Jste zdeHistorie / Kronika života obce Hodov / Kronika online

Kronika online


Dům č.p. 81

č. p. 81 současné

Majitelem tohoto domu byl roku 1915 Antonín Chalupa. Od roku 1931 jej vlastnil Josef Chalupa. Roku 1988 Jaroslav Švec postavil proti dnešnímu č. p. 82 patrovou novostavbu.

Dům č.p. 80

č. p. 80 současné

Od roku 1915 byl majitelem domu Jan Nováček. V březnu 1930 se přestěhoval z domu č. 80 František Nováček do pastoušek.

Dům č.p. 79

č. p. 79 současné

Rohovský Jan tento dům vybudoval 4. 10. 1876. Rohovská Františka jej dostala 2. 10. 1889. Manželé Josef a Marie Rohovská hospodařili na domě od roku 1902. Rohovský Josef roku 1902 ovdověl. 20. 6.

Dům č.p. 78

č. p. 78 současné

Tento dům vystavěli 21. 4. 1876 Jan a Marie Klusáčkovi. Od roku 1909 náležel dům Janovi a Josefovi Klusáčkovým. Od roku 1911 náležel dům rodině Klapalově, od roku 1980 patřil Milanu Klapalovi.

Dům č.p. 77

č. p. 77 současné

Tento dům vystavěli 23. 9. 1872 František a Františka Pospíšilovi. Od 9. 3. 1891 jej vlastnila Františka Roušová, avšak již roku 1899 byl v majetku Rouše Jana. 25. 11.

Dům č.p. 76

č. p. 76 současné

Tento dům vlastnil před rokem 1900 Antonín Klusáček. Roku 1915 byl jako majitel zapsán František Klusáček, ten je připomínán ještě roku 1936. Od roku 1981 dům vlastnili František a Marie Klusáčkovi.

Dům č.p. 75

č. p. 75 současné

Vlastníkem tohoto domu byl od roku 1904 Svoboda Karel. Dalším vlastníkem byl od roku 1931 František Svoboda. Od roku 1981 dům náležel Svobodové Anežce.

Dům č.p. 74

č. p. 74 současné

Tento domek vznikl odtržením části č. p. 1. Roku 1904 se na tomto čísle připomíná Josef a Kateřina Požárovi. Od roku 29. 6. 1926 byl na tomto čísle Josef Požár ml. Od 6. 3.

Dům č.p. 73

č. p. 73 současné

Tento domek vystavěl 15. 3. 1871 Večeřa František. Dalšími vlastníky domu byli od 14. 10. 1910 Josef a Karolina Večeřovi. Od roku 1938 hospodařili na domě Josef a Marie Večeřovi.

Dům č.p. 72

č. p. 72 současné

Tento dům vystavěli 27. 1. 1875 František a Josefa Vrbovi. Od 14. 9. 1901 na domě hospodařili Gothard a Marie Vrbovi. Od 16. 1. 1946 dům náležel Antonínu a Anežce Vrbovým.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky