Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Rozpočtový výhled obce Hodov na roky 2012 - 2014

Rozpočtový výhled obce Hodov na roky 2012 - 2014


Níže naleznete rozpočtový výhled obce Hodov na roky 2012 - 2014.

návrh 2012

  A B C D
1 Rozpočtový
výhled  obce Hodov na rok 2012– příjmy
 
2 OdPa Pol Popis              návrh 2012
3   1111 Daň z příjmů
FO ze závislé činnosti                     
250,000.00
4       1112 Daň z příjmů
FO z OSVČ                     
900,000.00
5   1113 daň z příjmu
fyzických osob z kapit. výnosů
1,000.00 Kč
6         1121 Daň z příjmů
právnických osob           
450,000.00
7        1122 Daň z příjmů
PO za obce                    
2,000.00 Kč
8         1211 Daň z přidané
hodnoty                        
750,000.00
9       1341 Poplatek ze psů                                    1,000.00 Kč
10   1361 Správní poplatky 3,000.00 Kč
11       1511 Daň z nemovitosti                                    150,000.00
12   4111 neinvestiční
přijaté transf. z všeob. pokl.s.
25,000.00
13       4112 Neinvestiční
přijaté dotace ze SR            
30,000.00
14   4113 Neinvestiční
přijaté transf.
2,000,000.00
15   4116 Ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze st. rozpočtu
80,000.00
16   4122 Neinvestiční
přijaté transfery od krajů
200,000.00
17   4129 Ostatní neinvestiční 
přijaté transfery od rozp. Územní
30,000.00
18   4213 Investiční přijaté
transfery ze státních fondů
100,000.00
19 1031   pěstební činnost
celkem
180,000.00
20 2221   provoz veřejné
silniční dopravy celkem
4,000.00 Kč
21 3341   rozhlas a televize
celkem
34,000.00
22 3392   zájmová činnost
v kultuře celkem
13,000.00
23 3612   bytové hospodářství
celkem
20,000.00
24 3722   sběr a 
svoz komunálních odpadů celkem
20,000.00
25 6171   Činnost místní
správy celkem
60,000.00
26 6310   obecné příjmy
z fin. operací
10,000.00
27     příjmy celkem 5,313,000.00
28        
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         
50         
51         
52  Rozpočtový
výhled   obce Hodov na rok 2012– výdaje
 

53
       
54  OdPa   popis návrh 2012
55 1031   pěstební činnost celkem 165,000.00
56 2119   ostatní záležitosti
energetiky celkem
500.00
57 2221   provoz veřejné silniční
dopravy celkem
5,000.00
58 2310   pitná voda celkem 3,000.00
59 3111   mateřské školy 254,000.00
60 3113   základní školy celkem 100,000.00
61 3141   příspěvek na činnost
obcí
1,500.00
62 3314   činnosti knihovnické
celkem
17,000.00
63 3341   rozhlas, televize celkem 190,000.00
64 3392   zájmová činnost v
kultuře
41,000.00
65 3399   ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl.prostř.
8,000.00
66 3419   Ostatní  tělovýchovná
činnost celkem
40,000.00
67 3612   bytové hospodářství
celkem
100,000.00
68 3613   nebytové hospodářství 10,000.00
69 3631   veřejné osvětlení
celkem
10,000.00
70 3633   výstavba a údržba
místních inž. Sítí
125,000.00
71 3636   územní rozvoj 152,000.00
72 3722   sběr a svoz komunálního
odpadu celkem
42,000.00
73 3745   péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň celkem
150,000.00
74 5512   požární ochrana celkem 34,000.00
75 6112   zastupitelstva obcí
celkem
220,000.00
76 6117   volby 17,000.00
77 6171   činnost místní správy 590,000.00
78 6310   obecné výdaje z fin.operací
celkem
5,000.00
79 6409   ostatní činnost celkem 3,033,000.00
80     celkem 5,313,000.00
81        
82         
83         
84  V Hodově 22.11.2009     Pavel Klíma
85       starosta obce

86
       

návrh 2013

  A B C D
1 Rozpočtový
výhled  obce Hodov na rok 2013 - příjmy
 
2 OdPa Pol Popis              návrh 2013
3   1111 Daň z příjmů
FO ze závislé činnosti                     
350,000.00
4       1112 Daň z příjmů
FO z OSVČ                     
900,000.00
5   1113 daň z příjmu
fyzických osob z kapit. výnosů
1,000.00 Kč
6         1121 Daň z příjmů
právnických osob           
450,000.00
7        1122 Daň z příjmů
PO za obce                    
2,000.00 Kč
8         1211 Daň z přidané
hodnoty                        
750,000.00
9       1341 Poplatek ze psů                                    1,000.00 Kč
10   1361 Správní poplatky 3,000.00 Kč
11       1511 Daň z nemovitosti                                    150,000.00
12   4111 neinvestiční
přijaté transf. z všeob. pokl.s.
25,000.00
13       4112 Neinvestiční
přijaté dotace ze SR            
30,000.00
14   4113 Neinvestiční
přijaté transf.
2,000,000.00
15   4116 Ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze st. rozpočtu
85,000.00
16   4122 Neinvestiční
přijaté transfery od krajů
200,000.00
17   4129 Ostatní neinvestiční 
přijaté transfery od rozp. Územní
35,000.00
18   4213 Investiční přijaté
transfery ze státních fondů
100,000.00
19 1031   pěstební činnost
celkem
220,000.00
20 2221   provoz veřejné
silniční dopravy celkem
4,000.00 Kč
21 3341   rozhlas a televize
celkem
34,000.00
22 3392   zájmová činnost
v kultuře celkem
13,000.00
23 3612   bytové hospodářství
celkem
20,000.00
24 3722   sběr a 
svoz komunálních odpadů celkem
20,000.00
25 6171   Činnost místní
správy celkem
60,000.00
26 6310   obecné příjmy
z fin. operací
10,000.00
27     příjmy celkem 5,463,000.00
28        
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         
50         
51         
52  Rozpočtový
výhled   obce Hodov na rok 2013– výdaje
 

53
       
54  OdPa   popis návrh 2013
55 1031   pěstební činnost celkem 165,000.00
56 2119   ostatní záležitosti
energetiky celkem
500.00
57 2221   provoz veřejné silniční
dopravy celkem
5,000.00
58 2310   pitná voda celkem 3,000.00
59 3111   mateřské školy 254,000.00
60 3113   základní školy celkem 100,000.00
61 3141   příspěvek na činnost
obcí
1,500.00
62 3314   činnosti knihovnické
celkem
17,000.00
63 3341   rozhlas, televize celkem 190,000.00
64 3392   zájmová činnost v
kultuře
41,000.00
65 3399   ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl.prostř.
8,000.00
66 3419   Ostatní  tělovýchovná
činnost celkem
40,000.00
67 3612   bytové hospodářství
celkem
100,000.00
68 3613   nebytové hospodářství 10,000.00
69 3631   veřejné osvětlení
celkem
10,000.00
70 3633   výstavba a údržba
místních inž. Sítí
125,000.00
71 3636   územní rozvoj 152,000.00
72 3722   sběr a svoz komunálního
odpadu celkem
42,000.00
73 3745   péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň celkem
150,000.00
74 5512   požární ochrana celkem 34,000.00
75 6112   zastupitelstva obcí
celkem
220,000.00
76 6117   volby 17,000.00
77 6171   činnost místní správy 590,000.00
78 6310   obecné výdaje z fin.operací
celkem
5,000.00
79 6409   ostatní činnost celkem 3,183,000.00
80     celkem 5,463,000.00
81        
82         
83         
84  V Hodově 22.11.2009     Pavel Klíma
85       starosta obce

86
       

rozpočet 2011

  A B C D
1 Návrh
rozpočtu   obce Hodov na rok 2011 - příjmy
 
2 OdPa Pol Popis              návrh 2011
3   1111 Daň z příjmů
FO ze závislé činnosti                     
350,000.00
4       1112 Daň z příjmů
FO z OSVČ                     
900,000.00
5   1113 daň z příjmu
fyzických osob z kapit. výnosů
1,000.00 Kč
6         1121 Daň z příjmů
právnických osob           
450,000.00
7        1122 Daň z příjmů
PO za obce                    
1,000.00 Kč
8         1211 Daň z přidané
hodnoty                        
750,000.00
9       1341 Poplatek ze psů                                    1,000.00 Kč
10       1511 Daň z nemovitosti                                    200,000.00
11       4112 Neinvestiční
přijaté dotace ze SR            
80,000.00
12   4122 Neinvestiční
přijaté transfery od krajů
100,000.00
13   4213 Investiční přijaté
transfery ze státních fondů
1,000,000.00
14 1031   pěstební činnost
celkem
200,000.00
15 2221   provoz veřejné
silniční dopravy celkem
1,000.00 Kč
16 3341   rozhlas a televize
celkem
30,000.00
17 3392   zájmová činnost
v kultuře celkem
15,000.00
18 3612   bytové hospodářství
celkem
15,000.00
19 3722   sběr a 
svoz komunálních odpadů celkem
55,000.00
20 6171   Činnost místní
správy celkem
60,000.00
21 6310   obecné příjmy
z fin. operací
10,000.00
22     příjmy celkem 4,219,000.00
23        
24         
25         
26  Návrh
rozpočtu    obce Hodov na rok 2011– výdaje
 

27
OdPa   popis návrh 2011
28 1031   pěstební činnost celkem 165,000.00
29 2221   provoz veřejné silniční
dopravy celkem
5,000.00
30 2310   pitná voda celkem 3,000.00
31 3111   mateřské školy 260,000.00
32 3113   základní školy celkem 20,000.00
33 3314   činnosti knihovnické
celkem
17,000.00
34 3341   rozhlas, televize celkem 150,000.00
35 3392   zájmová činnost v
kultuře
20,000.00
36 3399   ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl.prostř.
5,000.00
37 3419   Ostatní  tělovýchovná
činnost celkem
25,000.00
38 3612   bytové hospodářství
celkem
20,000.00
39 3613   nebytové hospodářství 10,000.00
40 3631   veřejné osvětlení
celkem
35,000.00
41 3633   výstavba a údržba
místních inž. Sítí
250,000.00
42 3636   územní rozvoj 10,000.00
43 3722   sběr a svoz komunálního
odpadu celkem
60,000.00
44 3745   péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň celkem
50,000.00
45 5512   požární ochrana celkem 10,000.00
46 6112   zastupitelstva obcí
celkem
180,000.00
47 6171   činnost místní správy 600,000.00
48 6310   obecné výdaje z fin.operací
celkem
5,000.00
49 6409   ostatní činnost celkem 2,319,000.00
50     celkem 4,219,000.00
51        
52  V Hodově dne 26.11.2010     Pavel Klíma
53       starosta obce

54
       

návrh 2014

  A B C D
1 Rozpočtový
výhled obce Hodov na rok 2014 - příjmy
 

2
OdPa Pol Popis              návrh 2014
3   1111 Daň z příjmů
FO ze závislé činnosti                     
370,000.00
4       1112 Daň z příjmů
FO z OSVČ                     
950,000.00
5   1113 daň z příjmu
fyzických osob z kapit. výnosů
1,000.00 Kč
6         1121 Daň z příjmů
právnických osob           
400,000.00
7        1122 Daň z příjmů
PO za obce                    
1,000.00 Kč
8         1211 Daň z přidané
hodnoty                        
770,000.00
9       1341 Poplatek ze psů                                    1,000.00 Kč
10       1511 Daň z nemovitosti                                    200,000.00
11       4112 Neinvestiční
přijaté dotace ze SR            
90,000.00
12   4122 Neinvestiční
přijaté transfery od krajů
90,000.00
13   4213 Investiční přijaté
transfery ze státních fondů
1,000,000.00
14 1031   pěstební činnost
celkem
150,000.00
15 2221   provoz veřejné
silniční dopravy celkem
1,000.00 Kč
16 3341   rozhlas a televize
celkem
30,000.00
17 3392   zájmová činnost
v kultuře celkem
15,000.00
18 3612   bytové hospodářství
celkem
20,000.00
19 3722   sběr a 
svoz komunálních odpadů celkem
60,000.00
20 6171   Činnost místní
správy celkem
65,000.00
21 6310   obecné příjmy
z fin. operací
10,000.00
22     příjmy celkem 4,224,000.00
23        
24         
25         
26  Rozpočtový
výhled obce Hodov na rok 2014 - výdaje
 
27 OdPa   popis návrh 2014
28 1031   pěstební činnost celkem 160,000.00
29 2221   provoz veřejné silniční
dopravy celkem
7,000.00
30 2310   pitná voda celkem 4,000.00
31 3111   mateřské školy 270,000.00
32 3113   základní školy celkem 25,000.00
33 3314   činnosti knihovnické
celkem
17,000.00
34 3341   rozhlas, televize celkem 150,000.00
35 3392   zájmová činnost v
kultuře
20,000.00
36 3399   ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl.prostř.
5,000.00
37 3419   Ostatní  tělovýchovná
činnost celkem
20,000.00
38 3612   bytové hospodářství
celkem
25,000.00
39 3613   nebytové hospodářství 10,000.00
40 3631   veřejné osvětlení
celkem
40,000.00
41 3633   výstavba a údržba
místních inž. Sítí
300,000.00
42 3636   územní rozvoj 20,000.00
43 3722   sběr a svoz komunálního
odpadu celkem
70,000.00
44 3745   péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň celkem
50,000.00
45 5512   požární ochrana celkem 15,000.00
46 6112   zastupitelstva obcí
celkem
180,000.00
47 6171   činnost místní správy 600,000.00
48 6310   obecné výdaje z fin.operací
celkem
5,000.00
49 6409   ostatní činnost celkem 2,231,000.00
50     celkem 4,224,000.00
51        
52  V Hodově dne 26.11.2010     Pavel Klíma
53       starosta obce

54
       

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky