Jste zdeHistorie / Kronika online / C. Přílohy / C.7 Inventář půl lánu č. p. 44

C.7 Inventář půl lánu č. p. 44


Majetek Josefa Voborného, výpis z jeho účetní knihy z roku 1920

Předmět jmění Množství Cena
1. Kapitál půdy  
Role 10, 3466 ha 51733
Zahrady 0, 7948 ha 3974
Louky 0, 6596 ha 3957
Lesy 2, 1033 ha 3745
Přinajato za roční nájem luk   63410
2. Kapitál staveb    
Budovy obytné   6452
Budovy hospodářské   11765
Ploty, hnojiště, jímky   500
3. Kapitál rostlin    
Stromy ovocné 175 kusů 7000
Stromy lesní   960
4. Kapitál zvířat    
Koně 3 (2 tažní, 1 hříbě) 29500
Dojnice 4 12800
Ostatní skot 5 6020
Vepřový dobytek 6 9000
Drůbež 40 420
Úlů včel 10 640
5. Kapitál strojů a nářadí    
Vozy s příslušenstvím 5 5549
Postroje   124
Pluhy s příslušenstvím 3 68
Brány 2 40
Válce 2 478
Plečky 2 27
Secí stroje 1 podíl 100
Žací stroje 2 500
Řezačky na píci 1 86
Žentoury 2 500
Čistící mlýnky 1 105
Mlátičky 1 150
Motory větrné 1 550
Šrotovník 1 120
Pařák 1 60
Odstředivka 1 160
Pumpa na močůvku 1 80
Ruční nářadí   557
6. Kapitál oběžný Metrických centů  
Pšenice 14 1136
Žito 11 920
Ječmen 2 17250
Oves 7 56250
Směska a ostatní zrniny   834
Seno 60 1200
Sláma 144 1440
Brambory 46 1248
Řepa krmná 33 495
Řízky (vršky z řepy) 114 400
Šrot 1 85
Mouka 5 550
Med a vosk 0, 10 150
Dříví, uhlí   172

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky