Jste zde2015

2015


Výkup jablek Budišov

15-sluzby-vykup_jablek.jpg

V úterý 1.9. 2015 se zahajuje výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Budišově č.p. 247 – truhlářství (naproti čerpací stanici).

27.8.-30.8.2015 Bartolomějská pouť a Malý festival loutky Studenec

TJ Sokol Studenec a studenecká chasa Vás zve na Bartolomějskou pouť ve Studenci 27.-30. srpna 2015.

Z programu:

  • divadelní představení v rámci „Malého festivalu loutek“,
  • taneční zábava se skupinou „Gong“,
  • pouťové derby fotbalového oddílu,
  • ruční stavění máje,
  • pouťová mše svatá,
  • vystoupení tří dechovek.

Pouť 2015 sobota + neděle

Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků

Jedním  z kroků  k optimalizaci fun­gování Finanční  správy je ukon­čení provozu po­kladen pro vý­běr  hotovostních  plateb  daní  a  poplatků  na  103  „neokresních“  územních  pracovištích fi­nančních úřadů (ÚP) a to již o­d 1. září 2015.

Odkup dlaždic a obrubníků

Zastupitelstvo obce Hodov v rámci rekonstrukce obecních chodníků a silnice nabízí možný odkup dlaždic a obrubníků ze stávajících chodníků. Dlaždice se budou prodávat za 2 Kč/kus a 1 m obrubníku za 5 Kč, obrubník si každý sám vydělá a odveze.

Případní zájemci ať se přihlásí do konce týdne u starosty obce. Rekonstrukce obrubníků začne od pondělí 17.8.2015. Žádáme vlastníky domů, aby komunikovali se stavební firmou a upřesnili uložení obrubníků ohledně povrchové vody a vjezdu k domům.

15.8.2015 16:00 Hodovská pouť

15-kultura-pout.jpg

Hodovská pouť se bude konat v sobotu 15.8.2015 od 16:00 za školou. K občerstvení bude pivo, grilovaná kuřata, klobásky, maso, palačinky. Vystoupí zdejší dětský taneční soubor. Nebude chybět ani skákací hrad. Spousta soutěží o hodnotné ceny. K poslechu bude hrát DJ Míra.

  • V neděli 16.8.2015 od 14:00 dopíjíme pivo; budou grilované ryby a k poslechu reprodukovaná hud­ba.

Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vyhlášení období déle trvajícího nadměrného sucha

S ohledem na situaci, která je vyvolána dlouhodobou absencí srážek a denními teplotami vystupujícími nad 30 ºC, se v souladu s § 5 odst. 3 nařízení po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí zakazuje:

  1. spalování hořlavých látek v zastavěném a nezastavěném území,
  2. používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky na místech, kde hrozí jejím použitím vznik požáru (zejména suché travní porosty, plochy zemědělských kultur).

Nakládání s vodami v době sucha

Městský úřad Tře­bíč,  odbor  životního  prostředí  obdržel 28.7.2015 zprá­vu  státního  podniku  Povodí  Moravy  ze  dne  24.7.2015,  zn.  PM040031/2015­219/Vi,  která  hodnotí  stav  povrchových  vod  v současném  období  z pohledu  hydrologické  situace.  Na  srážky  chudý  průběh  zimního  období  a  nedostatek  dešťových  srážek  v jarní  dekádě  zapříčinil  pokles  hladin  vodních  toků  v celém  správním  území  státního  podniku  Povodí  Moravy,  na  většině  toků se vysky­tují výrazně pod­průměrné průto­ky a některé drob­né toky vysycha­jí.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 774 409 001
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky