Jste zdeObecní úřad / Životní situace / Úhrada poplatku za užívání veřejného prostranství

Úhrada poplatku za užívání veřejného prostranství


Vyřizuje: starosta

Potřebné doklady
osobní doklady žadatele
Další náležitosti
písemná žádost o povolení užívání veřejného prostranství
Lhůta k vyřízení
na počkání
Formuláře ke stažení
nejsou třeba
Odvolací orgán
MěÚ Třebíč, tel. 568 896 111

Podrobný popis řešení:

Poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatek) platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Užívání veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkování lze pouze v souladu s předpisy o silniční dopravě.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky