Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Úložiště radioaktivních odpadů / 30.1.2019 Rada SÚRAO rozhodnutí o zúžení počtu lokalit pro hlubinné úložiště odložila

30.1.2019 Rada SÚRAO rozhodnutí o zúžení počtu lokalit pro hlubinné úložiště odložila


Pro zúžení výběru lokalit pro HÚ je nutné dokončit geofyzikální průzkumy, rozhodla o tom Rada SÚRAO

Rada SÚRAO dnes jednomyslně rozhodla o nutnosti doplnění faktických a věcných informací pro možnost relevantního posouzení lokalit pro potenciální umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu.

„Rada SÚRAO ke svému finálnímu stanovisku požaduje zpracovat kompletní harmonogram postupu, včetně zahrnutí výsledků geofyzikálních výzkumů v širším okolí lokalit. To vše zároveň i v návaznosti na přípravu odpovídající legislativy pro zajištění transparentnosti celého procesu a také možnosti zapojení obcí do konkrétního výběru lokalit.“ Uvedl to po jednání Rady SÚRAO její předseda a náměstek ministryně průmyslu a obchodu René Neděla.

Předmětem posouzení SÚRAO je celkem 9 lokalit pro potenciální umístnění budoucího hlubinného úložiště. Jedná se o lokality Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Janoch, Kraví hora, Magdaléna a Na Skalním, které se nacházejí v kraji Západočeském, Jihočeském, Jihomoravském, Ústeckém a kraji Vysočina.

„Všechny dosavadní analýzy, na jejichž základě mělo být Radou učiněno rozhodnutí pro zúžení výběru lokalit hlubinného úložiště, zatím vycházejí pouze z archivních dat, povrchových údajů a dalších prací. Zatím nemáme geofyzikální data, ta by měl SÚRAO mít k dispozici až na konci prvního čtvrtletí příštího roku. A proto jsme se jednomyslně shodli na tom, že musí být do konečné dokumentace zapracovány jejich výsledky, musí být jasný harmonogram prací a chceme také do celého procesu odpovídajícím způsobem zapojit dotčené obce“, dodal René Neděla předseda Rady SÚRAO.

Vyvěšeno na úřední desce: 
30.1.2019

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky