Jste zdeObecní úřad / Životní situace / Nová podoba občanských průkazů od 1.1.2012

Nová podoba občanských průkazů od 1.1.2012


Městský úřad Třebíč, odbor správních činností

Nové občanské průkazy – změna od 1.1.2012

Úřední hodiny na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

  • pondělí, středa 8:00 – 17:00 hodin
  • úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 14:00 hodin (v provozu jen část fotokabinek)

Telefon: 568 805 547, 568 805 546, 568 805 545, 586 805 222, 568 805 116, 568 805 188

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech došlo od 1. ledna 2012 ke změně způsobu zpracování agendy občanských průkazů (dále „OP“). Žádosti o nový občanský průkaz jsou pořizovány pouze elektronicky ve fotokabinkách, tj. ve stejných kabinkách, kde se podávají i žádosti o cestovní pas, obě agendy se sloučily. Proto pokud je objednávkový systém přes internet na občanské průkazy již zaplněn je nyní možné se na vyřízení občanského průkazu objednat i přes agendu cestovních dokladů a naopak.

O občanský průkaz lze požádat na obecním úřadu s rozšířenou působností, tzn. na Městském úřadu Třebíč, odbor správních činností nebo na jiných úřadech obcí s rozšířenou působností v rámci ČR. O občanský průkaz nelze již od 1.1.2012 požádat na matričních úřadech jako doposud, např. v Hrotovicích, Jaroměřicích nad Rokytnou, Budišově, Okříškách atd.

Doba vyřízení žádosti o nový občanský průkaz je na úřadě časově náročnější. Žadatel nepředkládá již písemnou žádost, tato se vyhotoví elektronicky přímo na místě včetně ověření potřebných údajů dle předloženého platného občanského průkazu, popř. dalšího dokladu osvědčujícího totožnost občana, např. platného cestovního dokladu. Dále se navíc kromě fotografie občana pořizuje jeho elektronický podpis a při vydání občanského průkazu si žadatel zadává čtyřmístný až desetimístný bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Vydávají se 2 typy občanských průkazů:

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji – bez poplatku Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – po zaplacení správního poplatku 500 Kč (do el.čipu se zapisuje číslo občanského průkazu a dále lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis. V současné době existuje pouze jeden zvláštní předpis, a to zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, tzn., že na čip lze umísti i el. podpis. S datem ukončení platnosti OP je rovněž ukončena platnost údajů, které obsahuje čip).

K podání žádosti o nový OP není třeba žádost ani fotografie

Podání žádosti o vydání nového OP nejdříve ve lhůtě 30 – 60 dnů před skončením platnosti původního občanského průkazu

Kdy lze vydat OP na žádost občana, je-li dosavadní OP ještě platný?

Pouze v následujících případech:

  • Dopsání titulu.
  • Výměna stávajícího typu OP za občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – správní poplatek 500,– Kč.
  • Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let s platností na 5 let (žádá zákonný zástupce) – správní poplatek 50,– Kč.
  • Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky (nejlépe požádat až dosáhne věku 15 let).
  • Občanský průkaz se vyhotoví s platností na 10 let (je bez správního poplatku).
  • Pro vydání prvního občanského průkazu není od 1.1.2012 stanovena již povinnost předkládat Osvědčení o státním občanství ČR, tento doklad bude vyžadován pouze v případech důvodných pochybností o státním občanství.

Překračování státních hranic na OP se strojově čitelnými údaji

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji lze nyní nově použít k přechodu státních hranic do Chorvatska i když není státem Evropské unie.

Doporučuje se však před odjezdem toto ještě ověřit na web. stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na příslušném Zastupitelském ú­řadu.

V Třebíči dne 2.1.2012
Městský úřad Třebíč
odbor správních činností, oddělení OP a CD

PřílohaVelikost
12-OP-letaky.pdf1.8 MB

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky