Jste zdeHistorie / Kronika online / C. Přílohy / C.9 Adresář obce Hodova z roku 1936

C.9 Adresář obce Hodova z roku 1936


Č.d. Jméno vlastníka a povolání Č.d. Jméno vlastníka a povolání
1. Komínek František, rolník 47. Klíma Josef, rolník
2. Dobrovolný Stanislav, rolník 48. Jaša Stanislav, rolník
3. Vítová Josefa, rolnice 49. Zejda Josef, domkař
4. Sedláček Alois, rolník 50. Holubář František, domkař
5. Lysý Josef, rolník 51. Albín Prokop, domkař
6. Chalupa Josef, rolník 52. Baratta R., hájenka
7. Mejzlík Alois, rolník 53. Klusáček Alois, domkař
8.-8b Mrňa František , rolník 54. Obec – chudobinec
9. Chyba Jan, rolník 55. Klusáčková M.,domkařka
10. Večeřa František, rolník 56. Kudrna Karel, domkař a obuvník
11. Šula Josef, rolník 57.-57 b Rouš Gothard, domkař
12. Švec Petr, rolník 58. Hort František, dělník
13. Kavalec Alois, domkař 59. Večeřová Antonie, domkařka
14. Komínek Jan, rolník 60. Hort František, domkař
15. Kavalec František, rolník 61. Šula Jakub, stolař
16. Pospíšil Josef, rolník 62. Obec – škola (3 třídní)
17. Slabá Marie, rolnice 63. Šula Jan, hostinský a trafikant
18. Mejzlík František, rolník 64. Klíma Josef, domkař
19. Zahradník Jan, domkař a trafik. 65. Zahradník Josef, domkař
20. Kotačka Václav, rolník 66. Rohovský Alois, domkař
21. Marek Stanislav, domkař 67. Nováčková A., domkařka
22. Rouš Josef, domkař 68. Vít Josef, domkař
23. Svoboda Josef, domkař 69. Marek Josef, domkař
24. Svoboda František, domkař 70. Kudláček František, krejčí
25. Rouš František, domkař 71. Hortová Marie, domkařka
26. Pišín František, domkař 72. Vrba Gothard, kovář
27. Nevrazilová A., domkařka 73. Večeřa Josef, domkař
28. –0 74. Mikyska Antonín, domkař
29. Vlček Josef, domkař 75. Svoboda František, stolař
30. Bačáková Žofie, domkařka 76. Klusáček František, okr. cest.
31. Klusáček Josef, rolník 77. Bartůněk Josef, kolář
32. Mejzlík Vilém, rolník 78. Klapal Alois, domkař
33. Suchánek Josef, rolník 79. Horká Františka, domkařka
34. Vít Josef, rolník 80. Reiffeisenka
35. Svoboda Josef, rolník 81. Chalupa Josef, domkař
36. Rohovský František, rolník 82. Švec Jakub, domkař
37. Pruša František, rolník 83. –0
38.b Dobrovolný Jan, rolník 84. Pavlíček Josef, domkař
39. Švec František, domkař 85. Švec František, domkař
40. Smejkal František, rolník 86. Chalupa Antonín, domkař
41. Nováček Josef, rolník 87. Suchánek Jan, domkař
42. Bednář František, rolník 88. Robotka Jan, rolník
43. Večeřa Václav, obchodník 89. Bednář Karel, stolař
44. Voborný Josef, rolník 90. Obec – chudobinec
45. Komínek František, rolník 91. –0
46. Mejzlík František, rolník 92. Mejzlík Jan, hajný

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky