Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Úložiště radioaktivních odpadů / Petice za zastavení geologických prací na lokalitě úložiště Horka

Petice za zastavení geologických prací na lokalitě úložiště Horka


Dle dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním vyhlašujeme PETICI za občany obce Hodova, okolních obcí a občané mající k regionu Budišovska úzký vztah prostřednictvím této petice. Žádáme o zastavení veškerých geologických průzkumných a výzkumných prací v souvislosti s uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště (HÚ) vysoce radioaktivních odpadů v katastrálních územích obcí Budišov, Nárameč, Hodov, Rudíkov, Oslavička, Vlčatín, Oslavice, Rohy a Osové, tedy v tzv. lokalitě Horka. Žádáme taktéž o vyřazení lokality Horka z řízení pro umístění tohoto úložiště.

Jsme si jisti, že:

  • výstavbou úložiště vysoce radio aktivních odpadů by byla výrazně negativně ovlivněna kvalita života občanů celé naší lokality.
  • výstavbou a provozem úložiště by byla ohrožena atraktivita a dlouhodobě i obyvatelnost celého regionu.

Žádáme stát (Českou republiku a její kompetentní organizace), aby hledal jiné způsoby naložení s vysoce radio aktivními odpady.

Žádáme, aby SÚRAO a jí pověřené organizace nevstupovaly na pozemky v našem vlastnictví za účelem geologických průzkumů a výzkumů v souvislosti s výstavbou hlubinného úložiště.

Petici sestavil petiční výbor složený ze starostů dotčených okolních obcí proti dotazníkovému šetření, které zadalo SÚRAO, které má proběhnout v naši obci ve dnech 9. a 10.6.2018.

Petice bude k nahlédnutí a podepsání v místní prodejně potravin u p. Bednářové.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky