Jste zdeHistorie / Výzva na vytvoření hodovské kroniky / Kronika života obce Hodov - finální korektury

Kronika života obce Hodov - finální korektury


logo-o2-think-big.jpg

Na následujících odkazech se nachází aktuální opravená verze rodokmenů domů.

První částí je obecná hodovská kronika, která se týká historie obce a všech spolků, které v rámci obce již dlouhá léta fungují; církevního působení v naší obci a dalších důležitých milníků v naší historii. Druhou obsáhlou částí jsou pak rodokmeny jednotlivých domů. Jako zdroje jsme použili všechny dostupné informace, které jste poskytli Vy, občané Hodova, dále údaje z pozemkových knih v Třebíci, ze zemského archívu v Brně, z knihy Vlastivěda moravská, kterou máte mnozí doma a z mnoha dalších zdrojů. Na momentální výsledek naší práce se můžete podívat na odkazech výše. Našim záměrem je být historicky co nejdůslednější a nejpřesnější.

Děkujeme za spolupráci
Stanislav Jaša ml.
Josef Voborný ml.
Andrea Večeřová

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky