Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Archív / Informace obecního úřadu duben 2022

Informace obecního úřadu duben 2022


22-ulozite-duben.jpg
22-ou-uredni-deska-ESKO-T s.r.o. - třídění odpadu 2021.jpg

Vážení občané,

  1. Zastupitelstvo obce Hodov Vám děkuje za dobré třídění odpadů v naší obci. Obec Hodov byla vyhodnocena na druhém místě z 85 obcí za nejnižší produkci směsného komunálního odpadu za rok 2021. Produkce byla 106,09 kg na obyvatele za rok. Za tento výsledek Obec Hodov obdržela finanční odměnu 4000 Kč. Jen pro Vaší informaci: Průměr svazku 85 obcí je 177 kg na obyvatele za rok a průměr kraje Vysočina je 181 kg na obyvatele za rok. Nyní platíme za tunu uložení do 200 kg na osobu 500 Kč. Od příštího roku, pokud některé obce budou mít větší množství odpadu než 200 kg na osobu za rok, budou mít poplatek životnímu prostředí 900 Kč. Věříme, že takto úspěšní v třídění odpadů budeme i v letošním roce.
  2. Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s okolními obcemi zve všechny, kterým záleží na zachování naší krajiny a bezpečném životním prostředí, na celorepublikovou akci dne 9. dubna 2022 ve 14:00 do zámeckého parku v Budišově. Špekáčky s sebou, pivo a limo zdarma.
  3. Dne 23.4.2022 od 7:30 – 7:45 bude proveden svoz nebezpečného odpadu na obvyklém místě u místního pohostinství.
  4. V letošním roce nebude provedeno Krajskou správou silnic zametení posypu na místních komunikacích, a to z důvodů nedostatku přídělu nafty. Zastupitelstvo obce žádá občany, aby v rámci svých možností, provedli tento úklid v okolí svého bydliště.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky