Jste zdeHistorie / Kronika života obce Hodov / Kronika online

Kronika online


Dům č.p. 9

č. p. 9 současné

Tento dům býval před rokem 1650 zvaný Doležalovský. V roce 1656 byl pustý.

Dům č.p. 8

č. p. 8 současné

1660 je připomínán jako majitel gruntu Hort Jakub. Ten byl roku 1709 nahrazen Švecem Říhou, který je zmiňován i v roce 1732. Zakoupen od vrchnosti byl dům 23. 4. 1797 Janem Konečným. 9. 3.

Dům č.p. 7

Adamovo

Tento grunt náležel odpradávna rodině Adamově. V roce 1656 je připomínán jako pustý, 1660 je jako majitel zmiňován Vít Adam, ale 1709 je opět pustý. V roce 1732 je majitelem Adam Jíra. Zakoupen od vrchnosti byl grunt 26. 4. 1797 Adamem Jakubem, který grunt prodal 7. 9.

Dům č.p. 6

č. p. 6 současné

Lán zvaný Hardakovský byl roku 1656 pustý. 1660 je zde připomínán Hardák Mathias. Po něm vlastnil dům Klubna Martin, ale v roce 1668 je už opět pustý.

Dům č.p. 5

č. p. 5 současné

Před rokem 1650 náležel tento grunt rodu Heraltově. Roku 1656 je připomínána vdova po Urbanu Heraltovi. 1660 dům vlastnil Heralt Hanuš, 1668 Heralt Urban a v roce 1709 Nováček Tomáš.

Dům č.p. 4

č. p. 4 současné

Tento lán byl před rokem 1650 v držení rodu Heřmanova. 1656 je uváděn jako pustý. 1660 je jako majitel uveden Heřaman Jiří, ale už roku 1668 grunt opět zpustl.

Dům č.p. 3

č.p.3 a 108 současné foto

Č. p. 3 bylo v roce 1656 v majetku Klejduse Filipa a připomínán je ještě v roce 1668. V roce 1709 náležel dům rodině Novotných. V roce 1732 náležel grunt Pavlíčkům.

Dům č.p. 2

č. p. 2 současné

Tento grunt byl před rokem 1656 zvaný Pozorovský, v tomto roce byl však již pustý. 1660 byl dům v majetku Trubače Prokopa, ale již v roce 1668 je uváděn opět jako pustý a zůstal jím bezpečně až do roku 1732.

Dům č.p. 1

č. p. 1 současné

Dům č. p. 1 býval od dob založení Hodova rychtou. Obecní záležitosti se odbývaly právě v domě rychtáře, ke kterému náležel obvykle i hostinec. Dům č. p.

B. Rodokmeny domů

Část B. Rodokmeny domů se týká jednotlivých domů a jejich vlastníků od doby, kdy se tyto skutečnosti uvádějí v gruntovních knihách, až po současnost, kdy jsme schopní tato data vyhledat online.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky