Kůrovec v lese


Vážení vlastníci lesa!

Přetrvávající dlouhodobý srážkový deficit a nezodpovědný přístup některých vlastníků lesa, jsou dva hlavní důvody přetrvávajícího zvýšeného stavu kůrovků, zejména ve smrkových porostech. Jedná se především o lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého a lýkožrouta severského.

Při kontrolní činnosti prováděné pracovníky státní správy lesů, byly zjištěny následující hlavní nedostatky:

  1. Těžba a následná asanace stromů napadených kůrovci je prováděna pozdě – v převážné většině případů jsout ěženy pouze souše, které již kůrovci po dokončení výovje opustili a okolní stromy obsazené kůrovci, na kterých se teprve začínají projevovat symptomy napadení, jsou ponechány.
  2. Není důsledně prováděna asanace dřevní hmoty napadené kůrovci, ta je po pokácení ponechána bez chemického ošetření u pařezu nebo na odvozním místě příliš dlouho – kůrovci zde dokončí vývoj a po vylétnutí napadnou další stromy.
  3. V několika případech byly objeveny nevhodně umístěné feromonové lapače, případně lapače bez feromonových odparníků, což znemožňuje jejich správnou funkci.

Protože odstranění výše nastíněných nedostatků vyžaduje často odborné znalosti a zkušenosti, je nezbytně nutné, aby vlastníci lesa úzce spolupracovali se svými odbornými lesními hospodáři, plnili jejich pokyny, výzvy a sami je aktivně vyhledávali v případě jakýchkoli nejasností v oblasti ochrany lesa.

S případnými dotazy se můžete rovněž obracet přímo na pracovníky odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč (ing. Rošková – tel. 568805279, ing. Jupa – tel. 568805268).

Městský úřad Třebíč
Ing. Ivan Jupa
zástupce vedoucího odboru

16-ou-uredni-deska-kurovec.png
PřílohaVelikost
kurovec-letak.pdf946.67 KB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky