Jste zdeHistorie / Kronika online / A. Kronika obecná / A.9 Kultura v obci

A.9 Kultura v obci


Stavění máje 2011

V malých obcích jakou je Hodov, nebyl kulturní život nijak bohatý. Různé oslavy, zábavy a tradice se vždy konaly v době, kdy se obyvatelstvo nevěnovalo polním pracem. Nyní uveďme zápis z kroniky z roku 1990, uvádějící vzpomínku na způsob kulturního vyžití v Hodově před 50 lety: „Za zimní sezónu se sehrály aspoň 3 až 5 divadelních her, které byly i po 3 neděle ráno i večer opakovány k velké návštěvě občanů i z širokého okolí. Hrály sei operety, při nichž hrála místní hudba z Hodova. Byli i takoví, kteří byli na představení 3× za sebou. Jako další přišly na řadu plesy. Hasičský, sousedský a třetí držela dorůstající mládež – omladina. Byly natištěné pozvánky, s kterými pořadatelé obcházeli obec i do sousedních zašli a bylo by hodně špatné, kdyby na někoho zapomněli! Kdo věděl, že se z nějakých důvodů nemůže plesu – neboli bálu zúčastnit, tak jim dal vstupné při pozvání. Ženy nebo děvčata pekly cukroví a chlapci zase chystali věci do tomboly, která byla vždycky bohatá.

Na podzim o třetí neděli říjnové bylo posvícení. To už byly práce v polích hotové, a tak bylo hodně veselo po 3 dny – sobota, neděle a pondělí. Bylo mnoho radosti, že se práce odevzdává.

O půli února a někdy i začátkem března byly ostatky, které většinou drželi hasiči. Bylo to v předjaří a to už se práce zase přebíraly. Tancovalo se v sobotu a neděli. V úterý byla obchůzka s maškarami po vsi. Večer byly dozvuky, ale jen do půlnoci. Vše skončilo pochováním basy až do velikonoc.

Zábavy a tancovačky znovu začaly o velikonočním pondělí. Do té doby žádné veselí ani svatba nebyla. Pomlázkovou zábavou se znovu začalo a o Svatém duchu byly výlety venku v přírodě „na Kozénku, v Dálkách, v Malých Hatích, v Boroví, pod Rubačky a u pomníku padlých na vsi.“ Bylo vybudováno výletiště pod hrází, ale dlouho tam nevydrželo, muzikantům se zde špatně hrálo. Také dva výlety byly odpoledne na školním dvoře – večer v kulturáku.

O pouti zábavu, nebo výlet pořádali branci. Sešli se hosté na návštěvě, rodáci a celá obec.

Každé jubileum jako svěcení kříže, zakoupení nové stříkačky atd. končilo vždy pěknou veselicí, na níž každý rád zavzpomínal a těšil se znovu na další.

Co z těchto bálů, divadel, výletů a zábav zbylo se věnovalo na dobročinné účely jak v obci, tak v kostele na pořízení nových varhan, obnovení obecního kříže, různých zařízení v obci atd. Hasiči na nákup výzbroje a výstroje. Většinou to měli vyznačeno na pozvánkách, neboť žádné podpory nebo dotace nedostávali a sami si svůj sbor takto zvelebovali.“53

Odvedení z Hodova

V minulosti býval důležitou událostí v životě mladých mužů odvod k vojsku, ke kterému se chodívalo v 21, později v 18 letech. Rekruti jezdívali na ověnčených vozech do města za zpěvu rekrutských písní a doprovodu harmoniky. Rekruti se vraceli s klobouky a kabáty ozdobenými květinami. Výzdobu jim byli povinni koupit mladíci, kteří nebyli odvedeni. Muži z našeho kraje si svoji tříletou službu za Rakouska-Uherska odbyli u 81. regimentu, nebo u 14. regimentu v Brně.

O tradicích, které se udržely až do dnešních dob jako jsou masopustní oslavy, stavění máje atd. bude psáno podrobněji níže.

Kurs vzorného dojení a ošetřování skotu 23.-28.11.1942

Oslava s kroji v Hodově

karnevalový průvod

Vystoupení v Hodově

průvod krojů vesnicí

Památka z operety u Panského dvora, která se sehrála 7.4.1942

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky