Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Výsledky voleb v obci Hodov.

Starosta obce/městyse Hodov podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je

volební místnost OBECNÍHO ÚŘADU HODOV č. p. 54

pro voliče bydlící v obci Hodov.

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  2. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad/úřad městyse a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Hodově dne 3.5.2010

Pavel Klíma
starosta

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky