Výsledky voleb do zastupitelstva obce Hodov 2022

Výsledky voleb na oficiálním webu ČSÚ

Zvolení členové zastupitelstva

Aktivní Hodov Doležal Zdeněk Ing.
Aktivní Hodov Voborný Vojtěch Ing.
Aktivní Hodov Bednářová Marta DiS.
Aktivní Hodov Chyba Jaroslav MVDr.
Sdruž. nez. kandidátů Hodov 1 Jaša Stanislav Ing. Ph.D.
Sdruž. nez. kandidátů Hodov 1 Mahelová Vladimíra
Sdruž. nez. kandidátů Hodov 1 Vítová Radka
Vyvěšeno na úřední desce: 
24. 9. 2022

Výzva vlastníkům lesa

Na kůrovcové souše se nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou.

14.9.2022 Přerušení dodávky elektrické energie

  • Dne 14.09.2022 od 07:45 do 14.09.2022 15:00
  • Obec Budišov Hodov Rohy Studnice

Jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

Nevíte si rady, jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

V obecních volbách máte tolik hlasů, kolik je v obci voleno zastupitelů. To zjistíte na hlasovacím lístku.

Veřejná vyhláška 25. 4. 2022: daň z nemovitých věcí

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách
hromadný předpisný seznam pro DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

Informace obecního úřadu duben 2022

22-ou-uredni-deska-ESKO-T s.r.o. - třídění odpadu 2021.jpg

Vážení občané,

  1. Zastupitelstvo obce Hodov Vám děkuje za dobré třídění odpadů v naší obci. Obec Hodov byla vyhodnocena na druhém místě z 85 obcí za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2021. Produkce byla 106,09 kg na obyvatele za rok. Za tento výsledek Obec Hodov obdržela finanční odměnu 4000 Kč. Jen pro Vaší informaci: Průměr svazku 85 obcí je 177 kg na obyvatele za rok a průměr kraje Vysočina je 181 kg na obyvatele za rok. Nyní platíme za tunu uložení do 200 kg na osobu 500 Kč. Od příštího roku, pokud některé obce budou mít větší množství odpadu než 200 kg na osobu za rok, budou mít poplatek životnímu prostředí 900 Kč. Věříme, že takto úspěšní v třídění odpadů budeme i v letošním roce.
  2. Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s okolními obcemi zve všechny, kterým záleží na zachování naší krajiny a bezpečném životním prostředí, na celorepublikovou akci dne 9. dubna 2022 ve 14:00 do zámeckého parku v Budišově. Špekáčky s sebou, pivo a limo zdarma.
  3. Dne 23.4.2022 od 7:30 – 7:45 bude proveden svoz nebezpečného odpadu na obvyklém místě u místního pohostinství.
  4. V letošním roce nebude provedeno Krajskou správou silnic zametení posypu na místních komunikacích, a to z důvodů nedostatku přídělu nafty. Zastupitelstvo obce žádá občany, aby v rámci svých možností, provedli tento úklid v okolí svého bydliště.

2. místo ESKO-T za nejnižší produkci komunálního odpadu

22-ou-uredni-deska-ESKO-T s.r.o. - třídění odpadu 2021.jpg

Svazek obcí pro komunální služby a ESKO-T s.r.o. udělují Diplom pro

  • obec Hodov za 2. místo

za nejnižsší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2021 v kategorii do 500 obyvatel – 106,09 kg na obyvatele za rok.

Za tento výsledek Obec Hodov obdržela finanční odměnu 4000 Kč. Jen pro Vaší informaci: Průměr svazku 85 obcí je 177 kg na obyvatele za rok a průměr kraje Vysočina je 181 kg na obyvatele za rok. Nyní platíme za tunu uložení do 200 kg na osobu 500 Kč.

9.4.2022 Den proti uložišti

22-ulozite-duben.jpg

V rámci celorepublikové akce připravili Zdravý domov Vysočina, městys Budišov, obce Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy a Rudíkov den proti úložišti

  • 9. dubna 2022 ve 14:00

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky