Jste zdeObecní úřad / Úřední deska

Úřední deska


Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky

Starosta obce Hodov
podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů

o z n a m u j e :

  1. Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
  2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost (přesná adresa) Hodov 54 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Hodov

Vyhlášení výsledku I. kola volby prezidenta republiky

Podle ustanovení § 55 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), Státní volební komise vyhlašuje výsledek volby prezidenta republiky za první kolo volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013.

Návrh rozpočtu na rok 2013

Datum vyvěšení na úřední desku: 6.12.2012

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč

oznamuje,

že dokončila obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Hodov obce Hodov.

Platnost obnoveného katastrálního operátů v katastrálním území Hodov obce Hodov se vyhlašuje dnem 27.4.2012.

Oznámení o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

Informace o počtu a sídle volebních okresků pro volby 12. a 13. října 2012

INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŬ PRO VOLBY 1. DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR 2. DO ZASTUPITELSTVA

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky