Jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

Nevíte si rady, jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

V obecních volbách máte tolik hlasů, kolik je v obci voleno zastupitelů. To zjistíte na hlasovacím lístku.

Veřejná vyhláška 25. 4. 2022: daň z nemovitých věcí

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách
hromadný předpisný seznam pro DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.

Informace obecního úřadu duben 2022

22-ou-uredni-deska-ESKO-T s.r.o. - třídění odpadu 2021.jpg

Vážení občané,

  1. Zastupitelstvo obce Hodov Vám děkuje za dobré třídění odpadů v naší obci. Obec Hodov byla vyhodnocena na druhém místě z 85 obcí za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2021. Produkce byla 106,09 kg na obyvatele za rok. Za tento výsledek Obec Hodov obdržela finanční odměnu 4000 Kč. Jen pro Vaší informaci: Průměr svazku 85 obcí je 177 kg na obyvatele za rok a průměr kraje Vysočina je 181 kg na obyvatele za rok. Nyní platíme za tunu uložení do 200 kg na osobu 500 Kč. Od příštího roku, pokud některé obce budou mít větší množství odpadu než 200 kg na osobu za rok, budou mít poplatek životnímu prostředí 900 Kč. Věříme, že takto úspěšní v třídění odpadů budeme i v letošním roce.
  2. Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s okolními obcemi zve všechny, kterým záleží na zachování naší krajiny a bezpečném životním prostředí, na celorepublikovou akci dne 9. dubna 2022 ve 14:00 do zámeckého parku v Budišově. Špekáčky s sebou, pivo a limo zdarma.
  3. Dne 23.4.2022 od 7:30 – 7:45 bude proveden svoz nebezpečného odpadu na obvyklém místě u místního pohostinství.
  4. V letošním roce nebude provedeno Krajskou správou silnic zametení posypu na místních komunikacích, a to z důvodů nedostatku přídělu nafty. Zastupitelstvo obce žádá občany, aby v rámci svých možností, provedli tento úklid v okolí svého bydliště.

2. místo ESKO-T za nejnižší produkci komunálního odpadu

22-ou-uredni-deska-ESKO-T s.r.o. - třídění odpadu 2021.jpg

Svazek obcí pro komunální služby a ESKO-T s.r.o. udělují Diplom pro

  • obec Hodov za 2. místo

za nejnižsší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2021 v kategorii do 500 obyvatel – 106,09 kg na obyvatele za rok.

Za tento výsledek Obec Hodov obdržela finanční odměnu 4000 Kč. Jen pro Vaší informaci: Průměr svazku 85 obcí je 177 kg na obyvatele za rok a průměr kraje Vysočina je 181 kg na obyvatele za rok. Nyní platíme za tunu uložení do 200 kg na osobu 500 Kč.

2. 5. 2022 Zápis do mateřské školy 2022/2023

22-skola-zapis2022.png

Informace k přijímacímu řízení v MŠ Hodov

Zákonní zástupci si osobně vyzvednou Žádost o přijetí dítěte do MŠ v měsíci dubnu na příslušný školní rok. Tuto žádost řádně vyplní, dají dětskému lékaři, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd.

Tříkrálová sbírka 2022 v Hodově

V Hodově se na Tříkrálové sbírce v roce 2022 vybralo 19 500 Kč.

Obec obvyvatel Kč/obyv.
Budišov 43295 1184 36,57
Hodov 19500 303 64,36
Nárameč 15070 352 42,81
Studnice 10290 126 81,67
Kamenná 16660 217 76,77
Rohy 7100 110 64,55
Farnost 111915 2292 48,83
Kojatín 5930 93 63,76
Valdíkov 5240 98 53,47
Celkem 123085 2483 49,57

Obec Hodov přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022!

21-kultura-kaplicka.jpg

Zastupitelstvo obce Hodov přeje občanům šťastné a pokojné prožití svátků vánočních a vše dobré do nového roku.

P.S. Autobus na půlnoční mši do Budišova odjíždí 24. 12. 2021 ve 21:15

21. 12. 2021 Očkování bez registrace Třebíč, klub Hájek

21-ou-uredni-deska-ockovani Třebíč 21. 12._1.jpg

Mobilní očkování bez registrace

  • úterý 21. prosince 2021, 10 – 17 hod.
  • sál klubu Hájek, Mládežnická 229
  • vakcína Pfizer/BioNTech 16+ (podání pouze třetí posilující dávky) a jednodávková vakcína Johnson 18+
  • s sebou občanský průkaz, průkaz zdravoní pojišťovny

www.ockovanivysocina.cz

18. 12. 2021 Očkování bez registrace v nemocnici Třebíč

22-OČKOVÁNÍ BEZ REGISTRACE 18. 12. 2021a.jpg

Dne 18. 12. 2021 od 9:00 – 11:00 bude nemocnice Třebíč očkovat bez registrace vakcínou SPIKEVAX (Moderna).

Místo očkování Budova N, 1. N. P.

Očkujeme 1., 2., 3. dávky.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky