Jste zdeMateřská škola Hodov / Logopedická depistáž v MŠ Hodov

Logopedická depistáž v MŠ Hodov


V měsíci říjnu 2013 byla v naší mateřské škole zaměstnána učitelka MŠ paní Květoslava Koudelová – logopedka. Prováděla zde vyšetření řeči u dětí a následnou nápravu vad řeči. Při činnostech byly používány říkanky, veršovánky, grafomotorická cvičení, hry s procvičováním fonematického sluchu, didaktické hry k upevnění správné výslovnosti jednotlivých hlásek a gymnastické prvky s mluvidly. Rodičům byla umožněna individuální konzultace s p. logopedkou a obdrželi diagnostický závěr spolu s doporučením dalšího postupu. Čtrnáctidenní logopedická depistáž byla zakončena akcí s názvem „Cvičíme s hláskou“, která byla určena pro maminky s dětmi a konala se v tělocvičně MŠ v odpoledních hodinách.

Maminky byly seznámeny s náročností procvičování mluvidel u dětí již v útlém věku. Všichni přítomní měli možnost si vyzkoušet názorné ukázky vyvozování hlásek a proniknout do tajů „praxe“. Všichni zúčastnění hodnotili akci kladně, některé z maminek spolupracují s paní Koudelovou i nadále. Z akce je v MŠ Hodov doložen metodický dokument. Celá akce byla hrazena z rozpočtu MŠ ( ze státního rozpočtu). Na rozvoj řeči a správnou výslovnost klademe v naší MŠ prvořadý důraz. Akce byla kladně hodnocena i ředitelem ZŠ jako velmi vhodná z hlediska přípravy dětí na úspěšný přechod do základní školy.

Za MŠ Hodov
Hana Lencová.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky