Jste zde2013

2013


Logopedická depistáž v MŠ Hodov

V měsíci říjnu 2013 byla v naší mateřské škole zaměstnána učitelka MŠ paní Květoslava Koudelová – logopedka. Prováděla zde vyšetření řeči u dětí a následnou nápravu vad řeči. Při činnostech byly používány říkanky, veršovánky, grafomotorická cvičení, hry s procvičováním fonematického sluchu, didaktické hry k upevnění správné výslovnosti jednotlivých hlásek a gymnastické prvky s mluvidly. Rodičům byla umožněna individuální konzultace s p. logopedkou a obdrželi diagnostický závěr spolu s doporučením dalšího postupu.

Závěrečný účet za rok 2013 a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2013

Datum vyvěšení na úřední desku: 1.3.2014 Datum sejmutí z úřední desky: 16.3.2014

Dětská hřiště

13-kultura-hriste-DH u pomníku pohled

V minulém roce se obci Hodov podařilo zrealizovat několik úspěšných investičních projektů. Fotografie realizace obnovy dětského hřiště místní školky a nového hřiště pro starší děti v naší obci si můžete prohlédnout v příloze tohoto článku.

13-kultura-hriste-DH u školky kolotoč

13-kultura-hriste-DH u školky kolotoč

13-kultura-hriste-DH u školky kolotoč

13-kultura-hriste-DH u školky pohled

13-kultura-hriste-DH u školky pohled

13-kultura-hriste-DH u školky pohled

13-kultura-hriste-DH u školky pružina

13-kultura-hriste-DH u školky pružina

13-kultura-hriste-DH u školky pružina

13-kultura-hriste-DH u posezení pohled

13-kultura-hriste-DH u posezení pohled

13-kultura-hriste-DH u posezení pohled

13-kultura-hriste-DH u posezení sestava 2

13-kultura-hriste-DH u posezení sestava 2

13-kultura-hriste-DH u posezení sestava 2

13-kultura-hriste-DH u posezení sestava 5

13-kultura-hriste-DH u posezení sestava 5

13-kultura-hriste-DH u posezení sestava 5

13-kultura-hriste-DH u školky hnízdo

13-kultura-hriste-DH u školky hnízdo

13-kultura-hriste-DH u školky hnízdo

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky