Jste zdeHistorie / Kronika online / A. Kronika obecná / A.8 Myslivost

A.8 Myslivost


Hon

V dobách poddanství bývala honitba výsadou šlechticů. Prostý lid mohl chodit pouze pytlačit, že tomu tak opravdu bylo dokládá a o celkové organizaci honů vypráví velmi zajímavý záznam z obecní kroniky: „Hony začínaly po hodovské pouti na koroptve. Naháněly se do polí, kde byly brázdy brambor a na konci se napnuly rukávce se sítí a tenata, která se dala kolem, aby neutekly. Ze sítí se vychytaly, zabily a daly na šňůru, to měli lovci na sobě a přenášeli je k vozu. Byly jich velká hejna. V říjnu a listopadu byly 2 velké hony na zajíce, bažanty a také škodnou. Na takovém honu bylo uloveno 240 – 280 zajíců, 60 – 80 bažantů a škodná, která se naskytla. Králíci byli lovení po celý rok, srnčího byla asi třetina, divočák se zde nevyskytoval vůbec, kuna skalní, která dnes obývá stavení a hospodářské budovy či rázy dřeva byla jen v kopcích a skalách. Více byl zdomácněn tchoř, který v dnešních den kvůli nemoci vymizel. Na konci roku, obyčejně na svátek sv. Štěpána šli myslivci sami bez honců a také ještě něco ulovili! To byly hony jen v našem katastru.

myslivci

Dále byly pořádány hony tzv. „kavalírské“, kde z více panství se domluvili. Hon začal u Hodova k Budišovu, Nárameč a část Rudíkova a končilo to až za Trnavou. Před honem se rozdávaly známky a po honě u Trnavy po vrácení známky byla výplata. My mladí jsme se na začátku honu ztratili a přišli potají až na konec a v takovém množství to nikdo ani nepoznal! Honci byli chlapi, kteří v hustých sečích nepozorovaně zajíce umlátili a pověsili na smrčku, o které dobře věděli, a v noci takové úlovky přinášeli domů. V tom křiku a rámusu byli často takovíto zajíci znovu „pobiti“. Mnohdy se stalo, že střelcovi přinesl pes zajíce se svázanýma zadníma nohama, kterého ze zmíněného stromku sebral, byl-li nízko.“

Karel Norbert a Mejzlík, hajný z Hodova

O pytlačení mluví z vlastní zkušenosti jeden z bývalých lovců následovně: „Hajný v neděli dopoledne byl s rodinou v kostele a pytláci měli žně! Při lovu veverek byl jeden takový účastník hajným postřelen. Večer chodili s baterkou, posvítili na bažanty sedící na větvi a stříleli je. Někdy jsme byli i 3 dny a noci venku a odneslo to i srnčí. Večer se taková parta 5 kamarádů vypravila pod „Křeničky“ k „Hornímu Žlebu“, ovšem věděli to i další, a tak se na ně domluvili, až půjdou s úlovky! Ve svitu měsíce šli nad Bednářovým křížem, obtěžkaní úlovky a byli rádi, že už budou doma, ale ouha – z vévozu od louky č. p. 1 vyšli 2 chlapi a rovnou proti nim a museli změnit směr né přes louku č. p. 2 a č. p. 3, ale na „Kopeček“ č. p. 4, ale znovu proti nim 2 chlapi. Znovu se snažili projít přes „Kopečky“ č. 9, ale to už proti nim zase 2 chlapi. Směr už byl vyrovnaný na „Hraniční sloupek“, když polokruhem proti nim parta několika chlapů na hlavách se jim svítí přilby. V tom někdo zvolal: „Pane vrchní doprava a lesní správče hrr na ně – pusťte psa, ať je chytne, rychle dobíhejte, ať nám neutečou!“ To už nebyla hra, ale opravdová honička a pytlákům nezbylo, než to vzít přes „Budišovskou“ kolem „Hastrmánku“ na „Věterák“ a zajíce schovat do stohu. Pytláci pak šli k panu Jakubovi Novotnému, který byl kočím s volským spřežením u budišovského velkostatku, aby je tam nechal do rána, že je honí četníci a správce. Ten je však doslova vyhnal z chodby, že je tam nenechá, protože by pozbyl místo. Co tedy dělat? Od Studnic do domů nemohou, ani od Budišova. Tak šli přes Budišov na Nárameč až k „Silničnímu Rybníku“ a na Rudíkov kolem hřbitova do Oslavičky a konečně do Hodova. Místo 3 km z Budišova do Hodova oklikou ušli 14. Druhou noc však stejně šli, každý jednotlivě, 3 km tam a zpátky k Budišovu do stohu pro ukryté zajíce.“49

Výmluvnou zprávu o stavu zvěře v lesích z novější doby máme z roku 1980: „Početní stavy zvěře klesly natolik, že u nás na revíru mají snad 40 koroptví, králík se objeví ojediněle a stavy zajíců jsou tak špatné, že při odchytu 30 kusů ulovit je unikum. Podíváme-li se zpět, kdy při 2 honech bylo na výřadu 450 kusů zajíců, 350–400 kusů bažantů kohotů , koroptve se chytaly nebo střílely hned po žních a králík byl jako škodná. To večerní tirik – tirik nebo pět peněz vymizelo z našeho krásného katastru. Zato ti ochránci přírody jako káně, jestřáb, jsou tak přemnožené, že v zimě požírají se navzájem. Krajní chalupy ve vsi jsou napadány a zbavovány drůbeže těmito dravci. Více do našich lesů a porostu kukuřice zavítala zvěř černá – divočáci. Tím však trpí zvěř srnčí, neboť je rušena a mláďata i požírána.“ 50

Z leva-Rouš-Véhonské, Komínek-Brabec, Kavalec-Hélik, Rohovský-Šebek

Počty odlovené zvěře z roku 1985: „ Zastřeleno při honech 46 zajíců, 19 kohotů – bažantů, 16 divočáků, 18 lišek. Králík z honitby vymizel, málo je červených veverek, málo koroptví a křepelek, strak a tchořů. Přemnoženy jsou kuny, výři a káňata. Myslivci si zbudovali u salaše odchovnu bažantů, tzv. „bažantnici,“ z obavy, že příští rok nebudou mít co střílet. Myslivci se musí střídat v krmení.“ 51

Počet ulovené zvěře z roku 1995: 18 srnců, 19 srn a 21 srnčat, 1 kňour, 2 loučáci a 8 selat, 51 zajíců, 236 bažantích kohoutů, 90 kusů bažantích slepic, 8 divokých kachen, 16 holubů hřivnáčů, 37 lišek, 18 kusů kun skalních, 2 vrány, 2 toulaví psi a 53 pytlačících ko­ček

„Roku 1997 vymizely z honitby koroptve a rovněž po několik roků se již nevyskytují divocí králíci. Dle sčítání se roku 1998 nacházelo na katastru 5 výrů, 4 jestřábi, 8 krahujců, 20 kání, 10 poštolek, 8 vran, 18 sojek a 4 krkavci, kteří mají také velký podíl na úbytku drobné zvěře.“ 52

Ošmera

V současné době se myslivci ze zdejší obce organizují v mysliveckém sdružení s názvem „MS Mařický potok Rohy.“ Sdružení má celkem 30 členů, jejichž předsedou je Josef Šula z Hodova č. p. 11. Dalšími členy tohoto sdružení z Hodova jsou: Miroslav Krejčí (č. p. 5); František Pruša (č. p. 37); Šula Vladimír (č. p. 11); Jiří a Libor Švecovi (č. p. 39); Josef Večeřa st., ml. a jun. (č. p. 73); Miloš Večeřa (č. p. 13); Michal Zeman (č. p. 18) a Josef Veleba (č. p. 114).

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky