Jste zdeObčanské sdružení Hodováci / Zápisy ze schůzí o.s. v roce 2011 / 1.7.2011 IV. schůze o.s. Hodováci

1.7.2011 IV. schůze o.s. Hodováci


Program čtvrté schůze se nesl v duchu rekapitulace předchozí činnosti občanského sdružení a především o kulturním plánu na léto.

Program

Jednali jsme o následujících bodech:

 1. Kulturní program při hodovské pouti.
 2. Stav dětského hřiště u školy. Možnosti uvedení do veřejného provozu odstraněním nedostatků v bezpečnosti dopadových ploch houpaček, skluzavky a pískoviště.
 3. Možnost výstavby víceúčelového hřiště pro tenis, nohejbal a další sporty.
 4. Přístup do místnosti bývalé knihovny pro akce pořádaném občanským sdružením.
 5. Kulturní akce organizované hromadně občanským sdružením – muzikál, návštěva pivovaru, vánoční trhy či jiná možnost.
 6. Diskuze.
 7. Závěr.

Závěry diskuze

 1. Bude vznesen dotaz na obecní zastupitelstvo o součinnosti při přípravách.
 2. Občanské sdružení se shodlo, že je v silách občanů odstranit nedostatky dětského hřiště. Jako dopadové plochy je možné použít písek nebo dopadové rošty. Pískoviště je nutné zakrýt a kolem obvodu hřiště se natáhne síť pro znesnadnění přístupu zvířat. Zodpovědná osoba za hřiště bude vést deník o vizuální pravidelné kontrole. Sdružení bude akci koordinovat s obecním zastupitelstvem, především ve finančních záležitostech.
 3. Sdružení bude konzultovat okolnosti víceúčelového hřiště s obecním zastupitelstvem.
 4. Sdružení se dotáže o možnost využívání prostor bývalé knihovny.
 5. Vytvoří se dotazník, pomocí kterého bude zjištěn zájem obyvatel Hodova o jednotlivé varianty kulturních akcí.

Reakce na jednotlivé problémové body po konzultaci se zástupci obecního zastupitelstva

 1. Obecní zastupitelstvo podpoří občanské sdružení při přípravě kulturního programu pro hodovskou pouť. Zastupitelstvo bude z rozpočtu obce financovat občerstvení při akci. Doprovodný program by pak měl být v kompetenci o.s. Hodováci.
 2. Obecní zastupitelstvo souhlasí s aktivitou občanského sdružení a rádo podpoří jakékoli rozhodnutí, které povede k ujasnění zodpovědnosti při dozoru na hřišti a při jeho úpravě.
 3. Již dvakrát obec Hodov žádala o finanční podporu při výstavbě víceúčelového hřiště, ale projekt nebyl nikdy schálen. Obec Hodov nedisponuje dostatečným rozpočtem pro realizaci projektu z vlastních finančních prostředků.
 4. Zastupitelstvo nevylučuje další diskuzi o využívání prostor bývalé knihovny, pokud bude přesně stanoven nový záměr jejich využití.
 5. Dotazník o zájmu občanů o kulturní akce bude zveřejněn přímo na stránkách obce.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky