Jste zdeObecní úřad / Životní situace / Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu


Vyřizuje: Vladimíra Mahelová

Potřebné doklady:

  • předložit platný OP u kterého není oddělen pravý dolní okraj v důsledku změny trvalého pobytu,
  • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.

Další náležitosti:

  1. Vyplněný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ přihlašovací lístek musí občan podepsat před pracovníkem ohlašovny).
  2. Doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
  3. Oprávněná osoba doloží vlastnictví nebo oprávněnost užívat byt pracovníkovi ohlašovny k nahlédnutí.
  4. Uhrazení správního poplatku 50,– Kč.
Lhůta k vyřízení
na počkání
Formuláře ke stažení
žádný není
Odvolací orgán
MěÚ Třebíč, tel. 568 896 111

Podrobný popis řešení:

  1. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
  2. Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzveohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodně ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.
  3. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům

předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky