Jste zdeHistorie / Kronika online / A. Kronika obecná / A.11 Nálezy pokladů

A.11 Nálezy pokladů


Groš Karla IV.

Ve sbírkách Moravského zemského muzea je uložen poklad, který byl nalezen 2. května 1901 při sázení stromků v lese u obce Rohy. Obsahoval cínový korbel a 2 607 drobných stříbrných mincí v následující skladbě:

  1. Morava, Jihlava město, 2. polovina 15. stol., kruhový peníz (1),
  2. Morava, Jihlava město, 2. polovina 15. stol., kruhový peníz (1),
  3. Čechy, Václav IV. (1378 – 1419), pražský groš (1 zlomek),
  4. Čechy, Vladislav II. Jagellonský (1471 – 1516), bílý peníz (2 593); falzum bílého penízu (5),Zhořelec město, 2. polovina 15. století, peníz (2), Rakousy, Albrecht V. (1411 – 1439), Vídeň, fenik (1), Aquilea, patriarchát, peníz (2),Sasko, Míšeň, pol. 15. století, fenik (1).

Poklad je vystaven ve stálé numismatické expozici Moravského zemského muzea „Dějiny peněz na Moravě“, která je návštěvníkům přístupná v Biskupském dvoře ve dnech úterý – sobota, 9:00 – 17:00 hod.

Podle Nohejlová-Prátová, Emanuela (Ed.), Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. a III. díl, Praha 1956 a 1957 byly v Hodově nalezeny ještě další tři poklady, které se ale nenacházejí ve sbírkách Moravského zemského muzea:

Dne 26.8.1921 byl při kopání na poli „Tálka“ na p.č. 3372 u čp. 71 (Josef Hort, syn Aloise Horta  rozkopl zarostlý kopeček, pozn. kronika) objeven poklad stříbrných mincí z druhé poloviny vlády Václava IV. (1378 – 1419); v nádobce bylo uloženo 68 pražských grošů (z toho 2 ks Karla IV. a 66 ks Václava IV.) – poklad se měl dostat do sbírek muzea ve Velkém Meziříčí. (Nálezy, č. 2130).

V r. 1893 byly v domě č. 15 pod prahem nalezeny zazděné peníze – celkem 1 492 stříbrných mincí, z nichž však měl být zachyceno 600 ks, které by měl být uloženy v soukromé sbírce. Poklad byl uschován někdy po r. 1617. (Nálezy, č. 3081).

V r. 1940 byl při práci v lese „Horce“ objeven neznámý počet stříbrných minců z 16. století, ze kterých bylo zachyceno 80 kusů. Poklad by se měl rovněž nacházet v soukromé sbírce. (Nálezy, č. 3090).

Dále byl údajně v obci Hodov nalezen i zlatý poklad. O jeho existenci však nebyla nalezena písemná zmínka.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky