Jste zdeHistorie / Kronika života obce Hodov

Kronika života obce Hodov


Obec Hodov je vesnice s cca 300 obyvateli, která má bohatou a zajímavou historii. Tento projekt se snaží o přiblížení a historické umístění Hodova v toku času. Konkrétně je naším plánem vytvoření univerzálního zdroje dat, který bude sloužit jako nedocenitelná památka pro hodovské i mimohodovské občany. Chceme vytvořit hodovskou kroniku a tu pak prezentovat online na oficiálních stránkách obce a současně vytvořit offline tištěnou verzi pro starší spoluobčany, kteří nedisponují dostatečnými technickými znalostmi, a zároveň doufáme, že naše aktivita vzbudí zájem i v mladších rodinách, které se budou zajímat o svůj původ. Nedávno získal projekt vytvoření hodovské kroniky podporu od Nadace O2 v rámci programu Think Big.

Kronika života obce Hodov - finální korektury

logo-o2-think-big.jpg

Na následujících odkazech se nachází aktuální opravená verze rodokmenů domů.

Další myšlenky k hodovské kronice

family-history.jpg

Jakou součást komunikace projektu Think Big občanům jsme navrhli plakát, který vyvěsíme na úřední desku společně s dalšími informacemi o sběru informací o projektu a s údaji, kam a jakým způsobem komunikovat s organizátory projektu. Andrea během října navrhla podobu znaku obce, který bychom chtěli odeslat příslušnému výboru parlamentu na schválení. Hodov je jako jedna z posledních vesnic v oblasti, která nemá vlastní znak.

O našem týmu

thumb-tym.jpg

Náš tým se skládá ze tří členů: Stanislava Jaši, Josefa Voborného a Andrey Večeřové.

Standa studuje management a ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Náplní jeho práce bude především organizace týmu, realizace technického zázemí a komunikace projektu se zastupitelstvem a s občany obce. Své znalosti hodlá využít také při vytváření interaktivní online prezentace přístupné z oficiálních stránek obce, stejně jako při závěrečné společné offline prezentaci.

Pepa studuje pomocné vědy historické na Masarykově univerzitě v Brně.

Projektová žádost na podporu vytvoření hodovské kroniky

o2-think-big.jpg

Skupina studentů z Hodova podala žádost do soutěže O2 Think Big o poskytnutí podpory pro vytvoření hodovské kroniky.

Výzva na vytvoření hodovské kroniky

Hodov-pecet

Vážení návštěvníci,

obracíme se na Vás jménem občanského sdružení Hodováci při obci Hodov, které organizuje sbírku veškerých informací o historii naší obce. Zajímáme se především o jakékoli fotografie staršího, ale i novějšího data. Dále jsou předmětem našeho zájmu staré listiny či výpovědi o historii jednotlivých domů v Hodově nebo rodinné paměti. Našim cílem je vytvořit historickou kartotéku všech domů v Hodově a jejich vlastníků v průběhu času; historie, popřípadě rodokmeny majitelů hodovských domů a popis výstavby a postupného rozvoje obce Hodov.

Kronika Sboru dobrovolných hasičů Hodov od roku 1897 do roku 1950

Hasiči Hodov 1908

Zpráva jednatelská

Sbor dobrovolných hasičů v Hodově založen byl r. 1897.

Sbor založen byl p. učitelem Švarcem a Františkem Kudrnem starostem obce Hodovské i zůstal na dále starostem hasičů.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky