Jste zdetříkrálová sbírka

tříkrálová sbírka


Tříkrálová sbírka 2023

t1.png

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhla v Hodově v sobotu 7. 1. 2023 v dopoledních hodinách. Za všechny dary předem děkujeme. K+M+B

Obec vybráno na obyvatele
Budišov 53 151 44,52
Kamenná 16 510 76,08
Hodov 19 088 60,98
Nárameč 17 874 49,93
Studnice 10 942 87,54
Rohy 8 200 75,23
Kojatín 5 240 57,58
Valdíkov 5 207 53,13
Farnost 136 222 54,38

Výsledky sbírky jsou na https://www.mestysbudisov.cz/…i-709cs.html

Tříkrálová sbírka 2022 v Hodově

V Hodově se na Tříkrálové sbírce v roce 2022 vybralo 19 500 Kč.

Obec obvyvatel Kč/obyv.
Budišov 43295 1184 36,57
Hodov 19500 303 64,36
Nárameč 15070 352 42,81
Studnice 10290 126 81,67
Kamenná 16660 217 76,77
Rohy 7100 110 64,55
Farnost 111915 2292 48,83
Kojatín 5930 93 63,76
Valdíkov 5240 98 53,47
Celkem 123085 2483 49,57

Tříkrálová sbírka 2021 v Hodově

2.–14. 1. 2021 – 21. ročník

Letos byla sbírka skromnější (všichni víme, proč). Navíc ještě není konec (zatím je stav k 27. 1. 2021), až do 30. dubna lze přispívat on-line: na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800 variabilní symbol: 77706600. VŽDY uvádějte tento variabilní symbol, pokud chcete přispět Oblastní charitě Třebíč!

Obec vybráno na obyvatele
Budišov 24 409 20,11
Kamenná 12 140 57,26
Hodov 9 850 31,98
Nárameč 8 155 23,10
Studnice 6 334 47,27
Rohy 2 300 20,54
Farnost 63 188 27,08

Informace k Tříkrálové sbírce 2021

logo-trikralova_sbirka.png

Z důvodu vládních nařízení nebude Tříkrálová sbírka probíhat tradičním způsobem.

Tříkrálová sbírka bude probíhat v Hodově na obecním úřadě, kde bude umístěna pokladnička v neděli 10.1.2021 od 9:30 do 11:00 a v úterý 12.1.2021 od 18:00 do 19:00.

Rovněž lze přispět bankovním převodem na účet charity, bližší informace na webových stránkách webových stránkách Oblastní charity Třebíč:

Číslo účtu: 66008822/0800, Var. symbol: 77706600

Tříkrálová sbírka v budišovské farnosti

16-kultura-trikralova-sbirka.jpg

Ve dnech 2. a 9. ledna 2016 se (jak spočteno 11. ledna) vybralo téměř stejně jako v roce minulém, což je celkem dobré vzhledem k tomu, že se vybíralo brzy po Novém roce a leckdo se ještě nevrátil z návštěv.

Tříkrálová sbírka 2014

Tříkrálová sbírka 2014

I tento rok se pořádala v naší obci tříkrálová sbírka. Její výtěžek rozdělují oblastní charity na lokální projekty. Koledníci se vydají do domácností již po čtrnácté a oblastní charita Třebíč zapojí do sbírky ve městech i na venkově opět přes tisíc koledníků.

V obci Hodov se tento rok vybralo 11 992 Kč, což je 40,79 Kč na obyvatele.

Tříkrálová sbírka 2013

13-trikralovasbirka1.jpg

proběhla ve farnosti v sobotu 5. ledna kromě Rohů, kde byla v sobotu 12. ledna

Výsledky sbírky byly následující:

obec na obyv.
Budišov 27 827 23,29
Hodov 13 679 47,83
Kamenná 9 221 43,91
Nárameč 9 200 25,70
Studnice 6 091 41,16
Rohy 3 440 29,40
farnost 69 458 30,02
Kojatín 3 733 48,48
Valdíkov 1 930 18,56
CELKEM 75 121 30,11

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky