Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce


I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hodov

Obecni uřad Hodov v souladu s ustanovenim § 93 odst. 1 zakona č. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zřizeni), v platnem zněni, informuje o konani ustavujiciho zasedani Zastupitelstva obce Hodov, svolaneho dosavadnim starostou obce Pavlem Klímou v souladu s § 91 odst. 1 zakona o obcich.

Místo konání: Obec Hodov – mistnost obecniho uřadu, Hodov č. p. 54

Doba konání: 6.11. 2010 od 20:00

Navržený program:

 1. Určeni ověřovatelů zapisu (§ 95 odst. 1 zakona o obcich)

a zapisovatele

 1. Schvaleni programu
 2. Volba starosty a mistostarosty
 1. určeni počtu mistostarostů
 2. určeni, ktere funkce budou členove zastupitelstva

vykonavat jako dlouhodobě uvolněni (§ 71 zakona o obcich)

 1. určeni způsobu volby starosty a mistostarosty
 2. volba starosty
 3. volba mistostarosty
 1. Zřizeni finančniho a kontrolniho vyboru
 1. určeni počtu členů finančniho a kontrolniho vyboru
 2. volba předsedy finančniho vyboru
 3. volba předsedy kontrolniho vyboru
 4. volba členů finančniho vyboru
 5. volba členů kontrolniho vyboru
 1. Rozhodnuti o odměnach za vykon funkci neuvolněnych členů

zastupitelstva (§ 72 zakona o obcich)

 1. Diskuse

Před schvalenim programu složi členove zastupitelstva obce slib.

V obci Hodov, dne 29.10.2010

.............­..............

dosavadni starosta obce Hodov

Vyvěšeno na uředni desce dne: 29.10.2010

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky