Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku


OBEC HODOV

675 04 HODOV 54

Tel.: 564103506

Mob.: 724924954

E-mail.: ou.hodov@horacko.cz

IČ: 00376850

Datum: 19.11..2010

Záměr prodeje pozemku

Obce Hodova se sídlem Hodov 54

Zveřejňuje V souladu s § 39 zák.č.128/2000 sb.(záměr obce) a s 1. zasedání zastupitelstva Obce Hodov konaného dne 19.11.2010 záměr prodeje níže uvedených pozemků v k.ú. Hodov ve vlastnictví obce Hodov panu Romanu Soldánovi Pozemky: st.167 o výměře 114m2 a trvalý travní porost 420/3 o výměře 840m2p.č. Uvedené pozemky jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč na LV pro Obec Hodov

Pavel Klíma

starosta

Vyvěšeno: 19.11..2010

Sejmuto: 4.12..2010

Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky