Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Bezplatné řešení finančních sporů před finančním arbitrem

Bezplatné řešení finančních sporů před finančním arbitrem


Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele). Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi. Podle zákona o finančním arbitrovi i je finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporů mezi

  1. poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb

ii

  • například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo

spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,

  1. vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné

výměně elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného s s některými provozovateli veřejné dopravy,

  1. věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo

zprostředkování spotřebitelského úvěru iii

  • například spor zákazníka s věřitelem

o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,

  1. investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními

společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti iv – například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků. Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen již k 1. 1. 2003, a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie, pro řešení sporů z platebního styku. Od 1. 7. 2011 je finanční arbitr příslušný k rozhodování dalších, výše uvedených sporů, tedy sporů ze spotřebitelského úvěru a kolektivního investování. Finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí a za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě. Úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, v jejímž čele finanční arbitr stojí. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb, držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru a spotřebitele z fondu kolektivního investování). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář, včetně vzorově vyplněného formuláře návrhu. Občané se mohou na finančního arbitra obracet také s dotazy, které se týkají jeho činnosti.

PřílohaVelikost
Leták ke službě finančního arbitra415.64 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky