Jste zdeMateřská škola Hodov / 2. 5. 2022 Zápis do mateřské školy 2022/2023

2. 5. 2022 Zápis do mateřské školy 2022/2023


22-skola-zapis2022.png

Informace k přijímacímu řízení v MŠ Hodov

Zákonní zástupci si osobně vyzvednou Žádost o přijetí dítěte do MŠ v měsíci dubnu na příslušný školní rok. Tuto žádost řádně vyplní, dají dětskému lékaři, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci v určeném termínu zpět do MŠ.

Termín odevzdání Žádostí o přijetí:

Přijímací řízení na školní rok 2022/2023 bude probíhat v mateřské škole ve dnech:

  • 2.5.- 4.5.2022 9.00 – 12.00 hod.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na dveřích MŠ po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená.

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Hodov. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy (na základě Kritérií MŠ Hodov) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky