Jste zdeŠkola

Škola


Projekt Šablony I OP JAK

Projekt - Šablony I OP JAK.png

Od 1.9.2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím výzvy Šablony I OP JAK.

Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_00­2/0000468.

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím těchto vybraných aktivit:

  • personální podpora (školní asistent)
  • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělání
  • podpora zavádění inovativních metod vzdělání dětí
  • spolupráce s rodiči dětí a veřejnosti

Přednáška MŠ Hodov - "Dítě není malý dospělák a dospělák není velké dítě"

Dne 6.2.2023 se v MŠ Hodov uskutečnila přednáška speciálního pedagoga a rodinného terapeuta Mgr. Jiřího Haldy s názvem „Dítě není malý dospělák a dospělák není velké dítě“. Zúčastnilo se 51 zájemců z řad rodičů, pedagogů a široké veřejnosti. Přednáška byla pro účastníky zdarma a hrazena byla z projektu Šablony OP-JAK. Zájem byl větší než kapacita, ohlasy pozitivní, tak se za rok pokusíme o opakování.

Moc děkuji,

s pozdravem Hana Lencová ředitelka školky

Fotky z akce na web:

https://drive.google.com/…TPT65pE22S-q?…

Nové fotky k nahlédnutí 2022

Nové fotografie Mateřské školky Hodov – říjen 2022.

Odkaz na web:

https://drive.google.com/…SJFTatNJBZc4?…

Zápis do MŠ Hodov pro šk. rok 2023/2024

Zápis do MŠ Hodov pro školní rok 2023/2024 se koná 9. – 11.5.2023.

Projekt Podpora společného vzdělávání MŠ Hodov II

logo-MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Podpora společného vzdělávání MŠ Hodov II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0­.0/20_080/0020809

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 224.505,– Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent – personální podpora MŠ
  • Projektový den ve výuce

2. 5. 2022 Zápis do mateřské školy 2022/2023

22-skola-zapis2022.png

Informace k přijímacímu řízení v MŠ Hodov

Zákonní zástupci si osobně vyzvednou Žádost o přijetí dítěte do MŠ v měsíci dubnu na příslušný školní rok. Tuto žádost řádně vyplní, dají dětskému lékaři, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd.

Přírodní zahrada MŠ Hodov

skola-prirodni-zahrada.png

Herní areál školky má svůj nezaměnitelný přírodní charakter. Na mírně zvlněné, travnaté ploše s oblými syenitovými výchozy se rozkládá rozvolněný les s dominantou Borovice lesní, Borovice vejmutovky a Břízy bělokoré.

Děti zde mohou poznávat a pozorovat přírodu. Proměny lesa v průběhu roku, vyhřívající se ještěrky na skalních výchozech i mravence stavící své obří mraveniště. Pro zvířata a jejich pozorování jsou zde zbudovány veverčí a ptačí krmítka, ptačí budky a hmyzí hotel.

12. 3. 2020 Zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky