Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Rozpočet obce / Návrh rozpočtu na rok 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012


Níže naleznete návrh rozpočtu obce pro rok 2012.

1 Návrh
rozpočtu  obce Hodov na rok 2012– příjmy
 
2 OdPa Pol Popis              návrh 2012
3   1111 Daň z příjmů
FO ze závislé činnosti                     
350,000.00
4       1112 Daň z příjmů
FO z OSVČ                     
900,000.00
5   1113 daň z příjmu
fyzických osob z kapit. výnosů
1,000.00 Kč
6         1121 Daň z příjmů
právnických osob           
450,000.00
7        1122 Daň z příjmů
PO za obce                    
2,000.00 Kč
8         1211 Daň z přidané
hodnoty                        
750,000.00
9       1341 Poplatek ze psů                                    1,000.00 Kč
10   1361 Správní poplatky 2,000.00 Kč
11       1511 Daň z nemovitosti                                    200,000.00
12   4111 neinvestiční
přijaté transf. z všeob. pokl.s.
25,000.00
13       4112 Neinvestiční
přijaté dotace ze SR            
80,000.00
14   4113 Neinvestiční
přijaté transf.
100,000.00
15   4116 Ostatní neinvestiční 
přijaté transfery ze st. rozpočtu
20,000.00
16   4122 Neinvestiční
přijaté transfery od krajů
100,000.00
17   4129 Ostatní neinvestiční 
přijaté transfery od rozp. Územní
10,000.00
18   4213 Investiční přijaté
transfery ze státních fondů
100,000.00
19 1031   pěstební činnost
celkem
250,000.00
20 2221   provoz veřejné
silniční dopravy celkem
2,000.00 Kč
21 3341   rozhlas a televize
celkem
40,000.00
22 3392   zájmová činnost
v kultuře celkem
15,000.00
23 3612   bytové hospodářství
celkem
20,000.00
24 3722   sběr a 
svoz komunálních odpadů celkem
20,000.00
25 6171   Činnost místní
správy celkem
30,000.00
26 6310   obecné příjmy
z fin. operací
10,000.00
27     příjmy celkem 3,478,000.00
28        
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         
50         
51         
52  Návrh
rozpočtu    obce Hodov na rok 2012– výdaje
 

53
OdPa   popis návrh 2012
54 1031   pěstební činnost celkem 165,000.00
55 2221   provoz veřejné silniční
dopravy celkem
6,500.00
56 2310   pitná voda celkem 3,000.00
57 3111   mateřské školy 260,000.00
58 3113   základní školy celkem 30,600.00
59 3314   činnosti knihovnické
celkem
17,000.00
60 3341   rozhlas, televize celkem 150,000.00
61 3392   zájmová činnost v
kultuře
20,000.00
62 3399   ostatní záležitosti
kultury, církví a sděl.prostř.
25,000.00
63 3419   Ostatní  tělovýchovná
činnost celkem
20,000.00
64 3612   bytové hospodářství
celkem
20,000.00
65 3613   nebytové hospodářství 10,000.00
66 3631   veřejné osvětlení
celkem
35,000.00
67 3633   výstavba a údržba
místních inž. Sítí
250,000.00
68 3636   územní rozvoj 10,000.00
69 3722   sběr a svoz komunálního
odpadu celkem
90,000.00
70 3745   péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň celkem
10,000.00
71 5512   požární ochrana celkem 10,000.00
72 6112   zastupitelstva obcí
celkem
180,000.00
73 6171   činnost místní správy 600,000.00
74 6310   obecné výdaje z fin.operací
celkem
5,000.00
75 6409   ostatní činnost celkem 1,560,900.00
76     celkem 3,478,000.00
77        
78         
79         
80         
81  V Hodově 24.11.2011     Klíma Pavel
82       starosta obce
83        

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky