Jste zdeHistorie / Kronika online / Závěrečné poděkování

Závěrečné poděkování


logo-o2-think-big.jpg

Na tomto místě bychom rádi poděkovali již zemřelému budišovskému faráři Augustinu Kratochvílovi, zemřelému řídícímu učiteli v Budišově Ladislavu Tvarůžkovi a zemřelému MUDr. Vladimíru Němečkovi za jejich obrovské úsilí věnované historii zdejšího kraje, jejich práce se mnohdy po ztrátě původních materiálů stala pramenem, bez jejich zájmu by znalost zdejší historie byla významnou měrou ochuzena. Děkujeme všem hodovským kronikářům, kteří se ať už větší či menší měrou zasloužili o zachování historické identity této obce, z jejich práce jsme hojně vycházeli.

Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří se radou, pomocí, či poskytnutím svých rodinných materiálů na vzniku této knihy podíleli:

Děkujeme všem občanům z obce Hodov a z okolních obcí za poskytnuté informace, rady, archivní materiály a za trpělivost s naší prací. Děkujeme OÚ Hodov za spolupráci a poskytnuté materiály. Dále děkujeme Karlu Pavlíčkovi a celému týmu tvořícímu Budišovský zpravodaj za podnětnou spolupráci a inspiraci. Děkujeme Ing. Stanislavu Horkému a doc. MUDr. Ladislavu Haklovi, CSc., za jimi poskytnuté materiály a informace. V neposlední řadě musíme poděkovat za nezměrnou trpělivost a pochopení Kláře Katolické, jež provedla pravopisnou korekturu knihy.

Děkujeme Nadaci pro rozvoj občanské společnosti a programu O2 Think Big za finanční pomoc, díky které tato kniha mohla vzniknout.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky