Jste zdeHistorie / Výzva na vytvoření hodovské kroniky / Projektová žádost na podporu vytvoření hodovské kroniky

Projektová žádost na podporu vytvoření hodovské kroniky


o2-think-big.jpg

Skupina studentů z Hodova podala žádost do soutěže O2 Think Big o poskytnutí podpory pro vytvoření hodovské kroniky. Podle informací na oficiálním webu projektu, se soutěže zúčastnilo 276 mladých týmů.

Chceme vytvořit hodovskou kroniku a tu pak prezentovat online na oficiálních stránkách obce a zároveň vytvořit offline tištěnou verzi pro starší spoluobčany, kteří nedisponují dostatečnými technickými znalostmi a zároveň doufáme, že naše aktivita vzbudí zájem i v mladších rodinách, které se budou zajímat o svůj původ.

Projektový záměr se zadával do online formuláře na webu O2 Think Big, proto na níže uvedeném odkazu je dostupná pouze neformátovaná textová část žádosti.

Nadace O2: O2 Think Big

Představení vašeho týmu

Kdo jste, co vás spojuje, krátce popište váš příběh. Musíte dát dohromady alespoň tříčlenný tým.

Náš tým se skládá ze tří členů: Stanislava Jaši, Josefa Voborného a Andrey Večeřové.

Standa studuje management a ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Náplní jeho práce bude především organizace týmu, realizace technického zázemí a komunikace projektu se zastupitelstvem a s občany obce. Své znalosti hodlá využít také při vytváření interaktivní online prezentace přístupné z oficiálních stránek obce, stejně jako při závěrečné společné offline prezentaci.

Josef Voborný studuje pomocné vědy historické na Masarykově univerzitě v Brně. Jako autor klíčových myšlenek projektu bude zodpovědný především za historickou a koncepční správnost hlavních výstupů projektu – tištěné a elektronické kroniky a jejich prezentace před místním zastupitelstvem a občany Hodova.

Andrea Večeřová studuje zahradní a krajinnou architekturu na Mendelově univerzitě v Lednici. Dlouhou dobu se zajímá o dění v naší obci a svou bakalářskou práci obhájila právě na téma Celková analýza venkovského prostoru sídla obce Hodov. V našem týmu chce přispět ke komunikaci projektu občanům v obci Hodov a kreativně korigovat konečné výstupy projektu.

Název projektu

Krátký a výstižný název projektu

Kronika života obce Hodov

Web

Adresa webu spojeného s projektem, pokud existuje

http://www.hodov.cz

Zaměření projektu

Jaká oblast činnosti je vašemu projektu nejblíže? Pokud si nevyberete ze seznamu, vyplňte položku JINÉ.

Kultura

Forma realizace

Jaké aktivity použijete k realizaci projektu? Pokud si nevyberete ze seznamu, vyplňte položku JINÉ.

Média (kampaň, tvorba webu, film…)

Popis výchozí situace

Co vás vedlo k rozhodnutí projekt realizovat? Na jakou situaci/problém reagujete vaším projektem?

Iniciátorem původní myšlenky byl Pepa Voborný, který podle zkušeností ze studia historie začal postupně sestavovat rodokmen své rodiny, protože jej zajímalo, odkud jeho předci pocházejí. Došel k zajímavým závěrům. Zjistil, že existuje mnoho zdrojů i o tak malé vesnici, jakou je Hodov. Zjistil, že mnoho lidí sdílí jeho nadšení pro historii. Zjistil také, že mnoho cenných historických dokumentů se skrývá na půdách lidí, kteří je už dávno považují za zapomenuté. Odsud už byl jen krůček k tomu, aby se později setkal se Standou a s Andreou a společně došli k závěru, že by nebylo špatné všechny tyto zdroje sjednotit a vytvořit tak hodnotnou historickou památku pro lidi, kteří mají jakýmkoli způsobem vazbu na naši vesnici.

Popis projektu

Stručně napište, o čem váš projekt je.

Obec Hodov je vesnice s cca 300 obyvateli, která má bohatou a zajímavou historii. V souladu s účelem vzniku Nadace O2 se tento projekt snaží o přiblížení a historické umístění Hodova v toku času. Konkrétně je naším plánem vytvoření univerzálního zdroje dat, který bude sloužit jako nedocenitelná památka pro hodovské i mimohodovské občany. Chceme vytvořit hodovskou kroniku a tu pak prezentovat online na oficiálních stránkách obce a zároveň vytvořit offline tištěnou verzi pro starší spoluobčany, kteří nedisponují dostatečnými technickými znalostmi a zároveň doufáme, že naše aktivita vzbudí zájem i v mladších rodinách, které se budou zajímat o svůj původ.

Cíle projektu

Čeho chcete projektem dosáhnout a jakými aktivitami k tomu dojdete?

Projekt bude mít 3 základní cíle:

  1. Sběr historických materiálů o obci Hodov, o jejich obyvatelích a vývoji obecní kultury, domovní zástavby a demografii.
  2. Zformátování a vytvoření tištěné verze kroniky, která bude kompilací historických záznamů, dokumentů a zmínek o Hodově a bude k dostání jako hmatatelný výsledek projektu.
  3. Vytvoření webové prezentace se sesbíranými texty a obrázkovými galeriemi a realizace interaktivní mapy života jednotlivých rodin v Hodově. Jednotliví obyvatelé tak budou moci procházet historií svého rodu ve všech shromážděných dokumentech (s ohledem na ochranu jejich osobních údajů).

Region, kde bude projekt realizován

Jihovýchod (Jihomoravský kraj, Vysočina)

Místo realizace

Hodov

Kategorie projektu

Malý projekt (10 – 30 tisíc Kč)

Požadovaná částka

Kolik peněz přesně potřebujete na realizaci projektu?

29 000 Kč

Doba realizace projektu

Napište přesná data, od kdy do kdy bude projekt realizován. Minimální 15.9.2011, maximální je 15.3.2012.

15.9.2011 – 1.3.2011

Cílová skupina podle věku

Rodiny s dětmi

Cílová skupina podle lokality

Místní komunita nebo sousedství

Odhad počtu osob, kterých se projekt přímo dotkne

100 – 500

Doporučení

Doporučení dospělé osoby, která zná projektový tým a je s projektem seznámena.

Vztah doporučující osoby k projektovému týmu

starosta obce Hodov

Zdůvodnění doporučení

Zdůvodnění napsané doporučující osobou, text lze vložit např. z emailu.

S aktivitou místních studentů jsem byl seznámen nedávno. Informovali mě o zajímavém nápadu, podle kterého by mohla obec Hodov představit svou historii místním i okolním obyvatelům. V místní škole, v budově obecního úřadu i ve starém obecním archivu byly nalezeny historické kroniky a dokumenty, které popisují několik set let vývoje Hodova. Tyto dokumenty ale obec vždy odmítala půjčovat do soukromých rukou právě kvůli jejich vysoké historické hodnotě. Nápad Pepy Voborného, Standy Jaši a Andrey Večeřové jsem velice přivítal, protože takto může obec formou obecního almanachu poskytnout tyto informace všem lidem bez výhrad. Poprvé tak občané budou moci číst o tom, kdy se jejich rod objevil v obci, kdo byli jejich předci a nebo jaké významné události se ve těchto letech udály.

Zaměstnání doporučující osoby

starosta obce Hodov

www zaměstnavatele

http://www.hodov.cz

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky