Jste zdeHistorie / Kronika online / B. Rodokmeny domů / Dům č.p. 39

Dům č.p. 39


č. p. 39 současné

Toto současné č. p. bylo v minulosti s č. p. 40 jeden celý lán, který však byl v některé z nesčetných válečných bouří (pravděpodobně na začátku 17. stol.), které Moravou prošly, vypálen, a po mnoho let zůstal pustý. Pozemky tohoto gruntu užívala obec jako obecní pastviny a obyvatelé obce si postupem času začali přes tento zbořený grunt krátit cestu ze středu obce na humna a dál až do nedaleké obce Rohy. Tak nakonec přikročili tehdejší majitelé obce k rozdělení tohoto původně sceleného gruntu na dva a tak je také osadili. Samostatně se tedy na gruntě, nacházejícím se dnes v místě č. p. 39, uváděl roku 1656 Janoušek Jan. V roce 1660 dům náležel vdově Večeřové, od 1668 Jonáši Tomášovi a od 1709 Otoupalu Gothardovi. Dalším majitelem byl od roku 1732 Mikuláš Buršík. Od vrchnosti si grunt zakoupil 7. 10. 1799 Šula Antonín. Od 14. 11. 1845 byli vlastníky domu Jan a Anna Šulovi. Manželé Josef a Marie (roz. Vítová) Šulovi se domu ujali 13. 10. 1876. Od 10. 6. 1897 na domě začala hospodařit rodina Švecova – František a Julie. 29. 8. 1932 přešel dům do vlastnictví Františka a Marie Švecových. Od roku 1885 dům patřil Jiřímu a Věře Švecovým a jejich rodině patří doposud.

Historický pohled

Dům č. 39

Dům č. 39

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky