Jste zdeHistorie / Kronika života obce Hodov / Kronika online

Kronika online


C.1 Promluva rytíře Stettenhofena z 1. 12. 1794 k jeho poddaným

„Milí moji věrní! Božská prozřetelnost určila mne panstvím budišovského pánem. To jsem také dnes (1. prosince 1794) od Felisce svobod. pána z Friedenthalu, jeho c.k. apošt. majestatnosti direktoriálního koncipisty, jako plnomocníka hlavních dědiček (3 dcery bar. Jungwirtha) a poručníka po nebožtíku Frant. Jos. sv. p. z Jungwirtha jako prodavatele převzal. Přeji si srdečně, byste s láskou důvěrnou dnešní mé představení se přijali a mne považovali za svou právní vrchnost.

C. Přílohy

Přílohová část doplňuje některé další informace k textu obecné kroniky.

A.15 Stavební vývoj obce

Podle ústního vyprávění se rozkládala obec pouze po malý rybník na návsi ve směru od kaple nahoru. Věrohodné informace máme až z doby před rokem 1700, kdy měla obec 32 domů, avšak několik z nich bylo pustých (dnešní č. p. 7, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 35, 36, 37, 39–40 a 41). Roku 1749 měla obec 41 popisných čísel, z nichž dnešní č. p. 35 – 41 byla znovu vystavěna na pozemcích, které několik let užívala obec jako pastviny. Na základě katastrální mapy, která vznikla někdy v letech 1773 – 83 víme, že v Hodově tehdy stály domy č. p. 1 – 20, staré č. p. 58 (vedle č. p.

A.14 Důležitá data v životě obce po roce 1900

1904 Od tohoto roku zapůjčuje p. Hodycová občanům Hodova knihy. Více se četly romány a povídky než knihy poučné.
18. 2. 1906 Poprvé sehráno v Hodově divadlo s názvem „Svátek filipo-jakubský“
30. 12. 1906 Založen „Odbor národní jednoty pro jz. Moravu pro Hodov a okolí.“ Přihlásilo se 27 členů.
14. 1. 1907 Zakoupili zdejší divadelní ochotníci dekorace (oponu atd.) za 300 K od akad. malíře Jos. Suchého z Kolína.
10. 5. 1908 Založena „Místní skupina sdružení venkovské omladiny.“ Má 26 členů.
1909 Od 8. do 12.

A.13 Pohromy a epidemie v obci

V říjnu roku 1918 se rozšířila nemoc chřipka do takového rozměru, že 80 % žáků nechodilo do školy. Škola byla 14 dní zavřena. Dvě dospělá děvčata zemřela na zápal plic.

Ve čtvrtek 18. 6. 1931 v 15:30 přišla do Hodova vichřice. V lesích nadělala spoustu polomů a vývratí, v sadech rozlámala ovocné stromy. Právě sušené seno a posečené jeteliny rozházela tak, že na některých polích nic nezbylo. Na silnici pod pazdernou leželo několik převrácených fůr sena. Vichřice ze střech smetávala křidlice a došky. Stodolu Františka Večeře (č. p. 10) a Josefa Šuly (č. p.

A.12 TJ Sokol Hodov

Mladí lyžaři

Fotbalový tým byl v Hodově založen v roce 1980 pod názvem TJ Sokol Hodov a hrající IV. soutěž. Zakládajícími členy byli: Mrňa Jaroslav (č. p. 8), Prokop Albín (č. p. 51), Švec Jiří (č. p. 82), Robotka Josef (č. p.

A.11 Nálezy pokladů

Groš Karla IV.

Ve sbírkách Moravského zemského muzea je uložen poklad, který byl nalezen 2. května 1901 při sázení stromků v lese u obce Rohy. Obsahoval cínový korbel a 2 607 drobných stříbrných mincí v následující skladbě: 1.

C.14 Volby do obecního zastupitelstva

1990

Josef Vít (č. p. 3), Alois Mahel (č. p. 80), František Pruša (č. p. 37), Jiří Hort (č. p. 60), Miroslav Hort (č. p. 90), Alois Pospíšil (č. p. 16), František Komínek (č. p. 1), Pavel Klíma (č. p. 47), Jaroslav Bednář (č. p. 42), Stanislav Maštalíř (č. p. 104) a Vlastimil Švec (č. p. 82). Starostou zvolen Alois Pospíšil, kterého ve funkci brzy nahradil jeho zástupce Stanislav Maštalíř, který 22. 6. 1992 podal demisi. Při další schůzi zvolen Pavel Klíma starostou.

1994

Pavel Klíma (č. p. 47), Jiří Hort (č. p. 60) Oldřich Večeřa (č. p. 2), František Mrňa (č. p.

A.10.2 Obecní Pečeť

pečeť

Dokumenty vydávané obcí musely samozřemě být stvrzeny pečetí, která měla už od středověku ověřovací funkci.

A.10.1 Obecní úřad

Na rychtách bývala vždy jedna velká místnost, kde se shromažďovali všichni hospodáři z obce, aby vyslechli rychtářova nařízení. I pozdější starostové úřadovali doma, protože v Hodově nebývala až do roku 1940 žádná budova přímo určená pro obecní záležitosti. V roce 1911 došlo uprostřed obce k přestavbě stávající budky na hasičskou zbrojnici, která však již v roce 1912 byla přeměněna na pobočku školy pro 5. a 6. ročník. Jedna místností zbrojnice byla také vyhrazena pro potřeby obecního zastupitelstva, které sem svoji agendu společně se starostou Dobrovolným také přestěhovalo.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky