Jste zdeHistorie / Kronika online / Použité prameny a literatura

Použité prameny a literatura


Knižní publikace

 • Archiv pana Pospíšila, Rukopis uvádějící několik vlastníků hodovských – usedlostí z roku 1904
 • Archiv pana Pospíšila, Listina – rozpočet stavby pobočky ze dne 18. 8. 1912
 • Archiv rodiny Smejkalových, Výkaz o oseté a osázené půdě a jejich vlastníků z roku 1915
 • Archiv Josefa Voborného, Účetní kniha půl lánu č. p. 44 z roku 1920
 • ČERNÝ, K. Adresář politického okresu velkomeziříčské­ho, 1931
 • ČERNÝ, K. Adresář politického okresu velkomeziříčské­ho, 1936
 • Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag: Gründung der Trebitscher Kirche. unter mitarbeit von W. Weinberger herausgegeben von Bertold Bretholz. anhang 4. Berlin: Weidmansche Buchhandlung, 1923. 296 s. Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Germanicarum. Nova Series, Tomus II.
 • GREGOR, F. Budišovský zpravodaj. MZA Brno, fond B12 Školská fase, i. č. 207, kr. 7, Budišov (školní obec Budišov a Hodov), 2011, č. 4, str. 35
 • KEJŘ, J. Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998
 • KÚ Třebíč, pozemkové knihy, rok 1880 – 1990
 • MZA v Brně, fond C 17 – pozemkové knihy, inv. č. 11543 Hodov (1748–1880)
 • MZA v Brně, fond D 1, Lánové rejstříky, kniha č. 279, inv. č. 8371, 1669–1679
 • MZA v Brně, fond E 67, matriky č. 10090, 10091, 10093, 10098 a 10099
 • MZA v Brně, fond F 143 Velkostatek Budišov, inv. č. 58 Soudní odhad Budišova (1668)
 • MZA v Brně, fond F 143 Velkostatek Budišov, inv. č. 1279, kat. mapa Hodova (1773–1783)
 • MZA v Brně, fond G 10, č. 247, Registra purkrechtní aneb gruntovní soudu budišovského (1642–1668)
 • OÚ Hodov. Kronika obce Hodova, rok 1923 – 1957
 • OÚ Hodov. Kronika obce Hodova, rok 1958 – dosud
 • OÚ Hodov. Školní kronika, rok 1951–1977
 • OÚ Hodov. Hasičská kronika
 • TVARŮŽEK, L. Časopis pro dějiny venkova. Budišovští rebelové selští, 1929, č. 16

Internetové zdroje

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky