Jste zdeHistorie / Kronika online / A. Kronika obecná / A.13 Pohromy a epidemie v obci

A.13 Pohromy a epidemie v obci


V říjnu roku 1918 se rozšířila nemoc chřipka do takového rozměru, že 80 % žáků nechodilo do školy. Škola byla 14 dní zavřena. Dvě dospělá děvčata zemřela na zápal plic.

Ve čtvrtek 18. 6. 1931 v 15:30 přišla do Hodova vichřice. V lesích nadělala spoustu polomů a vývratí, v sadech rozlámala ovocné stromy. Právě sušené seno a posečené jeteliny rozházela tak, že na některých polích nic nezbylo. Na silnici pod pazdernou leželo několik převrácených fůr sena. Vichřice ze střech smetávala křidlice a došky. Stodolu Františka Večeře (č. p. 10) a Josefa Šuly (č. p. 11) vítr rozmetal i s kamennými pilíři.

6. 6. 1932 mezi druhou a třetí hodinou odpoledne snesla se nad zdejší krajinou prudká větrná bouře spojená s krupobitím a deštěm. Bouře trvající sotva půl hodiny naprosto zdevastovala veškerou úrodu. Z nebe totiž padaly kroupy velikosti slepičího vejce.

V době od 11. 11. do 21. 12. 1934 onemocnělo záškrtem 17 dětí. Dva případy byly smrtelné. Proti záškrtu se přeočkovalo 60 dětí. Podle celostátní statistiky bylo v tomto roce v zemi hlášeno 18 722 případů.

11. 5. 1952 bylo v Hodově silné krupobití. Začalo v neděli v 18:00 a trvalo do 20:30. Jeden a půl hodiny padaly kroupy velikosti kuličky o průměru 5 cm a větší. Napadlo jich průměrně 20 cm do výšky na celém katastru. Ležely na polích, loukách, všude, kde je nevzala voda. Úroda byla úplně zničena. Byla zničena žita, která začínala metat, pšenice, len i mák. Sely se místo toho směsky, dosazovaly se znovu brambory. Kroupy s vodou rozvodnily místní potok Mařek a vnikly do domků vedle potoka. Na dvorech, ve stodolách, v chlévech u Mezlíka Josefa (č. p. 18), Františka Vlčka (č. p. 29), Žáčkové Žofie (č. p. 30), bylo krup na 2 ½ m vysoko. Frant. Vlčkovi se utopila koza. Lidé ihned po povodni a krupobití vytahovali z chlévů uvedených domů krávy, telata a prasata. Nic neuhynulo, protože hospodáři hned balili dobytek do obalů z denaturovaného lihu a třeli jej. Na některých polích byla úplně vzata ornice. Také všechno dřevo, které bylo blízko potoka, bylo odneseno vodou daleko za obec Rohy do státních lesů. Velké množství krup a bahna měl na dvoře rolník Josef Nováček č. p. 41, kterému vnikla voda do dvora. Obecní rybník byl plný krup, které vytlačily vodu. Škoda jen na obilí byla vyčíslena na 1 258 000 Kčs.

Dne 17. 10. 1952 vypukla v domě č. p. 41 u Josefa Nováčka slintavka a kulhavka. Onemocnělo všech 15 kusů hovězího dobytka, 3 kozy a 1 menší prase. Dne 18. 10. uhynula u něho na tuto nemoc ještě 2 telata. Byla vykonána všechna bezpečnostní opatření, ale 23. 10. se slintavka a kulhavka rozšířily do 12 domů a uhynulo 10 kusů dobytka. Byla uzavřena i škola, opatření neměla žádný vliv na ztlumení nemoci, protože ostatní dobytek nebyl očkován. Dne 30. 10. byla rozšířena slintavka v 63 domech a padlo 55 kusů dobytka, z toho 16 krav a 1 prase. V listopadu se slintavka rozšířila do 77 domů a obec byla úplně uzavřena. Hodovští měli zákaz z obce odjíždět, nikdo sem nesměl přijíždět. Dovážené zásoby a jiné věci denní potřeby byly složeny na kraji vesnice, kde si je hodovští vyzvedli. Obec byla znovu otevřena 4. 12. 1952. Celkem uhynulo 86 kusů dobytka, z toho 24 krav, 3 jalovice, 55 telat, 3 kozy a 1 prase. Krávy, které tuto epidemii přečkaly, přestaly dojit, takže musely být poraženy, do Hodova byl dodáván zdravý dobytek. Všechny chlévy musely být vydesinfikovány vápnem, veškerý hnůj byl vyvezen a nesmělo se s ním hnojit.

V úterý 23. 6. 1953 byla v Hodově velká průtrž mračen spojená s povodní. Kromě zemědělských plodin byly postiženy hlavně domy u potoka. Josef Mezlík (č. p. 18) měl zatopené stavení, obytné budovy, strženou střechu z kůlny i vytržená vrata. Metoděj Rybníček měl zatopeno obytné stavení i chlévy. Nejvíce postižen však byl Josef Vlček (č. p. 29), kterému voda zatopila úplně celý dům a ve chlévě mu utopila krávu. Zatopený dům měli Josef Robotka (č. p. 28). S vodou padaly i kroupy, potloukly mák, len, brambory i obilí. Voda strhla i zdi rozestavěného kravína.

13. 7. 1953 byla v Hodově znovu velká průtrž mračen s kroupami a povodní. Obiloviny byly kompletně zničeny. Co bylo opraveno na silnicích a cestách, bylo znovu odplaveno. Vlček Josef (č. p. 29) byl opět postižen povodní.

Vichřice – Horka 13–07–1984a

24. 4. 1982 přišla do Hodova velká bouře provázená povodní. Byla: „vybraná pole, zaplavené louky a starý kravín byl zatopen, že voda stála dojnicím až po vemena. Ještě se ani nestačila rozbahněná pole a louky oschnout, když přišla 1. 5. v odpoledních hodinách bouře s velkým větrem, která natropila velké škody na lesních porostech. Začalo to v „Malých Hatích“ a nad „Obecníkem“ přes „Hrbatou“, kde přišel zase podélně až ke „Klimovýmu kříži“, odtud vzal kopečky v „Brcích“ a přenesl se až za louky v „Berce“, kde složil půl hektaru mladého 45letého smrkového lesa. Celkem vítr během půl hodiny nadělal 500 až 600 kubíků dřeva.“

Vichřice – Horka 13–07–1984

13. 7. 1994 přišla velká vichřice s bouřkou a krupobitím, která trvala 5 hodin a napáchala obrovské škody zejména na lesních porostech, ze stavení rvala tašky a někde i celé střechy. Mezi Oslavičkou a Oslavicí byly státní lesy zničeny nejméně z poloviny. Postiženy byly i kultury na polích. Celková škoda v JZD Budišov se vyšplhala do několika desítek miliónů.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky