Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Územní plánování / 08.06.2016 18:00 Projednání územního plánu obce Hodov

08.06.2016 18:00 Projednání územního plánu obce Hodov


Zastupitelstvo obce Hodov zve k veřejnému projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Hodov, které se uskuteční ve středu 08.06.2016 v 18:00 hodin v obci Hodov v místním pohostinství.

K veřejnému projednání je přizvána Obec Hodov, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Námitky proti návrhu Územního plánu Hodov mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Upozornění: K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. K námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, se nepřihlíží.

Hodov-pecet
Vyvěšeno na úřední desce: 
06.06.2016

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky