Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011, 2012, 2013

Rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011, 2012, 2013


Obec Hodov zveřejňuje návrhy příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2010 a dále rozpočtové výhledy na roky 2011, 2012, 2013:

  • Návrh rozpočetu obce Hodov na rok 2010
  • Rozpočtový výhled na rok 2011
  • Rozpočtový výhled na rok 2012
  • Rozpočtový výhled na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Hodov na rok 2010 – příjmy

OdPa Pol Popis návrh 2010

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 300 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO z OSVČ 1 000 000,00 Kč

1113 daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 1 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 Kč
1122 Daň z příjmů PO za obce 2 000,00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 750 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psů 1 000,00 Kč

1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 180 000,00 Kč

4111 neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.s. 22 000,00 Kč
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 20 000,00 Kč

4113 Neinvestiční přijaté transf. 2 000 000,00 Kč

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 80 000,00 Kč

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 230 000,00 Kč

4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Územní 22 000,00 Kč

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100 000,00 Kč
1031
pěstební činnost celkem 200 000,00 Kč
2221
provoz vedřejné silniční dopravy celkem 2 000,00 Kč
3341
rozhlas a televize celkem 34 000,00 Kč
3392
zájmová činnost v kultuře celkem 13 000,00 Kč
3612
bytové hospodářství celkem 15 000,00 Kč
3722
sběr a svoz komunílních odpadů celkem 15 000,00 Kč
6171
Činnost místní správy celkem 60 000,00 Kč
6310
obecné příjmy z fin. operací 10 000,00 Kč


příjmy celkem 5 508 000,00 Kč

Návrh rozpočtu obce Hodov na rok 2010– výdaje
       
OdPa   popis návrh 2010
1031   pěstební činnost celkem 165 000,00 Kč
2119   ostatní záležitosti energetiky celkem 500,00 Kč
2221   provoz veřejné silniční dodpravy celkem 5 000,00 Kč
2310   pitná voda celkem 3 000,00 Kč
3111   mateřské školy 254 000,00 Kč
3113   základní školy celkem 100 000,00 Kč
3141   příspěvek na činnost obcí 1 500,00 Kč
3314   činnosti knihovnické celkem 17 000,00 Kč
3341   rozhlas, televize celkem 215 000,00 Kč
3392   zájmová činnost v kultuře 41 000,00 Kč
3399   ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 7 500,00 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost celkem 40 000,00 Kč
3612   bytové hospodářství celkem 150 000,00 Kč
3613   nebytové hospodářství 10 000,00 Kč
3631   veřejné osvětlení celkem 10 000,00 Kč
3633   výstavba a údržba místních inž. Sítí 125 000,00 Kč
3636   územní rozvoj 152 000,00 Kč
3722   sběr a svoz komunálního odpadu celkem 42 000,00 Kč
3745   péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 150 000,00 Kč
5512   požární ochrana celkem 34 000,00 Kč
6112   zastupitelstva obcí celkem 220 000,00 Kč
6117   volby 17 000,00 Kč
6171   činnost místní správy 604 000,00 Kč
6310   obecné výdaje z fin.operací celkem 5 000,00 Kč
6409   ostatní činnost celkem 3 139 500,00 Kč
    celkem 5 508 000,00 Kč

Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2011– příjmy
OdPa Pol Popis návrh 2011

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 250 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO z OSVČ 900 000,00 Kč

1113 daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 1 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 Kč
1122 Daň z příjmů PO za obce 2 000,00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 700 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psů 1 000,00 Kč

1361 Správní poplatky 2 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 150 000,00 Kč

4111 neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.s. 25 000,00 Kč
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 20 000,00 Kč

4113 Neinvestiční přijaté transf. 2 000 000,00 Kč

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 80 000,00 Kč

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 Kč

4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Územní 22 000,00 Kč

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100 000,00 Kč
1031
pěstební činnost celkem 180 000,00 Kč
2221
provoz veřejné silniční dopravy celkem 2 000,00 Kč
3341
rozhlas a televize celkem 34 000,00 Kč
3392
zájmová činnost v kultuře celkem 13 000,00 Kč
3612
bytové hospodářství celkem 20 000,00 Kč
3722
sběr a svoz komunálních odpadů celkem 20 000,00 Kč
6171
Činnost místní správy celkem 60 000,00 Kč
6310
obecné příjmy z fin. operací 10 000,00 Kč


příjmy celkem 5 242 000,00 Kč

Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2011– výdaje
       
OdPa   popis návrh 2011
1031   pěstební činnost celkem 165 000,00 Kč
2119   ostatní záležitosti energetiky celkem 500,00 Kč
2221   provoz veřejné silniční dopravy celkem 5 000,00 Kč
2310   pitná voda celkem 3 000,00 Kč
3111   mateřské školy 254 000,00 Kč
3113   základní školy celkem 100 000,00 Kč
3141   příspěvek na činnost obcí 1 500,00 Kč
3314   činnosti knihovnické celkem 17 000,00 Kč
3341   rozhlas, televize celkem 190 000,00 Kč
3392   zájmová činnost v kultuře 41 000,00 Kč
3399   ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 8 000,00 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost celkem 40 000,00 Kč
3612   bytové hospodářství celkem 100 000,00 Kč
3613   nebytové hospodářství 10 000,00 Kč
3631   veřejné osvětlení celkem 10 000,00 Kč
3633   výstavba a údržba místních inž. Sítí 125 000,00 Kč
3636   územní rozvoj 152 000,00 Kč
3722   sběr a svoz komunálního odpadu celkem 42 000,00 Kč
3745   péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 150 000,00 Kč
5512   požární ochrana celkem 34 000,00 Kč
6112   zastupitelstva obcí celkem 220 000,00 Kč
6117   volby 17 000,00 Kč
6171   činnost místní správy 504 000,00 Kč
6310   obecné výdaje z fin.operací celkem 5 000,00 Kč
6409   ostatní činnost celkem 3 048 000,00 Kč
    celkem 5 242 000,00 Kč

Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2012– výdaje
       
OdPa   popis návrh 2012
1031   pěstební činnost celkem 165 000,00 Kč
2119   ostatní záležitosti energetiky celkem 500,00 Kč
2221   provoz veřejné silniční dopravy celkem 5 000,00 Kč
2310   pitná voda celkem 3 000,00 Kč
3111   mateřské školy 254 000,00 Kč
3113   základní školy celkem 100 000,00 Kč
3141   příspěvek na činnost obcí 1 500,00 Kč
3314   činnosti knihovnické celkem 17 000,00 Kč
3341   rozhlas, televize celkem 190 000,00 Kč
3392   zájmová činnost v kultuře 41 000,00 Kč
3399   ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 8 000,00 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost celkem 40 000,00 Kč
3612   bytové hospodářství celkem 100 000,00 Kč
3613   nebytové hospodářství 10 000,00 Kč
3631   veřejné osvětlení celkem 10 000,00 Kč
3633   výstavba a údržba místních inž. Sítí 125 000,00 Kč
3636   územní rozvoj 152 000,00 Kč
3722   sběr a svoz komunálního odpadu celkem 42 000,00 Kč
3745   péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 150 000,00 Kč
5512   požární ochrana celkem 34 000,00 Kč
6112   zastupitelstva obcí celkem 220 000,00 Kč
6117   volby 17 000,00 Kč
6171   činnost místní správy 590 000,00 Kč
6310   obecné výdaje z fin.operací celkem 5 000,00 Kč
6409   ostatní činnost celkem 3 033 000,00 Kč
    celkem 5 313 000,00 Kč

Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2012– příjmy
OdPa Pol Popis návrh 2012

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 250 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO z OSVČ 900 000,00 Kč

1113 daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 1 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 Kč
1122 Daň z příjmů PO za obce 2 000,00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 750 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psů 1 000,00 Kč

1361 Správní poplatky 3 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 150 000,00 Kč

4111 neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.s. 25 000,00 Kč
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 30 000,00 Kč

