Jste zdeHistorie / Kronika života obce Hodov / Kronika online

Kronika online


C.11 Seznam zásahů SDH Hodov

datum místo zásahu datum místo zásahu
8. 6. 1898 Studnice 23. 5. 1935 Rohy (u Svobodů)
8. 8. 1898 Mihoukovice 10. 8. 1936 Hodov (č. p. 93)
3. 9. 1898 Rohy 21. 1. 1937 Baliny (Rudolf Malec)
29. 6. 1901 Bochovice 9. 9. 1937 Budišov (3 domy)
25. 4. 1904 Hodov (č. p. 9) 1942 Oslavička (u Dohnalů)
7. 7. 1905 Vlčatín 5. 2. 1943 Hodov (č. p. 2)
2. 7.      

C.10 Členská základna SDH Hodov po roce 1960

Jméno člena Datum vstupu Jméno člena Datum vstupu
Bednář Jaroslav 1. 5. 1974 Rouš Milan 1. 4. 1976
Bednář Roman 15. 11. 1994 Střecha Miroslav st. 1. 5. 1974
Dobrovolný Josef st. 1. 3. 1972 Střecha Miroslav ml. 1. 3. 1993
Dobrovolný Josef ml. 1. 9. 1993 Svoboda Josef 1. 1. 1966
Hort Jiří 1. 1. 2009 Svoboda Zdeněk 7. 5. 1998
Hort Miroslav 1. 3.    

C.9 Adresář obce Hodova z roku 1936

Č.d. Jméno vlastníka a povolání Č.d. Jméno vlastníka a povolání
1. Komínek František, rolník 47. Klíma Josef, rolník
2. Dobrovolný Stanislav, rolník 48. Jaša Stanislav, rolník
3. Vítová Josefa, rolnice 49. Zejda Josef, domkař
4. Sedláček Alois, rolník 50. Holubář František, domkař
5. Lysý Josef, rolník 51. Albín Prokop, domkař
6. Chalupa Josef, rolník    

C.8 Seznam majitelů domů z roku 1915

Č.d. Jméno vlastníka Č.d. Jméno vlastníka Č.d. Jméno vlastníka
1. Komínková M. 30. Bačák Fr. 59. Večeřa Alois
2. Dobrovolný František 31. Klusáček Josef 60. Hortová Julie
3. Vít Jakub 32. Mejzlík Jan 61. Šula Jakub
4. Sedláček František 33. Suchánek Jan 62. Pastouška
5. Lysý Josef 34. Vít Josef 63. Hajná Marie

C.7 Inventář půl lánu č. p. 44

Majetek Josefa Voborného, výpis z jeho účetní knihy z roku 1920

Předmět jmění Množství Cena
1. Kapitál půdy  
Role 10, 3466 ha 51733
Zahrady 0, 7948 ha 3974
Louky 0, 6596 ha 3957
Lesy 2, 1033 ha 3745
Přinajato za roční nájem luk   63410
2.    

C.6 Seznam hodovských učitelů

Doba působení učitele Jméno učitele
Před 1800 – 19. 7. 1823 Světelský Jan
1823 – 1. 10. 1825 Šoukal František
1. 10. 1825 – 17. 10. 1825 Mašek Josef
17. 10. 1825 – 30. 11. 1834 Dvořák Antonín
1. 12. 1834 – 28. 2. 1835 Deabis František
1. 3. 1835 – 31. 5. 1871 Tesař Kašpar
1. 6. 1871 – 31. 10. 1871 Fridrich Jan
6. 11. 1871 – 1873 Kalenda Josef
1873 – 1. 12.  

C.5 Seznam cen předválečných a poválečných

komodita před v. po v. komodita před v. po v.
1 kg cukru 0,80 K 7,60 K 1 kg másla 1,80 K 20 K
1 kg kávy 2,40 K 48 K 1 kg hovězího 1, 20 K 14 K
1 kg soli 0,24 K 180 K 1 kg vepřového 1,40 K 16 K
1 kg sádla 2,0 K 16 K 1 kg skopového 0,60 K 12 K
1 kg citrónů 0,08 K 20 K 1 kg salámu 0,88 K 20 K
1 kg mouky 0,40 K        

C.4 Seznam odvedenců do 1. světové války

Č.p. Č.d. Jméno Naroz. Vstup Návrat Poznámka,fronta
1. 1 Komínek Frant. 6.7.1894 1914 1918 rus. fronta, (zajat)
2. 2 Dobrovolný Fr. 6.9.1866 1916 1917 r.nás.vál.6.11­.†1917
3. . „ Stanislav 26.6.1891 1912 1915 srb.raněn14.10.1915
4. . „ František 2.5.1896 1915 1918 ital.

C.3 Majetkové poměry v Hodově z let 1752-1795, výpis z obecní kroniky

Láníci

Rok 1752 Rok 1764 Rok 1769 Rok 1779 Rok 1795
Švec Jan 1+5 Pavlíček Jak. 1+3 -týž- Pospíšil Jan -týž-
Adam Frt. 2+3 -týž- 1+2 -týž- Nováček Frant. -týž
Hort Mart. 2+3 Dochal Jitka Drápela Frt. 1+1 -týž- Pavlíček Jak. -týž-
Nováček Jiří 1+3 Nováček Vaň,32let 4+3 -týž- Vít Jan Vít Václav
Pavlíček Jan 2+1 Pavlíček Jak. 2+3 -týž- Klusáček Mart.  

C.2 Seznam obyvatel obce Hodova mezi léty 1656-1732 podle poznámek Jana Tvarůžka

MAJITELÉ GRUNTŮ V OZNAČENÝCH LETECH

Číslo domu (dnes) 1656 1660 1668 1709 1732
48 Hejl Martin Hejl Martin Hejl Martin Hejl Jan Hejl Jakub
47 Dočkal Matouš Dočkal Mat. Dočkal Mat.    

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky