Jste zdeAgregátor zdrojů / Zdroje / Vysočina News

Vysočina News


Syndikovat obsah
Zpravodajství z Vysočiny
Aktualizace: 17 hodin 59 min zpět

Jiří Grygar v pátek v jihlavském Science Café

8. Duben 2019 - 13:24

V pátek 12. dubna se od 17.00 uskuteční v posluchárně P3 v budově Vysoké školy polytechnické další přednáška z cyklu Science Café. S přednáškou Záludné výběrové efekty v historii astronomie vystoupí astronom, astrofyzik a popularizátor astronomie a astrofyziky Jiří Grygar.

Historie rozvoje astronomie je od starověku až doposud silně ovlivňována záludnými výběrovými efekty, které často preferují nevýznamné jevy před těmi významnějšími. Hlavním problémem je obtížné určování vzdáleností jevů od nás, což vedlo, a patrně stále vede, k různým chybným závěrům.
Přednáška se koná ve spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

Podrobnosti také na zde.

Vstup na přednášku je zdarma, doporučujeme rezervaci na e-mail oberreiterova@muzeum.ji.cz

Den otevřených dveří v pelhřimovské nemocnici

8. Duben 2019 - 12:27

Nedostatek personálu ve zdravotnických zařízeních se snaží Nemocnice Pelhřimov řešit mimo jiné také tím, že už několik let pořádá Den otevřených dveří pro studenty gymnázií a středních škol, aby motivovala studenty ke studiu medicíny či jiných zdravotnických oborů.

V úterý 9. dubna od 12.30 tak nemocniční provoz navštíví zájemci z řad studentů. Nahlášeno je 75 studentů gymnázií z širokého okolí.

Cílem tradičního Dne otevřených dveří pro studenty je motivovat středoškoláky ke studiu lékařských či nelékařských oborů na vysoké škole a zajisti si tak do budoucích let dostatek zdravotníků v nemocnicích na Vysočině. Zájem studentů nás každoročně přesvědčí, že mladá generace stále nebo opět považuje práci zdravotníka za velice atraktivní.
Pro studenty je po prvotním uvítání ředitelem nemocnice Janem Mlčákem přichystán program dle jejich zaměření a volby. „Studenti se obvykle rozdělí do skupin podle toho, zda zvažují studium medicíny nebo jiných nelékařských oborů. Každá skupina má přidělen doprovod z řad našich zaměstnanců, který bude provázet skupinu po celou dobu exkurze,“ přiblížila průběh Dne otevřených dveří Vladislava Nováčková z personálního oddělení.
Studenti obvykle zavítají na oddělení ARO, interní a chirurgickou JIP, Emergency, lůžkový provoz oddělení chirurgie, interna, ortopedie, dětské, gynekologie a porodnice, rehabilitace, hematologie a transfúziologie ale i do laboratoří či na oddělení nukleární medicíny a další oddělení.

Rekordní účast na dvanácté taneční soutěži Amen khelas v Jihlavě

8. Duben 2019 - 8:11

Ve čtvrtek 11. dubna se v Jihlavě uskuteční 12. ročník velké taneční soutěže Amen khelas. Pořádá ji Erko, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při Oblastní charitě Jihlava. Vystoupí zpěvák Dynamic.

Přes třicet tanečních skupin z různých koutů republiky předvede převážně romské tance. „Do soutěže je zatím nahlášeno jedenáct organizací. V rámci nich vznikají taneční skupiny. Někteří tanečníci trénují a vystupují po celý rok, jiní nacvičují tance hlavně na Amen khelas,“ uvedla Michaela Makáňová, koordinátorka soutěže.

„Máme radost z toho, že se soutěž stala tradicí a zúčastňuje se jí čím dál více služeb a organizací. Pro děti a mladé je to dobrá motivace k tomu, aby ukázali, co je baví a čím vynikají,“ dodala Michaela Makáňová.

Do soutěže se zatím přihlásila tato nízkoprahová zařízení: eMBečko – Moravské Budějovice, Ambrela -Třebíč, Centrum 5KA – Rychnov nad Kněžnou, ESKO – Žďár nad Sázavou, Drom – Brno, Maják- Luka nad Jihlavou, Vrakbar – Jihlava, dále taneční soubor Merci ze ZŠ Nám. 28. října z Brna, Armáda spásy Brno, Komunitní centrum KoCeRo, o. p. s. – Český Krumlov, Terénní programy SOVY a pořádající NZDM Erko -Jihlava. Mimo soutěž vystoupí i malé děti z předškolních programů jihlavské Charity – Klubíčko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Klíček, neformálního předškolního klubu a taneční skupina Hotch Potch z Jihlavy.

V porotě zasedne Ing. Jaromír Kalina – náměstek primátorky, Mgr. Martina Hynková – Zástupce ředitele pro služby prevence Oblastní charity Jihlava, Zděněk Guži – romský aktivista a učitel, Irena Zimenová – Centrum zdraví a životních podmínek – Státní zdravotní ústav, regionální pracoviště pro Kraj Vysočina, Tina Tesařová – trenérka tanečního souboru Street Busters, zpěvák Dynamic a Veronika Bílková – trenérka v tanečním spolku Hotch Potch, která bude předsedkyní poroty.

Vrcholem celé soutěže a odměnou všem zúčastněným bude vystoupení zpěváka, který si říká Dynamic.

Dvanáctý ročník tradiční soutěže Amen khelas (My tančíme) proběhne v jihlavském DKO ve čtvrtek 11. dubna od 15.00.

Taneční soutěž je finančně podpořena statutárním městem Jihlava.

Ovocné osvěžení cestou za koupáním vyroste v Chlístově na Třebíčsku

8. Duben 2019 - 7:28

Společnou výsadbou ovocných stromů si obyvatelé Chlístova na Třebíčsku zkrášlili oblíbenou vycházkovou cestu k místnímu přírodnímu koupališti a zároveň se stali patrony nového stromořadí. Jablka, švestky a třešně si zde jednou natrhají i díky finanční podpoře Nadace ČEZ.

Několik roztroušených jeřabin a jabloní podél vycházkové cesty směrem k přírodnímu koupališti v Chlístově doplnilo v sobotu 6. dubna několik ovocných stromů. Do jarní výsadby díky finanční podpoře Nadace ČEZ a jejího grantového řízení Stromy se zapojili dospělí i děti z obce a místní spolky. „Z nadačního příspěvku 61 329 korun jsme pořídili vysokokmeny jabloní, třešní a švestek. Nové stromořadí nabídne tedy ovocného osvěžení, poslouží však i jako ochrana před sluncem, větrolam a hnízdiště ptáků,“ uvedl starosta Chlístova Martin Šulc.
Nově vysázené stromy zdobí i cedulky Nadace ČEZ se jmény patrony, tedy těmi, kteří je zde vlastními silami vysázeli. Výsadba probíhala pod odborným dohledem zahradnice, místní spolky zajistí následnou péči o stromy.
Lípy, habry, jabloně, třešně či třeba keřové růže a další druhy dřevin zapouštějí kořeny v obydlených místech i volné krajině díky grantovému řízení Nadace ČEZ Stromy už osm let. „Doposud bylo podpořeno 400 projektů zaměřených na výsadbu zeleně a obyvatelé měst a obcí zasadili 92 125 stromů a další zeleně. Těší nás, že jim můžeme vycházet vstříc a zároveň tak přispět ke snížení emisí CO2 a dalších škodlivých látek,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Podle jihlavského veřejného fóra se má město zaměřit na řeku Jihlavu

8. Duben 2019 - 7:23

Řeka Jihlava je podle veřejných fór jedním z hlavních problémů Stříbrného údolí v krajském městě. Týden po fóru mladých, kdy žáci jihlavských základních škol vyjádřili nutnost řeku více zpřístupnit, proběhlo veřejné fórum, kde se účastníci shodli, že je nejvíce trápí špatný stav řeky.

Jihlavané naopak volají po klidu, mladí by uvítali více altánů u stezek, ostatní z veřejnosti zase klidovou lokalitu.

„Fórum Zdravého města jsme letos pojmuli trochu jinak než v minulých letech. Účastníci, rozděleni kolem čtyř tematických stolů, navrhli negativa a pozitiva jednotlivých lokalit, poté tipy na změny a cílové aktivity, pro které by zde chtěli mít místo. Všichni poté pro jednotlivé návrhy hlasovali,“ uvedla koordinátorka Projektu Zdravé město Jihlava Martina Řídká.

Mezi řešené lokality patřil lesopark Heulos, Stará Plovárna a Český mlýn, který obsáhl dva téměř plné stoly. Na veřejné fórum se totiž dostavilo i několik zástupců obyvatel údolí řeky Jihlavy v okolí rodinného centra Robinson. Právě obavy z plánovaných změn zdejší lokality se umístily v hlasování na druhém místě.

„Jsem nesmírně rád za účast obyvatel lokality pod viaduktem. Přestože mají z plánované úpravy okolí jejich obydlí obavy, jsou ochotni diskutovat o problémech i o možných variantách řešení. Při diskuzi mi vnukly spoustu důležitých podnětů, které je potřeba zohlednit při vytváření studie této lokality,“ sdělil náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Petr Laštovička.

Debata účastníků fóra

Z výsledků veřejného fóra nyní pracovníci Projektu Zdravého města Jihlava vytvoří anketu. „Možnost vyjádřit se k tématům tedy bude mít i široká veřejnost. Anketa bude zveřejněna na webu města i v Novinách jihlavské radnice,“ doplnila Martina Řídká.

Fotovýstava v jihlavském muzeu

7. Duben 2019 - 18:36

Fotografickou výstavu nazvanou Utajení obyvatelé sakrálních staveb připravenou ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci pořádá od čtvrtka 11. dubna Muzeum Vysočiny Jihlava.

Výstava je završením přírodovědného projektu zaměřeného na studium stálých i náhodných obyvatelů kostelů, kaplí a kapliček.

„Fotografická výstava prezentuje obrazové doklady z aplikovaného zoologického výzkumu sakrálních památkových objektů (kostely, kaple) v historickém území Arcidiecéze olomoucké. Tyto sakrální objekty mají často své utajené obyvatele – sovu pálenou, poštolky, rorýse, divoké holuby, netopýry a další, včetně mnoha zástupců bezobratlých živočichů, kteří zde žijí trvale nebo zde prodělávají svůj vývoj nebo zde zimují. Mnohé z těchto biologických druhů patří mezi živočichy vzácné, a proto legislativně chráněné (někdy i mezinárodními předpisy Evropské unie).

Sakrální stavby v krajině často představují pro tyto vzácné druhy velmi důležitá refugia (místo pro hnízdění ptáků, úkryty pro letní kolonie netopýrů s mláďaty). Kostely a kaple však vznikaly jako duchovní stavby, kde tito živočichové jsou jen více či méně trpěnými (a někdy i nevítanými) nájemníky,“ popsala výstavu Klára Bezděčková z Muzea Vysočiny Jihlava.

Výstava je k vidění v prostoru muzejních arkád od 11. dubna do 30. června.

Poutníci koncertují v Pelhřimově

7. Duben 2019 - 17:31

Skupina Poutníci vystoupí ve čtvrtek 11. dubna od 19.00 v divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově.

Během programu zazní poutnické hity jako jsou písničky Panenka, Pojďme se napít nebo Hotel Hillary, ale i skladby z oblasti americké country hudby a novinky.

Více o skupině Poutníci.

Ulice Romana Havelky v Jihlavě 13. a 14. dubna neprůjezdná

7. Duben 2019 - 10:09

Od soboty 13. do neděle 14. dubna se budou při rekonstrukci mostu na silnici I/38 v Jihlavě snímat těžké mostní objekty. Proto musí být silnice pod mostem uzavřená. Objízdné trasy budou vedeny Jiráskovou ulicí.

„Veškerá doprava bude odkloněna na Jiráskovu ulici, na tu se lze ze západu dostat ulicí Na Dolech a z východu přes Pražskou, Havlíčkovu a Fritzovu ulici, kolem autobusového nádraží. Objízdné trasy pro městskou hromadnou dopravu budou stejné jako pro osobní auta, a trolejbusy budou nahrazeny autobusy,“ uvedl Hynek Schimmer z odboru dopravy.

Uzavřená je i cyklostezka
Rekonstrukce mostu omezí také průjezd cyklostezkou u Českého mlýna. Ta je již od začátku dubna z obou směrů uzavřená a uzavírka potrvá až do poloviny června.

Na měsíc od poloviny června zde bude průjezd možný pouze částečně a pak se díky technologické přestávce opět na měsíc, do 16. srpna, cyklostezka znovu otevře. Stavba však potrvá do konce září a je možné, že po létě bude opět provoz na cyklostezce částečně omezen.

„V projektové dokumentaci, kterou předložil zhotovitel stavby zástupcům města, měl být průjezd umožněn pomocí dřevěných tunelů. Po kontrole pracovníků BOZP byl ale z hlediska bezpečnosti vzhledem k pohybu těžké techniky průjezd zcela zakázán,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast dopravy Petr Laštovička.

Desítka medailí z republikového šampionátu míří do Havlíčkova Brodu

7. Duben 2019 - 8:00

V sobotu 6. dubna se v chomutovské Městské sportovní hale uskutečnilo Mistrovství České republiky v zápase řeckořímském mladších žáků a kadetů, kterého se zúčastnila mezi 127 zápasníky z 25 oddílů také patnáctka borců Jiskry Havlíčkův Brod.

Broďáci v celkovém součtu družstev vybojovali první místo a přivezli deset medailí. „Naši zápasníci vybojovali pětkrát titul mistrů České republiky, třikrát stříbrnou a dvakrát bronzovou medaili,“ komentoval výsledky Zdeněk Švec, trenér Jiskry Havlíčkův Brod.

Výsledky jednotlivců Jiskry Havlíčkův Brod
Mladší žáci
35 kg Zvolánek Patrik 1. místo
43 kg Žák Petr 3. místo
52 kg Podrázský Zdenek 8. místo
63 kg Lehotský Tadeáš 6. místo
70 kg Kocman Dominik 2. místo

Kadeti
45 kg Rázl Michal 2. místo
48 kg Zvolánek Matěj 1. místo
60 kg Zelenka Michal 1. místo
60 kg Kořán Jiří 3. místo
60 kg Chadim Jan 6. místo
65 kg Čapek Jiří 2. místo
65 kg Benc Jan 8. místo
71 kg Hakl Tadeáš 1. místo
71 kg Císař Daniel 7. místo
110 kg Sarkisjan Artur 1. místo

Největší radostí je, když uživatel řekne, že se těší, až zase přijdeme

7. Duben 2019 - 7:52

Osobní asistence Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou v současnosti nabízí služby více než čtyřem desítkám lidí na Žďársku. Vede ji
Jaroslava Pavlíčková, která v rozhovoru přibližuje práci asistentů.


Osobní asistence není v systému sociálních služeb novinkou. Přesto se najdou lidé, kteří o Vámi poskytované službě nikdy neslyšeli. čem spočívá péče osobních asistentů?
Jsme terénní sociální služba. To znamená, že docházíme za uživatelem domů, tedy do jeho přirozeného prostředí. Náplň osobní asistence je široká, v podstatě pomáháme se všemi běžnými věcmi, které uživatel kvůli své nemoci nebo postižení nezvládne sám. Zpravidla to zahrnuje pomoc při úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, ale také různé aktivizace, drobná pomoc v domácnosti, doprovod apod.

Vaši péči využívají lidé různého věkového spektra. Jaký je průměrný věk vašich uživatelů?
Cílová skupina Osobní asistence je široká. Poskytujeme péči dětem od tří let, dospělým a seniorům bez omezení věku s dlouhodobým onemocněním nebo zdravotním postižením.

Pro větší představu nahlédněme nyní do vašich statistických dat. Jaký je aktuální počet uživatelů a pečujících pracovníků?
Nyní máme 51 smluv, ale pravidelně docházíme k 45 uživatelům. Pracovníků v naší službě na všech třech pobočkách je v tuto chvíli 22.

Jaroslava Pavlíčková

Znáte průměrný časový rozsah vašich návštěv?
Časový interval asistence nemá žádné omezení. Záleží na tom, co uživatel potřebuje a chce, a také na našich kapacitních možnostech. V průměru máme čtyři hodiny asistence na jednu návštěvu u jednoho uživatele.

Jste součástí neziskové organizace fungující na území okresu Žďár nad Sázavou. Kde získáváte finance na chod Vaší služby? Podílí se nějakou částí i uživatelé?
I přestože podstatnou část našeho rozpočtu tvoří dotace z Ministerstva, musí se na chodu podílet i sám uživatel, abychom pokryli všechny náklady s péčí spojené. Služba je hrazená podle ceníku, který je umístěný našich webových stránkách. Ceny jsou odstupňované, takže delší intervaly jsou o něco levnější a víkendy o něco dražší. K úhradě by měl sloužit příspěvek na péči, s jehož vyřízením můžeme pomoci.

Zmínila jste, že jste službou terénní. Jakou máte působnost?
Službu poskytujeme na celém území Žďárska. Kvůli praktickému zajištění služby máme pobočky na třech místech, tedy ve Žďáře nad Sázavou, ve Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem. Každá pobočka má vlastní tým pracovníků.

Osobní asistent se na nějaký čas vlastně stává i členem rodiny. Přináší to nějaká rizika?
Určitě je to náročná situace pro obě strany. Uživatel a jeho rodina si musí na pracovníky zvyknout a počítat s tím, že částečně narušujeme jejich soukromí. Na druhou stanu se vždy snažíme předem domluvit, co je náplň asistence, do čeho pracovníci zasahují a do čeho ne. Pracujeme na tom, aby si uživatel s asistentem rozuměl a dobře se jim spolupracovalo.

Rizika jsme zmínili. Najdeme určitě i mnoho kladů Vaší péče…
Hlavní myšlenou služby je, aby naši uživatelé mohli zůstat doma a nemuseli do pobytové služby. Většinou však doplňujeme péči rodiny nebo blízkých, kterým tak umožníme čas na oddych a další potřeby.

Jaké radosti vaše péče přináší?
Zní to trochu pateticky, ale je to spokojený uživatel. V naší službě se nedějí velké změny, takže radostí jsou pro nás každodenní drobnosti. Tou asi největší a nejobyčejnější je, když uživatel řekne, že se těší, až zase přijedeme.

Zahradní chatka shořela v sobotu v Jihlavě

7. Duben 2019 - 7:38

Profesionální hasiči z Jihlavy společně s dobrovolnými hasiči z Jihlavy – Bedřichova zasahovali v sobotu 6. dubna v noci u požáru zahradní chatky v zahrádkářské kolonii v Zátopkově ulici v Jihlavě.

„V době příjezdu jednotek na místo události okolo půl jedenácté v noci byla chatka kompletně v plamenech. Hasiči pomocí několika vodních proudů dostali po pár minutách intenzivního hašení požár pod kontrolu. Úplná likvidace požáru proběhla ještě před půlnocí,“ popsala Petra Musilová, tisková mluvčí krajských hasičů na Vysočině, podle níž nebyla chatka využívaná a příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností nedbalost.

Noc s Andersenem v havlíčkobrodské krajské knihovně

6. Duben 2019 - 17:49

Plackování, vystoupení Bez kliky Kouzelná stezka nebo ukázka značení a balení knih byly náplní dalšího ročníku akce Noc s Andersenem v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě v pátek 5. března.

Samozřejmě došlo také na čtení s panem Andersenem, jehož jméno akce před lety zaštítila. Jejím smyslem je mimo jiné přivést děti ke knihám a četbě.

V Jarní ceně Brna má Vysočina zastoupení

6. Duben 2019 - 17:31

Ve dnech 12. až 14. dubna se na autodromu v Brně pojede závod Jarní cena Brna, patřící do seriálu Mistrovství a Přeboru ČR přírodních okruhů 2019. V závodě pojedou i závodníci z Havlíčkobrodska v čele s několikanásobným mistrem republiky a vítězem ALPE ADRIA (IMRC) Michalem Práškem.

Všichni budou startovat v barvách týmu Roháč a Fejta a pilně se připravují na sezonu 2019. Za tím účelem odjeli minulý víkend trénovat a testovat na okruh do chorvatské Rijeky, kde probíhaly poslední úpravy a nastavení motocyklů před prvním závodem, kterým bude Jarní cena Brna. Až na lehčí havárii Lukáše Vaňkáta proběhlo vše bez problémů a jezdci i stroje se těší na první závodní kilometry.
V nejsilnější třídě nad 600 ccm budeme mít čtyři zástupce: Michala Práška, Leoše Hlaváčka, Davida Hencla – všichni na motocyklech BMW S1000RR, a Radka Kubištu na Kawasaki ZX10R. Ve třídě do 600 ccm bude startovat Petr Svoboda, Lukáš Vaňkát, Libor Kreuzman a Josef Doležal, všichni na motocyklech Yamaha R6. Něžné pohlaví bude ve třídě do 600 ccm reprezentovat Anežka Svobodová z Chotěboře také na stroji Yamaha R6. Dalším naším zástupcem na Jarní ceně Brna bude ve třídě Klasik Josef Prášek (otec Michala Práška) s Hondou 750.
V Brně budou k vidění i závody sidecarů. Ve dnech 12.-13.dubna dopoledne budou probíhat tréninky a kvalifikační jízdy, první závod odstartuje v sobotu v 15.00. Nejsilnější třída startuje v 18.30. Nedělní program odstartuje prvním závodem v 11.25 a start posledního závodu je plánován na 17.05.

Expediční kamera 2019 v Havlíčkově Brodě: desátý ročník filmového festivalu pro cestovatele, sportovce i dobrodruhy

6. Duben 2019 - 15:23

Na celovečerní pásmo filmů a besedu o cestování a dobrodružstvích se mohou zájemci těšit v neděli 7. dubna v klubu Oko v Havlíčkově Brodě. Festival začíná v 17.00. Vstupné: dospělí 150 Kč, děti do 15 let 100 Kč.

Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je svým rozsahem největší cestovatelskou a outdoorovou akcí v ČR. Od roku 2009 přináší k divákům ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy sezóny z celého světa i z domácí produkce. Díky místním spolupořadatelům se festival dostane do moderních multikin, ale i do útulných sokoloven, kaváren a klubů.

Letošní program nabídne šest filmů, oceněných například na Kendal Mountain Festivalu, Vancouver International Mountain Film Festival, ale i čerstvé novinky z domácí produkce.

Trailer k letošnímu ročníku festivalu.

Můžete se těšit na expedici do nitra peruánské džungle ve filmu Matsés, mrazivý příběh horolezce zraněného těsně pod vrcholem vysněné hory Tupendeo v pohoří Kašmír, novozélandské adrenalinové putování Waiau-Toa Odyssey na horských kolech a packraftech, medailonek handicapované lezkyně z Nové Anglie ve snímku Stupmed, závod napříč Spojenými státy v podání dvou houževnatých cyklistek ve filmu Divided a Kroky na hraně neboli běžeckou výpravu slovenských ultraběžců po stopách nelítostné židovské historie.

Novinkou pro letošní ročník je promítání filmu Minya Konka a beseda s autory tohoto filmu o výstupu prvních Čechů na 7 556 m vysokou Himalájskou horu.

Na webových stránkách www.expedicnikamera.cz najdete informace o jednotlivých filmech a mnohé další. Aktuality najdete také na Facebooku.

Na Jihlavsku opět přivítají jaro

6. Duben 2019 - 14:58

Český svaz ochránců přírody v Jihlavě pořádá v rámci celostátní akce Mladých ochránců přírody v sobotu 13. dubna tradiční vycházku nazvanou Hledání jara.

„Na vycházce pro velké i malé budeme letos hledat: zda kvete blatouch,
zda jsme viděli žabí vajíčka, zda lidé skákají přes švihadlo,“ zve za pořadatele Iva Doláková.
Sraz zájemců je v 9.00 na konečné zastávce MHD č. 12 v Antonínově Dole a trasa povede z Antonínova Dolu do ATC Pávov v délce asi 10 km členitým terénem. Cestou budou účastníci hledat znaky jara, otevírat studánky (Zahrádkářská, Lesní, Anetka, Eliška, Žandova, Emanuela, Pod Kopulajem) a proběhne soutěž pro děti.

Velikonoce na žďárském zámku patří celé rodině

6. Duben 2019 - 13:49

Na zámku ve Žďáře na Sázavou si o Velikonocích přijdou na své úplně všichni. Svátky jara zde budou plné veselých her, jarních dobrot nebo velikonočního tvoření.

Velikonoční prohlídky
Rozhodně si nenechejte ujít velikonoční prohlídky zámku, které proběhnou 13., 14., 20. a 21. dubna. „Návštěvníci se mohou nechat inspirovat velikonoční výzdobou a nebudou chybět ani informace o velikonočních tradicích. Podíváme se třeba do prelatury s rozsáhlou nástropní malbou z 18. století nebo na výstavu Umění baroka, kde vás doslova dostanou nejenom exponáty Národní galerie nevyčíslitelné hodnoty, ale také uklidňující atmosféra, “ dodává k prohlídkám vedoucí lektorského oddělení zámku Martina Schutová.

Namalovat kraslici třeba s věnováním si na zámku může úplně každý

Veselé Velikonoce patří dětem
V letošním roce se děti na zámku již potřetí setkají se zapomnětlivým beránkem Rozinkou. Ten je hlavní postavou oblíbené rodinné hry, která vás od 18. do 22. dubna provede celým zámeckým areálem. „Tentokrát se beránek popleta vydává hledat místa, kde se na Velký pátek otevírá země s poklady. Letos můžete vyzkoušet také mobilní verzi této hry plné zábavných úkolů,“ popisuje novinku Martina Sedláková, marketingová manažerka zámku ve Žďár nad Sázavou.

Na Velikonoční pondělí bude na zámku řádit velikonoční zajíček, který zde každým rokem schovává vajíčka. „Při hledání se pobaví celá rodina. Hledání vajíček nebo hru Zapomnětlivý beránek můžete pojmout také jako rodinnou procházku, zvládnete ji i s kočárkem nebo s pejskem,“ dodává Martina Sedláková.

Zámecké vítání jara
Vyvrcholení zámeckých Velikonoc připadá na sobotu 20. dubna. Na terase pod Zelenou horou si budete moci vyzkoušet zdobení kraslic nebo perníčků. „Pro návštěvníky jsme kromě tradičních velikonočních aktivit připravili třeba také otloukání píšťalek, pouštění lodiček, jarní fotokoutek nebo výrobu ptačích budek. Věříme, že se vydaří počasí a všichni si užijeme pohodu na lehátkách a jarní atmosféru pod Zelenou horou. Osobně se velmi těším na jarní dobroty, které budou připravovány přímo na zámecké terase,“ popisuje s úsměvem Magda Smejkalová, koordinátorka Zámeckých Velikonoc.

Více informací najdete na www.zamekzdar.cz.

Velikonoční prohlídky
Rozhodně si nenechejte ujít velikonoční prohlídky zámku, které proběhnou 13., 14., 20. a 21. dubna. „Návštěvníci se mohou nechat inspirovat velikonoční výzdobou a nebudou chybět ani informace o velikonočních tradicích. Podíváme se třeba do prelatury s rozsáhlou nástropní malbou z 18. století nebo na výstavu Umění baroka, kde vás doslova dostanou nejenom exponáty Národní galerie nevyčíslitelné hodnoty, ale také uklidňující atmosféra, “ dodává k prohlídkám vedoucí lektorského oddělení zámku Martina Schutová.

Veselé Velikonoce patří dětem
V letošním roce se děti na zámku již potřetí setkají se zapomnětlivým beránkem Rozinkou. Ten je hlavní postavou oblíbené rodinné hry, která vás od 18. do 22. dubna provede celým zámeckým areálem. „Tentokrát se beránek popleta vydává hledat místa, kde se na Velký pátek otevírá země s poklady. Letos můžete vyzkoušet také mobilní verzi této hry plné zábavných úkolů,“ popisuje novinku Martina Sedláková, marketingová manažerka zámku ve Žďár nad Sázavou.
Na Velikonoční pondělí bude na zámku řádit velikonoční zajíček, který zde každým rokem schovává vajíčka. „Při hledání se pobaví celá rodina. Hledání vajíček nebo hru Zapomnětlivý beránek můžete pojmout také jako rodinnou procházku, zvládnete ji i s kočárkem nebo s pejskem,“ dodává Sedláková.

Zámecké vítání jara
Vyvrcholení zámeckých Velikonoc připadá na sobotu 20. dubna. Na terase pod Zelenou horou si budete moci vyzkoušet zdobení kraslic nebo perníčků. „Pro návštěvníky jsme kromě tradičních velikonočních aktivit připravili třeba také otloukání píšťalek, pouštění lodiček, jarní fotokoutek nebo výrobu ptačích budek. Věříme, že se vydaří počasí a všichni si užijeme pohodu na lehátkách a jarní atmosféru pod Zelenou horou. Osobně se velmi těším na jarní dobroty, které budou připravovány přímo na zámecké terase,“ popisuje s úsměvem Magda Smejkalová, koordinátorka Zámeckých Velikonoc.
Více informací najdete na www.zamekzdar.cz.

O středověké keramice v jihlavském muzeu

5. Duben 2019 - 15:40


Přednášku Keramické nádobí jihlavských měšťanů ve středověku pod drobnohledem pořádá ve středu 10. dubna od 17.00 v Malovaném sále Muzeum Vysočiny Jihlava.

Přednášející Petr Duffek, Kateřina Těsnohlídková a David Zimola představí středověkou keramiku nalezenou na území města Jihlavy v rámci archeologických výzkumů, metody jejího zpracovávání, konzervace a možnosti dokumentace keramických souborů včetně vytváření 3D modelů restaurovaných nádob. Prostřednictvím praktických ukázek zveme zájemce o jihlavskou historii k nahlédnutí do jihlavských středověkých domácností a jejich výbavy.

Rozhledna na Pekelňáku v Třebíči dostane nový nátěr

5. Duben 2019 - 14:10

Od pondělí 8. dubna bude probíhat za plného provozu nátěr rozhledny na Pekelném kopci v Třebíči. Konstrukci budou natírat horolezci zhruba jeden měsíc. Radnice upozorňuje návštěvníky, aby byli ohleduplní a opatrní.

Ze tří variant tras uváděných v propagačním letáku města Třebíče je při použití MHD nejkratší od polikliniky, kde je zastávka autobusů MHD. Pak lze jít neznačenou cestou k zahrádkářské kolonii. Na jejím počátku zabočit vpravo, projít touto kolonií a dojít na křižovatku s turistickým rozcestníkem Terůvky (1 km). Dále po zelené turistické značce postupovat mezi poli, lesem a v závěrečné fázi dle dřevěného ukazatele zabočit vpravo. Celková trasa měří 3,7 km. Druhou možností je jít po nové značené stezce s odpočívadly s počátkem také u polikliniky (ta je však delší než výše uvedená).

Úplný kruhový výhled na velké území s řadou sídelních celků. Z těch vzdálenějších lze uvést Moravské Budějovice, Budišov, Lhotku (sjezd z dálnice), Rudíkov, Přibyslavice, Heraltice, Čáslavice, Sádek (zámek na kopci). Z kopců je vidět Klučovská hora (595 m), Zadní hora (634 m), Mařenka (711 m), Pavlovské vrchy (Děvín 549 m) a za dobré viditelnosti i 160 km vzdálený vrch Schneeberg (2076 m) v rakouských Alpách.

Rozhledna na Pekelném kopci

Název Pekelného kopce se váže k místní třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop zkrotil ďábla a potom ho odhodil právě na Pekelný kopec. Jiná pověst uvádí, že na vrcholu žil čert, který sem unikl před sv. Ivanem z jeho jeskyně ve Svatém Janu pod Skalou ve Středních Čechách. Samotná rozhledna má kromě souvislostí s bazilikou svatého Prokopa v sobě zakomponovaný prvek z židovské kultury – půdorys kombinovaný ze dvou čtverců připomíná Davidovu hvězdu. Autorem projektu stavby z modřínového dřeva (dobře vzdorující povětrnostním vlivům) s ocelovým schodištěm a dalšími prvky je brněnský architekt Pavel Jura, který vytvořil několikrát oceněnou rozhlednu na Výhonu u Židlochovic. V období od dubna do října 2014 vystavěla rozhlednu třebíčská firma Kapucín – Realizace staveb, s. r. o., a Taros Nova, s. r. o., z Rožnova pod Radhoštěm.

ZDROJ: http://rozhledny.webzdarma.cz/trebic.htm

Na Jihlavsku našel muž na poli nalezl dělostřeleckou minu

5. Duben 2019 - 12:01

Ve čtvrtek 4. dubna krátce před jedenáctou hodinou dopoledne oznámil muž na linku tísňového volání 158, že nalezl na poli v katastrálním území Dobronín předmět připomínajícího munici.

„Předmět našel na poli při provádění zemědělských prací. Operační důstojník oznamovatele poučil, aby s předmětem nemanipuloval a vyčkal příjezdu policejní hlídky. Policisté na místě zjistili, že se opravdu může jednat o nevybuchlou munici a vyžádali si na místo součinnost policejního pyrotechnika. Ten předmět identifikoval jako německou dělostřeleckou tříštivou minu z 2. světové války Wgr. 34. Munice byla vystřelována z 8 cm sGrW34 (těžký minomet model 34). Nebezpečnost nálezu spočívala v tom, že i když v těle nebyl zapalovač (iniciátor), nacházela se uvnitř miny kombinovaná počinka s rozbuškou, která mohla při neopatrné manipulaci způsobit výbuch miny. Munici pyrotechnik českobudějovické expozitury zajistil a převezl k dalšímu opatření a následné likvidaci,“ přiblížila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Jaro svědčí nejen přírodě, ale i Dukovanům

5. Duben 2019 - 11:47

Výroba elektřiny v Jaderné elektrárně Dukovany dosahuje svých denních maximálních hodnot. Důvodem není pouze plný provoz všech čtyř výrobních bloků, ale především optimální klimatické podmínky, které pro jadernou elektrárnu nastávají vždy na jaře a na podzim. Díky tomu elektrárna doposud vyrobila 3 890 925 MWh elektrické energie, a lze tak očekávat nejvyšší výrobu za posledních deset let v jarních měsících.

Maximálního výkon, tedy výrobu elektrické energie 2020 MW, dosahují Dukovany vždy v období únor až duben a říjen až prosinec. Důvodem je dosažení ideální teploty vody v chladicích věžích, která je v rozmezí 12,5 až 14,5 °C a odpovídá teplotě vzduchu kolem 0°C. Při nižších teplotách musí energetici provádět opatření, která chrání chladicí věže před negativními účinky mrazů a tím částečně zvyšují teplotu chladicí vody a zvyšují tak i vlastní spotřebu elektřiny. Jedná se o tzv. zapínání zimních clon, obtoků chladící vody přímo do bazénu nebo zvyšování průtoku.

Aktuálně Dukovany za hodinu vyrobí přes 2000 MW elektřiny, která by stačila přibližně šesti stovkám českých domácností na celý rok. V těchto měsících tak dukovanská elektrárna vyrobí o desítky megawatt elektřiny víc než v horkém letním nebo naopak mrazivém zimním období.

V Dukovanech jedou od poloviny února všechny čtyři výrobní bloky na plný výkon. Od začátku roku tak do sítě dodaly 3 890 925 MWh elektřiny. Podle stávajícího výhledu energetici za měsíce únor, březen a duben očekávají rekordní výrobu za posledních deset let. Provoz všech čtyř bloků potrvá až do 18. května, kdy energetici odstaví reaktor druhého bloku a provedou výměnu jedné pětiny paliva za čerstvé a rozsáhlé kontroly zařízení a stovky servisních a údržbových prací.

Nejvíce elektřiny ročně vyrobily Dukovany v roce 2013, před rozsáhlou obnovou zařízení k získání nových povolení pro další dlouhodobý provoz, kdy vyrobily 15,7 TWh.

Aktuálně je výroba z obou našich jaderných elektráren Dukovany a Temelín 4184 MWe. Jedná se o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Více o provozu jaderné elektrárny Dukovany se můžete dozvědět osobně při návštěvě Infocentra nebo prostřednictvím virtuální prohlídky nebo zde.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky