Jste zdeHistorie / Kronika online / A. Kronika obecná / A.15 Stavební vývoj obce

A.15 Stavební vývoj obce


Podle ústního vyprávění se rozkládala obec pouze po malý rybník na návsi ve směru od kaple nahoru. Věrohodné informace máme až z doby před rokem 1700, kdy měla obec 32 domů, avšak několik z nich bylo pustých (dnešní č. p. 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 35, 36, 37, 39–40 a 41). Roku 1749 měla obec 41 popisných čísel, z nichž dnešní č. p. 35 – 41 byla znovu vystavěna na pozemcích, které několik let užívala obec jako pastviny. Na základě katastrální mapy, která vznikla někdy v letech 1773 – 83 víme, že v Hodově tehdy stály domy č. p. 1 – 20, staré č. p. 58 (vedle č. p. 16 u potoka), pastouška (pozdější č. p. 62), č. p. 30 – 49, 51 a 52. Na návsi stály také 2 roubené chalupy (č. p. 54 a 55), na jejichž místě byla roku 1807 postavena škola.
Od 15. 2. 1794 se majitelem Hodova stal Joachym Stettenhofen, inicioval výstavbu v části obce zvané „Hodůvek.“ Zde do roku 1935 byla postavena č. p. 57, 21 – 29, 58 a bylo sem přemístěno č. p. 55, původně stojící ve středu obce. Ve středu obce také bylo postaveno č. p. 56, na jejím druhém konci č. p. 50 a č. p. 60 na zahradě původně náležející k č. p. 1. Díky katastrální mapě z roku 1935 také víme, že většina obytných budov byla již převážně zděných, ale některá čísla popisná byla stále ještě z větší části dřevěná (č. p. 48, 45, 44, 2, 6, 9 a 15).
Do roku 1876 další nové domy vznikaly například odprodejem částí gruntů. Jmenovitě nad č. p. 1 na bývalém pozemku tohoto č. p. vznikla č. p. 63, 70 a 74. Odprodejem části č. p. 51 vzniklo č. p. 65, nad ním bylo postaveno č. p. 78 a oddělením části domu č. p. 48 vzniklo č. p. 69. Nové č. p. 67 vzniklo na bývalém pozemku č. p. 32, stejně jako č. p. na pozemku č. p. 6. Hlavním směrem nové výstavby se stal kopeček tzv. „na Kovárně“ a pozemky nad obecní částí „Hodůvek“, kde zatím vinou zhoršených stavebních podmínek žádné domy nevznikaly. Postaveny zde byly domy č. p. 61, 66, 64, 72, 73, 77, 78 a 79. Do roku 1870 byla také postavena pazdírna (č. p. 90), která stála u „Šulova“ kříže.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky