Jste zdeHistorie / Kronika života obce Hodov / Kronika online

Kronika online


A.4 Sociální struktura obce a obživa obyvatelstva

Obyvatelé jakékoli obce nebyli děleni pouze na poddané a pány, neboť i poddaní byli dle majetkové držby složitě diferenciovaní do jednotlivých sociálních skupin. Už od dob založení Hodova nejpočetnější skupinu tvořili sedláci. Ti byli podle rozsahu své pozemkové držby nazýváni láníky (či celoláníky), půlláníky, čtvrtláníky atd. Velikost 1 celého lánu kolísala mezi 15–22 ha. Například v roce 1668 (viz příloha č. 2) bylo v Hodově 28 celoláníků a pouze 4 půlláníci (č. p. 14, 43, 44 a 45) a 1 chalupník (Hanzák).

A.3 Škola v Hodově

Hodovská škola

Před vyhlášením Všeobecného školského řádu 6. 12.

A.2 Církevní život v obci

Socha Jana Nepomuckého v hodovské kapličce

Historie obce nesahá dále než do 14.

A.1.4 Hodov ve 2. sv. válce

Po 1. sv. válce se situace na Budišovsku změnila. Baratta-Dragonové kvůli státním půjčkám Rakousko-Uhersku, které po roce 1918 přestalo existovat, výrazně zchudli a již nikdy nedosáhli své předválečné ekonomické úrovně ani v době konjunktury. Hodov zapůjčil a již nikdy nedostal zpátky 100 000 korun.
Hodovských se v prvních poválečných letech dotklo zejména všeobecné zdražení, což bylo důsledkem válečných útrap (v příloze č. 5 je namátkou uvedeno několik příkladů), a pokračující dávkové povinnosti.

A.1.3 Hodov v 1. sv. válce

Ačkoli české země nebyly přímo válečným bojištěm 1. sv. války, útrapy z tohoto konfliktu plynoucí se zdejšímu obyvatelstvu nevyhnuly. Už po vyhlášení války Srbsku Rakouskem 28. 7 1914 byla z Hodova odvedena skoro čtyřicítka mužů. Do konce války na frontu muselo narukovat 115 mužů, kteří se většinou vrátili až v roce 1918, ale i déle. V každém domě tak chyběla pracovní síla.

A.1.2 Jáchym Stettenhofen a jeho nástupci

Jáchym Stettenhofen

Joachym Stettenhofen se narodil 10. 4. 1742 v úřednické rodině ve Vídni. Po státní službě působil jako správce na panstvích severní Moravy.

Dům č.p. 55

č.p. 55 současné

Osud tohoto domu byl srovnatelný s č. p. 54, avšak tato chaloupka nebyla zbořena, ale rozebrána a přenesena do části vesnice zvané „Hodůvek“, na její konec za č. p. 23. Přestěhoval se zde z č. p.

A. Kronika obecná

pečeť dědiny Hodova

Uč se dříve matku znáti
uč se znáti dům otcovský,
pak se můžeš se ctí bráti
ve svět pro tě venkovs

Kronika online

logo-o2-think-big.jpg

Vážení čtenáři,

po několika měsících důkladné práce se všemi dostupnými prameny Vám s radostí předkládáme text projektu “Kronika života obce Hodov”, který vznikl v rámci iniciativy O2 Think Big z příspěvků nás všech, občanů obce Hodov na Vysočině. Na následujících stránkách se dozvíte, kdy Hodov vznikl, proč leží právě tam, kde leží, a jak se postupem času stal takovou vesnicí, jakou známe dnes my.

Od první písemné zmínky uplynulo již několik století.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky