a odvážejí ji z města.

Nutno podotknout, že proti okupaci ve městě nikdo aktivně neprotestuje, nacisty v Brodě ale zároveň nikdo ani nevítal. Ještě 15. března večer nikde nevisel jediný prapor s hákovým křížem.

Během 16. března se pak na všech nárožích objevuje oranžová vyhláška, která obyvatele informuje o vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Je zaveden noční zákaz vycházení. Lidé jsou zároveň vyzváni k tomu, aby na městském úřadě odevzdali všechny zbraně, které doma mají. Obě nařízení však mnozí ignorují.

Nevyužitá polní kuchyně

Onoho dne zároveň gestapo zatklo několik německobrodských občanů. Vesměs se jednalo o komunisty nebo o lidi, kteří za první republiky například aktivně podporovali Masarykovu nebo Benešovu politiku. Většinu zatčených ale Němci brzy propustili.

  1. března taky na náměstí začala vyvářet německá polní kuchyně. Prakticky nikdo v ní ale nejedl. Němci využívali výhodného kurzu a stravovali se v nejlepších městských restauracích, obyvatelé města jídlo od okupantů odmítali z principu.

První neděli po okupaci pak němečtí velitelé chtěli obyvatelům Německého Brodu předvést sílu nacistických vojsk v praxi, a to pompézní vojenskou přehlídkou. Od 17. března proto příslušníci wehrmachtu slavnostní nástup nacvičovali u školy V Sadech. Pamětníci vzpomínají, že mnoho lidí se na tento nácvik chodilo s oblibou dívat, aby se mohli pobavit nemohoucností německých vojáků.

Na samotnou přehlídku a oficiální program 19. března však z obyvatel města nepřišel skoro nikdo. Šlo o první viditelnější projev toho, že okupanti v Brodě nejsou vítáni. Do příchodu sovětských vojsk však tehdy zbývalo ještě víc než šest let…

Studenti z Havlíčkova Brodu staví přehradu z vlnité lepenky

14. Březen 2019 - 12:24

Odstartoval 13. ročník soutěže Stavby z vlnité lepenky 2019. Letošním tématem je Vodní nádrž Naděje. Mladí stavitelé budou z ekologického obalového materiálu vlnité lepenky stavět přehrady. O titul letos bojuje 28 středních stavebních škol a mezi nimi i studenti stavební školy z Havlíčkova Brodu.
Na nejlepší studenty čekají ceny v hodnotě 42 000 Kč. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. Letošním partnerem soutěže je státní podnik Povodí Odry.

Úkolem studentů je navrhnout a vytvořit originální projekt stavby umělé vodní nádrže s přehradní hrází pouze z vlnité lepenky. Dominantou modelu musí být přehradní hráz včetně jejího okolí podle zvolené funkce přehrady a zároveň studenti musí v modelu ukázat vnitřní uspořádání stavby.

Letošní náročnou výzvu přijalo 28 středních odborných škol z celé ČR. Mladí stavitelé dostanou vlnitou lepenku zdarma od pořadatelů, ale pro svůj model musí použít rovněž lepenku již použitou. Na vytvoření originální přehradní nádrže mají studenti čas do 17. května. Finálové kolo se uskuteční v průběhu června 2019.

Celostátní soutěž Stavby z vlnité lepenky dlouhodobě poukazuje na všestranné použití vlnité lepenky jako obalového materiálu a zároveň připomíná její velký ekologický přínos. „Vlnitá lepenka se vyrábí z obnovitelných zdrojů a je 100% recyklovatelná. Oproti ostatním obalovým materiálům je ekologičtější a více tak odpovídá cílům, jako je trvalá udržitelnost a snižování CO2. Navíc další výhodou vlnité lepenky je samotná práce s ní. Snadno se ohýbá, řeže a modeluje,“ říká Adam Wisinger, předseda Svazu výrobců vlnitých lepenek.

Budoucí stavařky a stavaři soutěží v několika kategoriích. Pro soutěžící jsou připraveny ceny v hodnotě 42 000 Kč. Autoři nejlepší stavby získají cenu v hodnotě 20 000 Kč. Studenti na druhém a třetím místě obdrží ceny v hodnotě 10 000 Kč a 5 000 Kč. Autoři nejlepšího přepravního obalu na soutěžní model vyhrají cenu v hodnotě 5 000 Kč a tvůrci nejlepší prezentace dostanou 2 000 Kč.

Speciálním partnerem letošního ročníku soutěže je státní podnik Povodí Odry, který spravuje a udržuje přes 3 654 km vodních toků, osm přehradních nádrží, 31 malých vodních nádrží a provozuje třeba 80 jezů, 3 gravitační převody a 11 malých vodních elektráren, a to na celkové ploše 6 252 km2. „Zpracování lepenkových modelů přehradní hráze se všemi jejími funkcemi je složitý úkol, který vyžaduje určitou znalost oboru vodního hospodářství. Věříme, že některé ze studentů tento detailnější náhled do zajímavé problematiky vodních staveb zaujme natolik, že se rozhodne svou budoucí pracovní kariéru spojit s vodou,“ říká k podpoře soutěže Jiří Pagáč, generální ředitel Povodí Odry.

Celostátní soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek sdružující nejvýznamnější české výrobce vlnité lepenky. Dlouhodobým partnerem je obalová společnost EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.

V sobotu potřebují fotbalisté FC Vysočina vydolovat tři body proti Baníku Sokolov 

14. Březen 2019 - 12:13

V sobotu 16. března do Jihlavy přijede na Vysočinu tradičně silný a nepříjemný druholigový sok – Baník Sokolov. FC Vysočina bude v utkání, které začne v 15.00, favoritem, ovšem vydolovat tři body proti odhodlanému a nevyzpytatelnému týmu bude představovat náročný úkol.  

Vzájemná bilance sobotních soupeřů je vzácně vyrovnaná, přičemž skóre hovoří poměrně výrazně ve prospěch západočeského celku. Zároveň platí, že oba kluby si dosud drží domácí neporazitelnost. Podzimní utkání nabídlo divoký průběh. Už v 5. minutě byl sporně vyloučen Schumacher, Vejmola následně lapil penaltu a Vysočina dlouho držela bezbrankový stav. V 57. minutě šla dokonce do vedení, když Vaculík pokutový kop proměnil, ovšem za pouhé čtyři minuty sokolovští skóre otočili. Hosté však bojovali a i v oslabení vyrovnali na konečných 2:2, když se trefil Urblík.

Oba kluby jsou geograficky značně vzdáleny, ovšem v sokolovském dresu lze nalézt minimálně dvě tváře, které jsou jihlavských příznivcům dobře známé. Jan Kosak, levý záložník a odchovanec FC Vysočina, už v Sokolově začíná pátý rok. Exjihlavský stoper Milan Mišůn do Baníku přestoupil v létě 2018 a v minulém kole se dočkal své premiérové trefy v sokolovském dresu. Přinesla však pouze snížení domácí porážky s Varnsdorfem na 2:3. Protože Sokolov podlehl 2:0 i v úvodním jarním utkání v Hradci Králové, tak na svůj první druholigový bod v kalendářním roce 2019 stále čeká. Přesto má  nadcházející soupeř jihlavských fotbalistů na desáté příčce tabulky docela komfortní sedmibodový náskok na sestupové pozice.

Asistent trenéra Josef Mucha si je moc dobře vědom toho, že nulový jarní bodový zisk Sokolova dosti nevypovídá o výkonech tohoto celku. „Musíme se mít na pozoru. Čeká nás silný a fotbalový soupeř. V prvním zápase dlouho vzdoroval na půdě silného Hradce Králové a vypracoval si in brankové šance. Poslední duel s Varnsdorfem byl silně ovlivněn faktem, že hrál skoro celý duel o deseti. Přesto v závěru utkání sahal po remíze.“

Na jaké silné stránky či klíčové hráče Sokolova byste upozornil? „Důležitým článkem a řídícím prvkem hry Sokolova je střední záložník Glaser. Na hrotu si musíme dát pozor na urostlého Holka, který je schopen udržet či sklepnout dlouhé míče. Po stranách hrají rychlí a technicky vybavení Štípek, Kosak nebo Vávra. Navíc Baník velmi nebezpečně zahrává standardní situace, pro něž má dostatek vysokých hráčů,“ upozornil asistent kouče Radima Kučery.

Vysočina v minulém kole v Táborsku podala lepší výkon, než v úvodním kole proti Znojmu, přesto se musela spokojit s remízou. Věříte, že vzestupné výkony týmu budou mít pokračování? Zvažujete změny v sestavě a vrátí se do ní Zoubele? „Doufáme, že forma týmu půjde nahoru. Moc bychom si přáli, abychom v domácím prostředí byli schopní předvádět dobrý fotbal. Před námi je těžký zápas proti týmu s koncentrovanou a velmi dobře organizovanou obranou, kterou budeme muset trpělivě dobývat. V sestavě ještě nemáme několik otazníků, ale zařazení Zoubeleho lze očekávat,“ odtajnil Mucha.

V Třebíči Pocoucově budou do konce května uzavírky

13. Březen 2019 - 14:43

Kvůli výstavbě kanalizace a zhotovení přípojek kanalizace budou uzavřeny části Třebíč Pocoucov, k uzavírce dojde celkem ve čtyřech etapách. Informoval o tom odbor dopravy a komunálních služeb třebíčské radnice.

Práce jsou naplánovány podle přiloženého časového harmonogramu. V případě změny uvedených termínů uzavírek budou občané informováni stavbyvedoucím nebo oprávněnou osobou.

Plán dopravních omezení

Chřipková epidemie na Vysočině skončila. Sedm lidí zemřelo

13. Březen 2019 - 11:43

I letos v kraji kvůli chřipce umírali lidé. Konkrétně jich zatím bylo sedm. Dalších 25 osob skončilo ve vážném stavu v nemocnici. Číslo by se v příštích týdnech už příliš zvyšovat nemělo. Díky jarním prázdninám totiž nemocnost rychle klesla.

Minulý týden na Vysočině bylo 930 nemocných na 100 tisíc obyvatel. To je hluboko pod hranicí epidemie, která se vyhlašuje v okamžiku, kdy na 100 tisíc lidí připadá 1700 nakažených. Aktuálně v kraji tedy celkem je asi 4700 nemocných – je to nejméně od vánočních svátků. V příštích týdnech by už nakažených podle hygieniků výrazně přibývat nemělo.

Díky poklesu nemocnosti už také opět do všech nemocnic a domovů pro seniory na Vysočině můžou návštěvy. Nejdéle zákaz návštěv platil v pelhřimovské nemocnici, kde ho odvolali v pondělí.

Mezi sedmi osobami, které na chřipku v kraji zemřeli, byli většinou lidé s dalšími chronickými zdravotními problémy. V nemocnicích stále zůstává část z nemocných, kteří jsou kvůli chřipce ve vážném stavu. Je tak možné, že počet obětí epidemie v kraji ještě mírně stoupne.

Zároveň hygienici upozorňují, že chřipková epidemie sice skončila, stále je ale možné se nakazit. Byť pravděpodobnost je oproti minulým týdnům výrazně menší. Lidé by tak stále měli dodržovat základní hygienická pravidla – například by si při kýchání měli zakrývat ústa nebo by si po cestách hromadnou dopravou měli mýt ruce.

Pacientům ukáží v jihlavské nemocnici pohled do zákulisí operačních sálů

13. Březen 2019 - 11:32

Videopřenos přímo z operačního sálu s komentovaným slovem lékaře. Na to se mohou těšit všichni, kteří budou chtít proniknout do zákulisí implantace totální endoprotézy kolenního kloubu. Zváni jsou jak pacienti, které trápí artróza, tak odborná veřejnost.

„Rádi bychom pozvali všechny, kterých se zákrok týká, a chtějí se o něm dozvědět více. Akci máme ve dvou blocích, jeden dopolední a druhý odpolední, jsou totožné. Každý blok trvá tři hodiny a pacienti se v něm dozví vše o zákroku, který je čeká a následuje také živý přenos přímo z našich operačních sálů s komentovaným doprovodem,“ popisuje primář ortopedicko-traumatologického oddělení Tomáš Lena.
Lékaři jihlavské nemocnice povědí více o indikacích a kontraindikacích k operačnímu výkonu, povídat se bude také o tom, co čeká pacienty v průběhu operace a po ní. V jihlavské nemocnici ročně lékaři provedou zhruba 130 totálních endoprotéz kolenního kloubu.
Na akci Live surgery Jihlava 2019 je nutné se objednat. Jednoduše to provedete přes webové stránky akce, která se koná ve středu 27.března ve velké zasedací místnosti jihlavské nemocnice. První blok začíná v 8.00, druhý ve 12.00. Vstup je zdarma.

Putovní výstava Sdružení Krajina doputovala do žďárského kina Vysočina

13. Březen 2019 - 11:29

Až do 13. dubna bude v prostorách kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou k vidění putovní výstava Sdružení Krajina ukazující život na podmáčených loukách v současnosti i v minulosti. 

„Prostřednictvím této výstavy chceme informovat veřejnost o naší práci, vysvětlit, proč je péče o krajinu důležitá a podnítit v lidech zájem o praktickou ochranu přírody“ sdělila Darina Coufalová ze Sdružení Krajina. Spolek Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje o louky v přírodně cenných územích, stará se o jejich kosení, vyřezávky a zajišťuje podmínky pro život mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. „Na našich velkoformátových plakátech představujeme ve fotografiích jednotlivé aktivity našeho sdružení (kosení, výsadby, budování tůní, apod.) a historické souvislosti péče o krajinu. Snažíme se také ukázat důležitost spolupráce a vzájemné pomoci a podpory mezi odborníky, praktiky a veřejností,“ doplňuje Darina Coufalová.

Výstav si zájemci mohou prohlédnout kdykoli během otevírací doby kina Vysočina.

Nastávající maminka Ewa Farna podpoři akci pro dětské oddělení Nemocnice Jihlava

13. Březen 2019 - 8:52

V nákupním centru Citypark Jihlava se uskuteční v sobotu 16. března Fashion market, v jejímž rámci mohou zájemci nakoupit originální autorské šperky, kabelky, oblečení a doplňky. Součástí bude dobročinný prodej ve prospěch dětského oddělení Nemocnice Jihlava.

Akci podpořila řada celebrit. Mezi nimi i nastávající maminka Ewa Farna, která na akci vystoupí.
V rámci Fashion marketu připravili pořadatelé prodej originálních šperků, kabelek, ručně zdobených džínových bund a nebo klobouků z pravé ovčí vlny. Vyřádí se ale i milovníci kávy a dobré muziky.

Akce Fashion market má ovšem také dobročinný podtext. Kromě prodeje originálních autorských kousků je možné navštívit prodejní místo Nemocnice Jihlava, kde budou sestřičky z dětského oddělení prodávat darované věci. „Rozšířili jsme tradiční akci Šátkový veletrh do mnohem většího rozměru. Lidé tak mohli darovat úplně všechno, co se módy týká. Mezi darovanými věcmi se najdou opravdu unikátní kousky od renomovaných módních značek. Snad největší raritou je kabelka Dolce Gabbana. Všichni, kteří nám nějaký kousek darovali stejně jako ti, kteří si něco koupí, se mohou těšit na speciální poukazy na slevy. Prvních sto nakupujících navíc dostane od Cityparku dárek,“ popisuje dobročinný prodej marketingová manažerka Cityparku Jana Vránová.

Kromě široké veřejnosti akci podpořila darem i řada celebrit. „Módní doplňky věnovala kapela Jelen, Poetika, zpěvák Marek Ztracený, máme třeba i šátek Terezy Kostkové a Vlaďky Erbové, podpořil nás i tým FC Vysočina, Dukla Jihlava a jihlavských Gladiátorů. Celý tým moderátorů Hitrádia Vysočina také provětral svůj šatník. Darem přispěla i hvězda celé akce, nastávající maminka Ewa Farna,“ vyjmenovává mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
Symbolicky tak vyznívá, že celý výtěžek akce bude věnován dětskému oddělení Nemocnice Jihlava. Finance, které Nemocnice Jihlava utrží, půjdou konkrétně na vybudování denní místnosti pro maminky nedonošených dětí, které musí v nemocnici často pobývat řadu týdnů.

Na akci si najdou své i gurmáni, v rámci doprovodného programu proběhne festival kávy. Zapojeny budou jak kavárny a pražírny z Jihlavy, tak provozovatelé z jiných měst tak, aby návštěvníci mohli zažít co nejpestřejší spektrum chutí a vůní. Atmosféru pak dokreslí po celý den live DJ ve stylu Café del Mare.

V centru Žďáru nad Sázavou se střelo auto s chodkyní, následkům havárie podlehla

12. Březen 2019 - 17:48

V úterý 12. března se střetlo před čtvrtou hodinou odpoledne na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou vozidlo s chodkyní. Na místo ihned vyjela zdravotnická záchranná služba, policisté a hasiči.

„ Pětaosmdesátiletá chodkyně utrpěla při nehodě velmi vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu zdravotníků podlehla. Silnice byla v době havárie neprůjezdná a v současné době je místo, kde k dopravní nehodě došlo, plně průjezdné. Policisté u čtyřiatřicetiletého řidiče vozu vyloučili dechovou zkouškou požití alkoholu.
Na základě dosavadního šetření zjistili, že žena přecházela vozovku po přechodu pro chodce a došlo ke střetu s vozem. Na místě tragické nehody provádějí policisté ohledání a zadokumentování,“ popsala událost policejní mluvčí Jana Kroutilová. Příčinu a okolnosti dopravní nehody policisté prověřují.

Nemocniční lékárna Nemocnice Pelhřimov se v květnu přesune do hlavní budovy

12. Březen 2019 - 16:22

Do konce března 2019 budou dokončeny stavební úpravy spojené s novým výdejním místem nemocniční lékárny v Nemocnici Pelhřimov. Stavět se začalo v říjnu 2018 a v květnu letošního roku se počítá zahájením provozu. Nově tedy najdou pacienti nemocniční lékárnu ve vestibulu – atriu hlavní nemocniční budovy.

Současné umístění nemocniční lékárny je nešťastné. Nachází se ve střední části areálu a cesta k němu je do prudkého kopce. Proto je zejména pro seniory či imobilní pacienty služba lékárny často nedostupná. „Přesto, že je budova značena, řada pacientů se zde také špatně orientuje. Naší snahou tedy bylo zvýšit komfort a dostupnost léků a zároveň zmodernizovat provoz lékárny,“ sdělil technický náměstek nemocnice Petr Adam. Nemocnice si proto nechala vypracovat projekt s investicí kolem šesti milionů korun na přestavbu moderního a snadno dostupného prostoru v přízemí hlavní lůžkové budovy. Spolufinancovat jej bude zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina.

„Současné prostory jsou malé a už nevyhovují našemu provozu. Sortiment a kvantita činnosti nemocniční lékárny stále narůstá,“ doplnila vedoucí farmaceutka Radka Vachová. Nové výdejní místo bude rozměrově podstatně větší, a tak lékárna plánuje rozšířit nabídku volně dostupných léčiv a nabídku akcí pro veřejnost, které pořádá ve svých prostorách. Jde zejména o preventivní akce ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou. V létě poskytovaly farmaceutky poradenství v oblasti poruch paměti, zapojují se do akcí na podporu záchrany života poskytnutím včasné první pomoci či antibiotického dne. Pacientům také nabízí pelhřimovská nemocniční lékárna pravidelné výhodné slevy na vybraná léčiva.

Premiérový šampionát Ondřeje Květona

12. Březen 2019 - 13:07

Vydařenou premiéru prožil na nedávném mistrovství České republiky mužů a žen ve stolním tenisu pro rok 2019 v Teplicích člen havlíčkobrodské Akademie HB Ostrov Ondřej Květon.

Český kadetský reprezentant nejprve úspěšně prošel kvalifikační soutěží, když vyhrál svou skupinu. Ve druhé kvalifikační fázi pak Ondra vyřadil Lukáše Hobla z SKST Cheb a probojoval se do hlavní soutěže. V I. kole hlavní soutěže Ondra Květon narazil na brněnského Radka Skálu, se kterým v havlíčkobrodské Akademii občas trénuje. Dramatický souboj dvou mladých hráčů rozhodla až sedmá sada, kterou vyhrál juniorský reprezentant z Brna.

Ondřej Květon se svým hvlíčkobrodským trenérem Davidem Štěpánkem

Ve čtyřhře mužů se Ondřej Květon představil po boku ostravského Adama Štalzera, mladíci v osmifinále prohráli s dvojicí Jiří Martinko – Patrik Klos 1:3 na sety.

František Kanta “sympaťákem roku“!

Další havlíčkobrodská stopa na mistrovství České republiky mužů a žen ve stolním tenisu pro rok 2019 v Teplicích. V rámci nedělního programu šampionátu byly vyhlášeny výsledky ankety Stolní tenista roku 2018. V jedné z kategorií se do listiny vítězů zapsal i druholigový hráč a trenér mládeže HB Ostrov Havlíčkův Brod František Kanta, který dostal od fanoušků stolního tenisu z celé České republiky nejvíce hlasů v kategorii pro nejsympatičtějšího hráče roku 2018.

František Kanta s cenou pro sympaťáka roku 2018

O historii navigace v jihlavském muzeu

12. Březen 2019 - 12:00

Přednášku Petra Scheiricha z Astronomického ústavu Akademie věd ČR nazvanou Historie navigace pořádá ve čtvrtek 14. března od 17.00 v Malovaném sále Muzeum Vysočiny Jihlava. 

Petr Scheirich je český astronom a popularizátor astronomie. Zabývá se především meziplanetární hmotou a malými tělesy Sluneční soustavy. Pracuje v Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Ve volném čase se vášnivě zabývá astronavigací a historií navigace, a to i jako aktivní námořník. Je autorem desítek vědeckých i populárně naučných článků
o astronomii, meziplanetární hmotě i navigaci a její historii. Dále je členem sdružení Amatérská prohlídka oblohy a Společnosti pro meziplanetární hmotu.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.

Úterní nehoda u Dobré Vody na Žďársku

12. Březen 2019 - 8:47

V úterý 12. března se před šestou hodinou ranní čelně střetla u Dobré Vody na Žďársku dvě osobní auta. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Velkého Meziříčí s rychlým zásahovým automobilem a cisternovou automobilovou stříkačkou.

„Při nehodě se zranili dva lidé, zdravotníci je po nezbytném ošetření na místě události převezli sanitními vozy k dalšímu ošetření do nemocnice. Hasiči provedli na havarovaných vozidlech protipožární opatření a místo události technicky zabezpečili. Po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systému byl provoz na komunikaci omezen. Příčina, průběh a veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem policejního vyšetřování,“ uvedla tisková mluvčí krajských hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Projekce filmu 8 hlav šílenství v Jihlavě

11. Březen 2019 - 20:09

Promítání netradičního životopisného filmu o ruské básnířce Anně Barkovové – 8 hlav šílenství s režisérkou a scénáristkou filmu Martou Novákovou hostí ve středu 13. března kino Dukla v Jihlavě.

Jaké osudy potkaly režisérku při natáčení, co obnáší vznik filmu, na jehož projektu pracovala od roku 2008.
Jaká byla spolupráce s Anetou Langerovou a spoustu dalších zajímavostí ze zákulisí filmu se dozvědí zájemci ve středu v 17.00 v kině Dukla Jihlava.

Silnice z Humpolce na Havlíčkův Brod je uzavřena

11. Březen 2019 - 18:12

K uzavírce silnice I/34 mezi Michalovicemi a Šmolovy na trase mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem došlo krátce po půl třetí, kdy se zde stala dopravní nehoda nákladního vozu s návěsem.
„V současné době zde probíhá vyprošťování vozidla ze silničního příkopu a vozovka bude na několik hodin uzavřena. V místě je doprava řízena a objízdná trasa vede přes Šmolovy, Lípu a Květinov,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky