Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Informace FÚ v Třebíči ke změnám v roce 2011

Informace FÚ v Třebíči ke změnám v roce 2011


Informace o konci daňové složenky

(viz přiložený soubor č.1)

Informace o novele zákona o dani z nemovitostí

Dne 1. 1. 2011 nabývá účinnosti novela ZDNE provedená zákonem č. 281/2009 Sb. – nově je zde zakotvená zejména možnost podat daňové přiznání za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu nebo samostatném nebytovém prostoru

Nové tiskopisy daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011

(viz přiložený soubor č.2 )

Složenky pro platby daně z nemovitostí v roce 2011

Daňovou složenku nahradí běžná složenka typu A, u níž bude poplatník hradit poštovní poplatek. Dosavadní způsob hromadného zpracování, termíny distribuce složenek, tisk údajů o výši a splatnosti daně a další informace na alonži složenky by měly být zachovány.

Dne 1.1.2011 nabývá účinnosti zákon č.280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“).

Tento zákon nahrazuje dosavadní procesní předpis, a to zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“).

Daňový řád přináší celou řadu novinek, s kterými bychom Vás rádi alespoň ve stručnosti seznámili. (viz přiložený soubor č.3)

Jednou z podstatných změn zakotvených v daňovém řádu je nově zavedený pojem:

Pokuta za opožděné tvrzení daně

Pokud daňový subjekt nepodá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo jej podá po stanovené lhůtě se zpožděním delším než 5 pracovních dnů, je povinen uhradit pokutu ve výši stanovené zákonem, která podle ust. § 250 odst. 1 daňového řádu činí:

0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně

Daňový řád stanoví, že výše pokuty za nepodání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání, nebo podání po stanovené lhůtě se zpožděním delším 5 pracovních dnů, bude činit vždy minimálně 500 Kč, pokud nebude vypočtená částka pokuty vyšší. Daňový řád také stanoví maximální výši pokuty, která činí 300 000 Kč.

Pokuta se daňovému subjektu sděluje platebním výměrem, přičemž je splatná do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Správce daně stanovenou pokutu nebude moci zcela ani částečně prominout. Zanikla možnost prominutí příslušenství daně z důvodu odstranění tvrdosti.

PřílohaVelikost
Příloha č.1 - Konec danove slozenky.pdf316.74 KB
Příloha č.2 - Tiskopisy.zip629.27 KB
Příloha č.3 - Danovy rad.pdf355.69 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky