5.4.2024 - Valná hromada Horácko - ekologický mikroregion

Valná hromada Horácko – ekologického mikroregionu se bude konat 5.4.2024 v 17:00 hodin v Rudíkově. Podklady viz přílohy.

Ocenění za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2023

Svazek obcí pro komunální služby a ESKO-T s.r.o. udělují Diplom pro obec Hodov za 1. místo za nejnižsší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2023 v kategorii obcí do 500 obyvatel – 90,55 kg na obyvatele za rok. Za tento výsledek Obec Hodov obdržela finanční odměnu 5000 Kč.

22. 3. 2024 - Dovolená MUDr. Bušek

MUDr. Bušek z důvodu účasti na kongresu nebude v pátek 22.3. ordinovat. Zastupují MUDr. Bártová, MUDr. Janovský, MUDr. Jabůrková. Ve čtvrtek 21.3. ordinace od 10 do 16 hodin.

Zasedání kraje 02/2024

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 26. března 2024 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Podkladové materiály na toto jednání naleznete zde: https://samosprava.kr-vysocina.cz/zastupitelstvo

14.3.2024 - Zrušení opatření proti ptačí chřipce - chov Valdíkov

Dne 14.3.2024 Státní veterinární správa ukončila veškerá opatření proti šíření ptačí chřipky, která byla vyhlášena kvůli chovu ve Valdíkově.

Úplná uzavírka silnice č. II/360 mezi obcemi Trnava - Rudíkov

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, jako příslušný silniční správní úřad, ve smyslu ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a podle zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) p o v o l u j e úplnou uzavírku silnice č. II/360 mezi obcemi Trnava – Rudíkov, z důvodu provádění její rekonstrukce silnice v rámci stavby: „II/360 TRNAVA – RUDÍKOV, 1. STAVBA“. Více podrobností viz přílohy.

Úplná uzavírka silnice č. II/360 mezi obcemi Trnava – Rudíkov I.

Valná hromada 2024.

Představenstvo svazku obcí svolává 34. VALNOU HROMADU členů „SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY", která se uskuteční v úterý 19.3.2024, se začátkem ve 13,00 hodin v sále Hotelu ATOM, Velkomeziříčská 640, 674 Ol Třebíč.

Veřejné fórum Kraje Vysočina

Dne 28. 11. 2023 se na půdě KrÚ Kraje Vysočina konalo Veřejné fórum Kraje Vysočina, jehož účastníci formulovali náměty na další rozvoj našeho regionu. Nyní jsou výsledky fóra ověřovány anketou mezi obyvateli kraje.

Do výsledků hlasování se můžete zapojit i VY!

Hlasování je možné do 29. 2. 2024.

Anketu naleznete zde: https://extranet.kr-vysocina.cz/…erejneforum/?…

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky