Jste zdeHistorie / Kronika online / B. Rodokmeny domů / Dům č.p. 63

Dům č.p. 63


č. p. 63 současné

Prvními písemně doloženými majiteli domu jsou od 1. 8. 1868 Jan a Anna Koneční, kteří oddělili toto č. p. od rodného gruntu č. p. 1. Dalšími majiteli byli od roku 1868 František a Josefa Koneční, od 15. 5. 1869 Jindřich a Marie Jedličkovi, od 24. 12. 1886 Eduard Bachrach a od roku 1886 František Rada a Marie Radová roz. Pazderová. V roce 1904 se vdova Marie Radová znovu provdala a to za Hajného Karla. Její dcera Marie Radová si vzala Jana Šulu (původem z č. p. 11), dům jim byl zaknihován 13. 8. 1921. Šulovi byli posledními, kteří mohli plně pokračovat v tradici provozování pohostinství. Po roce 1945 byli nakonec jako všichni tehdejší drobní živnostníci přinuceni svoji činnost ukončit. 12. 11. 1960 se majitelkou tohoto č. p. stává Mašková Marie roz. Šulová. Roku 1991 se majitelem domu stal její syn Mašek Josef.
Č. p. 83 vzniklo na dvoře č. p. 63. Dům zde vystavěli Pazderovi, rodiče Marie provd. Radové, jako svoji výměnkářkou chalupu.Vlastníkem tohoto domu byl v roce 1915 ještě Pazdera Jan, jenž je uváděn jako vlastník také v roce 1931, ale už v roce 1936 je dům neobydlen. V současné době je majitelkou Brabcová Jana roz. Mašková a dům zatím neslouží trvalému obývání.

č. p. 83 (na zahradě č. p. 63)

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Aktuálně

7.6.2020 15.00 MŠ Hodov slavnostní otevření Přírodní zahrady.

12.3.2020 Nouzový stav

Počasí v Hodově

Radar bouřky