Jste zdeObecní úřad / Úřední deska / Obnova zeleně / Kácení dřevin od listopadu přísnější

Kácení dřevin od listopadu přísnější


Vyhláška č.189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, která umožňovala kácení dřevin na některých zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, byla novelizovaná. Od 1. listopadu 2014 se kácení dřevin na zahradách opět zpřísňuje.

Co zůstává stejné?

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 3 vyhlášky č.189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

A co platí nově?

Od 1. listopadu není třeba povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Pro ostatní neovocné dřeviny a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích mimo zastavěné území nebo evidované v katastru nemovitostí jinak, než jak je uvedeno výše, platí, pokud jejich obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm nebo celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesáhne 40 m2, je pro jejich kácení nutné povolení orgánu ochrany přírody. Kácení všech dřevin, jež jsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, je možné vždy jen s příslušným povolením.

Pokud si nejste jisti, zda ke kácení stromu na pozemku ve Vašem vlastnictví je nebo není potřeba vyřídit povolení, informujte se na Odboru životního prostředí MěÚ Třebíč (Masarykovo nám. 6, budova B), tel. 568 805 255.

Kontakt

Obecní úřad Hodov
675 04 Hodov 54
úterý (letní čas) 19:00 – 20:00
úterý (zimní čas) 18:00 – 19:00
starosta 603 232 070
ou.hodov@horacko.cz
IČO 00376850
datová schránka tfwaxb4

Facebook Hodováci

Počasí v Hodově

Radar bouřky