4113 Neinvestiční přijaté transf. 2 000 000,00 Kč

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 80 000,00 Kč

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 Kč

4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Územní 30 000,00 Kč

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100 000,00 Kč
1031
pěstební činnost celkem 180 000,00 Kč
2221
provoz veřejné silniční dopravy celkem 4 000,00 Kč
3341
rozhlas a televize celkem 34 000,00 Kč
3392
zájmová činnost v kultuře celkem 13 000,00 Kč
3612
bytové hospodářství celkem 20 000,00 Kč
3722
sběr a svoz komunálních odpadů celkem 20 000,00 Kč
6171
Činnost místní správy celkem 60 000,00 Kč
6310
obecné příjmy z fin. operací 10 000,00 Kč


příjmy celkem 5 313 000,00 Kč

Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2013– výdaje
       
OdPa   popis návrh 2013
1031   pěstební činnost celkem 165 000,00 Kč
2119   ostatní záležitosti energetiky celkem 500,00 Kč
2221   provoz veřejné silniční dopravy celkem 5 000,00 Kč
2310   pitná voda celkem 3 000,00 Kč
3111   mateřské školy 254 000,00 Kč
3113   základní školy celkem 100 000,00 Kč
3141   příspěvek na činnost obcí 1 500,00 Kč
3314   činnosti knihovnické celkem 17 000,00 Kč
3341   rozhlas, televize celkem 190 000,00 Kč
3392   zájmová činnost v kultuře 41 000,00 Kč
3399   ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 8 000,00 Kč
3419   Ostatní tělovýchovná činnost celkem 40 000,00 Kč
3612   bytové hospodářství celkem 100 000,00 Kč
3613   nebytové hospodářství 10 000,00 Kč
3631   veřejné osvětlení celkem 10 000,00 Kč
3633   výstavba a údržba místních inž. Sítí 125 000,00 Kč
3636   územní rozvoj 152 000,00 Kč
3722   sběr a svoz komunálního odpadu celkem 42 000,00 Kč
3745   péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem 150 000,00 Kč
5512   požární ochrana celkem 34 000,00 Kč
6112   zastupitelstva obcí celkem 220 000,00 Kč
6117   volby 17 000,00 Kč
6171   činnost místní správy 590 000,00 Kč
6310   obecné výdaje z fin.operací celkem 5 000,00 Kč
6409   ostatní činnost celkem 3 183 000,00 Kč
    celkem 5 463 000,00 Kč

Návrh rozpočtu - výhled obce Hodov na rok 2013 - příjmy
OdPa Pol Popis návrh 2013

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 350 000,00 Kč
1112 Daň z příjmů FO z OSVČ 900 000,00 Kč

1113 daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů 1 000,00 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 Kč
1122 Daň z příjmů PO za obce 2 000,00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 750 000,00 Kč
1341 Poplatek ze psů 1 000,00 Kč

1361 Správní poplatky 3 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 150 000,00 Kč

4111 neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl.s. 25 000,00 Kč
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 30 000,00 Kč

4113 Neinvestiční přijaté transf. 2 000 000,00 Kč

4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 85 000,00 Kč

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 Kč

4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozp. Územní 35 000,00 Kč

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 100 000,00 Kč
1031
pěstební činnost celkem 220 000,00 Kč
2221
provoz veřejné silniční dopravy celkem 4 000,00 Kč
3341
rozhlas a televize celkem 34 000,00 Kč
3392
zájmová činnost v kultuře celkem 13 000,00 Kč
3612
bytové hospodářství celkem 20 000,00 Kč
3722
sběr a svoz komunálních odpadů celkem 20 000,00 Kč
6171
Činnost místní správy celkem 60 000,00 Kč
6310
obecné příjmy z fin. operací 10 000,00 Kč


příjmy celkem 5 463 000,00 Kč

 

PřílohaVelikost
rozpočet 2010 vč.OdPa_.xls45.5 KB
rozpočet-výhled 2011, 2012,2013.xls36 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky